Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:ziskavani_referencnich_udaju [2020/05/13 11:25]
Tomáš Šedivec
nap:ziskavani_referencnich_udaju [2020/05/13 11:45] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Způsoby získání referenčních údajů ze ZR</​title>​ <​title>​Způsoby získání referenčních údajů ze ZR</​title>​
  
-==== Webové služby ====+===== Webové služby ​=====
  
 Prostřednictvím webových služeb může subjekt čerpat referenční údaje ze ZR. Subjekt, který působí v agendě, má tuto agendu řádně ohlášenou v RPP, má zaregistrovaný svůj agendový informační systém (také jako AIS) a vydaný platný certifikát od správy základních registrů (také jako SZR), přičemž na čerpání údajů musí mít vlastní zákonné zmocnění ve svém zákoně a dle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, je tento subjekt oprávněn čerpat referenční údaje ze ZR prostřednictvím vnějších služeb informačního systému správy základních registrů (také jako ISZR). Prostřednictvím webových služeb může subjekt čerpat referenční údaje ze ZR. Subjekt, který působí v agendě, má tuto agendu řádně ohlášenou v RPP, má zaregistrovaný svůj agendový informační systém (také jako AIS) a vydaný platný certifikát od správy základních registrů (také jako SZR), přičemž na čerpání údajů musí mít vlastní zákonné zmocnění ve svém zákoně a dle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, je tento subjekt oprávněn čerpat referenční údaje ze ZR prostřednictvím vnějších služeb informačního systému správy základních registrů (také jako ISZR).
Řádek 13: Řádek 13:
   * Podrobný popis služeb ZR: http://​www.szrcr.cz/​vyvojari/​podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru   * Podrobný popis služeb ZR: http://​www.szrcr.cz/​vyvojari/​podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru
  
-==== Czech POINT ==== +===== Czech POINT =====
  
 Zkratka Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jde o [[nap:​univerzalni_kontaktni_misto|kontaktní místo veřejné správy]], které poskytuje občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání. Kromě standardních služeb, lze využít výpisy ze základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů. Zkratka Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jde o [[nap:​univerzalni_kontaktni_misto|kontaktní místo veřejné správy]], které poskytuje občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání. Kromě standardních služeb, lze využít výpisy ze základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.
Řádek 21: Řádek 21:
   * Informace k Czech POINT naleznete na http://​www.czechpoint.cz/​public/​   * Informace k Czech POINT naleznete na http://​www.czechpoint.cz/​public/​
  
-==== Informační systém datových schránek ==== +===== Informační systém datových schránek ​=====
  
 Pomocí [[nap:​elektronicke_ukony_a_dorucovani|datových schránek]] je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Pomocí [[nap:​elektronicke_ukony_a_dorucovani|datových schránek]] je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.
Řádek 29: Řádek 29:
   * Informace k datovým schránkám naleznete https://​www.datoveschranky.info/​   * Informace k datovým schránkám naleznete https://​www.datoveschranky.info/​
  
-==== Portál občana a portál veřejné správy ====+===== Portál občana a portál veřejné správy ​=====
  
 Fyzické osoby (občané) mají možnost žádat o výpisy ze základních registrů prostřednictvím datové schránky na svém personalizovaném účtu [[nap:​portal_obcana|portálu občana]], pokud mají na [[nap:​portal_obcana|portálu občana]] zřízenou datovou schránku a připojenou do svého profilu. Do [[nap:​portal_obcana|portálu občana]] je možné se přihlásit datovou schránkou, jménem – heslem – SMS nebo elektronickou občankou s čipem, vydávanou od 1. 7. 2018. Fyzické osoby (občané) mají možnost žádat o výpisy ze základních registrů prostřednictvím datové schránky na svém personalizovaném účtu [[nap:​portal_obcana|portálu občana]], pokud mají na [[nap:​portal_obcana|portálu občana]] zřízenou datovou schránku a připojenou do svého profilu. Do [[nap:​portal_obcana|portálu občana]] je možné se přihlásit datovou schránkou, jménem – heslem – SMS nebo elektronickou občankou s čipem, vydávanou od 1. 7. 2018.
Řádek 39: Řádek 39:
  
  
-===== Kdo může žádat o referenční údaje ze ZR =====+====== Kdo může žádat o referenční údaje ze ZR ======
  
-==== Webové služby ====+===== Webové služby ​=====
  
 Subjekt státní správy svým AIS, který má zákonné zmocnění ve svém zákoně využívat referenční údaje ze ZR, působící v řádně ohlášené agendě v registru práv a povinností a má vydaný platný certifikát od správy základních registrů pro přístup do ZR. Dále soukromoprávní subjekt údajů zprostředkovaně přes AIS některého z orgánu veřejné moci, který má opět zákonné zmocnění využívat údaje ze základních registrů v rámci přidělené agendy řádně ohlášené v RPP.         Subjekt státní správy svým AIS, který má zákonné zmocnění ve svém zákoně využívat referenční údaje ze ZR, působící v řádně ohlášené agendě v registru práv a povinností a má vydaný platný certifikát od správy základních registrů pro přístup do ZR. Dále soukromoprávní subjekt údajů zprostředkovaně přes AIS některého z orgánu veřejné moci, který má opět zákonné zmocnění využívat údaje ze základních registrů v rámci přidělené agendy řádně ohlášené v RPP.        
  
-==== Czechpoint ==== +===== Czechpoint ​=====
  
 Na [[nap:​univerzalni_kontaktni_misto|kontaktním místě]], dle typu jednotlivých formulářů,​ které jsou v rámci Czechpoint k dispozici, může žádat fyzická, podnikající fyzická osoba i právnická osoba. Bližší informace, kdo může žádat u jednotlivého typu formuláře je k dispozici v sekci [[nap:​ziskavani_referencnich_udaju#​Typy_zadosti_pro_ziskani_referencnich_udaju_ze_ZR|Typy žádostí pro získání referenčních údajů ze ZR.]]  Na [[nap:​univerzalni_kontaktni_misto|kontaktním místě]], dle typu jednotlivých formulářů,​ které jsou v rámci Czechpoint k dispozici, může žádat fyzická, podnikající fyzická osoba i právnická osoba. Bližší informace, kdo může žádat u jednotlivého typu formuláře je k dispozici v sekci [[nap:​ziskavani_referencnich_udaju#​Typy_zadosti_pro_ziskani_referencnich_udaju_ze_ZR|Typy žádostí pro získání referenčních údajů ze ZR.]] 
  
-==== Informační systém datových schránek ==== +===== Informační systém datových schránek ​===== 
  
 Informační systém datových schránek je prostředek pro získávání referenčních údajů ze základních registrů formou zaslání jednoho z formulářů v sekci  [[nap:​ziskavani_referencnich_udaju#​Typy_zadosti_pro_ziskani_referencnich_udaju_ze_ZR|Typy žádostí pro získání referenčních údajů ze ZR.]] Požádat o výpisy může každý, kdo má zřízenou datovou schránku a je oprávněnou osobou podle § 8 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní subjekty si mohou datovou schránku zřídit volitelně. Informační systém datových schránek je prostředek pro získávání referenčních údajů ze základních registrů formou zaslání jednoho z formulářů v sekci  [[nap:​ziskavani_referencnich_udaju#​Typy_zadosti_pro_ziskani_referencnich_udaju_ze_ZR|Typy žádostí pro získání referenčních údajů ze ZR.]] Požádat o výpisy může každý, kdo má zřízenou datovou schránku a je oprávněnou osobou podle § 8 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní subjekty si mohou datovou schránku zřídit volitelně.
  
-==== Portál občana a portál veřejné správy ====+===== Portál občana a portál veřejné správy ​=====
  
 Žádat o výpis údajů ze základních registrů v rámci portálu občana má možnost podat každá fyzická osoba (občan), která má na svém personalizovaném účtu portálu občana zřízenou datovou schránku připojenou ke svému profilu. V rámci portálu veřejné správy, má možnost podat žádost o získání referenčních údajů ze základních registrů každý subjekt, který je uveden v sekci [[nap:​ziskavani_referencnich_udaju#​Typy_zadosti_pro_ziskani_referencnich_udaju_ze_ZR|Typy žádostí pro získání referenčních údajů ze ZR,]] dle typu žádosti.      Žádat o výpis údajů ze základních registrů v rámci portálu občana má možnost podat každá fyzická osoba (občan), která má na svém personalizovaném účtu portálu občana zřízenou datovou schránku připojenou ke svému profilu. V rámci portálu veřejné správy, má možnost podat žádost o získání referenčních údajů ze základních registrů každý subjekt, který je uveden v sekci [[nap:​ziskavani_referencnich_udaju#​Typy_zadosti_pro_ziskani_referencnich_udaju_ze_ZR|Typy žádostí pro získání referenčních údajů ze ZR,]] dle typu žádosti.     
  
  
-===== Typy žádostí pro získání referenčních údajů ze ZR =====+====== Typy žádostí pro získání referenčních údajů ze ZR ======
  
 Žádost o **výpis údajů z registru obyvatel** – dle § 58 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o **výpis údajů z registru obyvatel** – dle § 58 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Řádek 112: Řádek 112:
   * Na základě žádosti přestanou být poskytovány Vaše údaje jiné fyzické nebo právnické osobě. Dojde k odvolání Vámi vybraných předchozích souhlasů s poskytnutím údajů třetí osobě učiněných žádostí výše.   * Na základě žádosti přestanou být poskytovány Vaše údaje jiné fyzické nebo právnické osobě. Dojde k odvolání Vámi vybraných předchozích souhlasů s poskytnutím údajů třetí osobě učiněných žádostí výše.
  
-==== Poplatky spojené s žádostmi o výpisy ====+===== Poplatky spojené s žádostmi o výpisy ​=====
  
   * **Portál občana a portál veřejné správy** – podání žádostí datovou schránkou využitím formulářů uveřejněných na Portálu občana a portálu veřejné správy a vydání výpisů je **bezplatné**.   * **Portál občana a portál veřejné správy** – podání žádostí datovou schránkou využitím formulářů uveřejněných na Portálu občana a portálu veřejné správy a vydání výpisů je **bezplatné**.