Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:ruian [2019/10/08 07:42]
Tomáš Šedivec ↷ Stránka přesunuta z 'ruian' do 'nap:ruian'
nap:ruian [2020/05/13 15:56] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Registr územní identifikace adres a nemovitostí</​title>​ <​title>​Registr územní identifikace adres a nemovitostí</​title>​
  
-Registr územní identifikace adres a nemovitostí je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje základní územní prvky a adresy. ​Dále vede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. „technickoekonomické atributy“ budov (počet podlaží, výměra, připojení na plyn, kanalizaci, vodu, způsob vytápění ...) Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální. ​+Registr územní identifikace adres a nemovitostí je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje základní územní prvky a adresy. Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální. Primárními editory jsou katastrální úřady, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí,​ stavební úřady prostřednictvím informačního systému územní identifikace,​ obce a Český statistický úřad
  
 Registr územní identifikace obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích: Registr územní identifikace obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích:
Řádek 23: Řádek 23:
   * adresní místo,   * adresní místo,
   * pozemek v podobě parcely   * pozemek v podobě parcely
-Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků.+ 
 + 
 +Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou bezezbytku skladebné alespoň z některých základních ​územních ​prvků.
  
 Registr územní identifikace dále obsahuje údaje o těchto územně evidenčních jednotkách Registr územní identifikace dále obsahuje údaje o těchto územně evidenčních jednotkách
Řádek 36: Řádek 38:
   * údaje o typu a způsobu využití stavebního objektu,   * údaje o typu a způsobu využití stavebního objektu,
   * údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,​   * údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,​
-  * adresy+  * adresy
 +  * lokalizační údaje katastrálních území a nadřazených prvků, 
 +  * lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek – pouze v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena v digitální formě. 
  
 {{tag>​RUIAN "​Registr územní identifikace,​ adres a nemovitostí"​ "​Základní registry"​}} {{tag>​RUIAN "​Registr územní identifikace,​ adres a nemovitostí"​ "​Základní registry"​}}