Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
153 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení jednotlivých ICT řešení ====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncepce ČR bude blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení M... jako u jakékoliv jiné metodiky více než vhodné. Řízení jednotlivých IS je možné popsat a návody a akcele... e i opakovat a překrývat (např. výběr dodavatele, řízení projektu, zmírnění závislosti na dodavateli apod.
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
151 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR ====== Celý dokument MŘICT je formulován tak, aby maximáln... ompetencí (zodpovědností) jednotlivých aktérů při řízení jak celého ICT VS, tak jednotlivých služeb a syst... mných kompetencí zákonného (průběžného) liniového řízení veřejné správy ČR a programového řízení digitální transformace úřadů, * o rozdílů v samostatnosti růz
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
137 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení na úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní schopnosti zahrnuj... či funkcí. Nejdůležitější je společné a jednotné řízení rozvoje informačních systémů a jejich služeb pro klienty. Důležité je ale také efektivní řízení a správa vlastních zdrojů a neustále zlepšování ř
Informační koncepce ČR
94 - počet výskytů, Poslední úprava:
tu a elektronizace veřejné správy * Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě * Základní koncepční pov... * Provozní ISVS, pokud se nejedná o systémy pro řízení lidských zdrojů, spisové služby, účetnictví a fin... a uplatnění principů a zásad IKČR pro strategické řízení rozvoje informačních systémů a informatiky jako c... stémů veřejné správy a jejich služeb, - zásady řízení útvarů informatiky a řízení životního cyklu infor
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
74 - počet výskytů, Poslední úprava:
2023-360/|vyhláška č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy]]. Bližší př... v souladu s dokumentem [[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznos... eni_ict_z3strategicke_rizeni_pomoci_ik_ovs|Zásada řízení ICT Z3: Strategické řízení pomocí IK OVS]], která je součástí [[https://archi.gov.cz/ikcr#informacni_konc
Slovník pojmů eGovernmentu
70 - počet výskytů, Poslední úprava:
genda občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.\\ Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který u... plánování strategických změn, ale také na podporu řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti. |Architektur... | |** ** |Atestace |Stanovení shody dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s výjimkou pr... ch informačních systémů (informačních systémů pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a odměňování, elektronic
Úvod @metody_dokument
60 - počet výskytů, Poslední úprava:
e ČR") je zavedení efektivní centrální koordinace řízení ICT a jeho podpory transformačních iniciativ směr... R, je předmětem cíle DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a provozování ICT kapacit a kompetenc
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
60 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Předpoklady a východiska řízení ICT OVS ====== Tato kapitola shrnuje vybrané klíčové předpoklady a východiska úspěšného a efektivního řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. P... cí, zabývající se jednotlivými úrovněmi a postupy řízení ICT v OVS. Aby ICT útvar mohl plnit účel své exi... ersonální, vědomostní), * metody a nástroje pro řízení zdrojů a služeb * organizační stabilitu a konti
Úvod @nar_dokument
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
let. IKČR v navazujícím dokumentu č. 1: **Metody řízení ICT veřejné správy ČR** definuje pravidla, včetně... ejné správy, tedy definuje pravidla strategického řízení IT, plánování, přípravy a implementace ICT projektů, provozu ICT služeb, řízení ekonomiky a bezpečnosti ICT služeb a pravidla kon... o příloze současně definuje základní požadavky na řízení a rozvoj orgánů veřejné moci a jejich útvarů info
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
luzeb_ve_verejne_sprave|04.07 Zavedení procesního řízení a řízení služeb ve veřejné správě]] |OVM zavede nové procesy řízení služeb klientům a zavede mechanismus postupného uplatnění procesního řízení.\\ \\ Záměr X (Řízení služeb a procesů) | |[[:ikc
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
čný přehled zásadních pravidel federace portálů. Řízení federace portálů Zajištění výstavby a fungování ... naplnění cílů federace portálů bude koordinované řízení lokálních portálových řešení v oblastech: * do... ude třeba zajistit zejména soulad s povinnostmi k řízení přístupu (k portálům) dle § 12 VoKB a správě a ov... odnětů změn/rozšíření/oprav řešení a/nebo procesy řízení změn v rámci fungování úložiště |**Bezpečnostní
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
dek na realizaci a provoz ISVS v rámci výběrového řízení, * při kapacitním plánování potřeby jednotlivýc... ch v kapitole 3 - Způsoby využití ukazatele TCO v řízení ICT. ===== Základní východiska a pravidla metodiky ===== ==== TCO jako součást systému řízení výkonnosti a zodpovědnosti ==== Benchmarking ad... externí služby veřejné správy) tvoří jeden systém řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti. Absolutní v
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
čnost apod.). Všude tam, kde kterákoli dovednost řízení ICT má překryv s jinými disciplínami řízení úřadu, je nutné se vůči těmto disciplínám vymezit a stanovit jejich styčné plochy a kontaktní body s řízením ICT. Stejně tak všude, kde je třeba průřezově p... va nejsou primárně informatické. Některé oblasti řízení a spolupráce již jsou takto upraveny v samostatný
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady==... ncí v jednotlivých krocích vlákna, nezbytných pro řízení Informační koncepce ČR (IKČR) i Informační koncep... mů, které zajišťují/budou zajišťovat koordinaci a řízení IKČR/eGovernmentu. *Vytvořit informační rozcest... etodiky. *Popsat vlákno záměru v kontextu metod řízení Informačních koncepcí ČR/úřadu a v kontextu celko
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
é architektury úřadu by praktickému používání při řízení úřadu měly sloužit zejména diagramy strategických... do své informační koncepce. </WRAP> Z hlediska řízení informatizace představuje byznys architektura zad... y úřadu. Tento model musí z podstaty komplexního řízení informatizace úřadu obsahovat identifikované všec... tronizované. Jako součást prostředků dlouhodobého řízení rozvoje IS úřadu musí být u všech těchto funkcí ú
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zadávací dokumentace Informačního systému dlouhodobého řízení @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava: