Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:rpp [2019/10/08 07:42]
Tomáš Šedivec ↷ Stránka přesunuta z 'rpp' do 'nap:rpp'
nap:rpp [2020/05/13 16:07] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Registr práv a povinností</​title>​ <​title>​Registr práv a povinností</​title>​
  
-Registr práv a povinností spravuje Ministerstvo vnitra a informace pro řízení přístupu k údajům ostatních základních registrů; zároveň v tomto registru vzniká základní přehled o agendách, které orgány veřejné moci provádějí;​ o občanech a právnických osobách jsou v tomto registru vedeny informace o rozhodnutích,​ která vedla ke změně údajů v základních registrech. Dále RPP slouží jako zdroj informací pro informační systém ZR při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech. To znamená, že kdykoliv se daný subjekt pokusí získat určitý údaj, nebo ho dokonce změnit (editovat), systém posuzuje, zda subjektu bude dovolené na základě zákonného zmocnění pracovat s údaji poskytované veřejnou správou a tím se stává RPP významnou komponentou ZR v rámci koncepce využití propojeného datového fondu a sdílení údajů napříč nejen státní správou pro řízení výkonu veřejné správy. RPP obsahuje zejména:+Registr práv a povinností spravuje Ministerstvo vnitra a obsahuje ​informace pro řízení přístupu k údajům ostatních základních registrů; zároveň v tomto registru vzniká základní přehled o agendách, které orgány veřejné moci provádějí;​ o občanech a právnických osobách jsou v tomto registru vedeny informace o rozhodnutích,​ která vedla ke změně údajů v základních registrech. Dále RPP slouží jako zdroj informací pro [[nap:​iszr|ISZR]] ​při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech. To znamená, že kdykoliv se daný subjekt pokusí získat určitý údaj, nebo ho dokonce změnit (editovat), systém posuzuje, zda subjektu bude dovolené na základě zákonného zmocnění pracovat s údaji poskytované veřejnou správou a tím se stává RPP významnou komponentou ZR v rámci koncepce využití propojeného datového fondu a sdílení údajů napříč nejen státní správou pro řízení výkonu veřejné správy. RPP obsahuje zejména:
  
   *  Agendy veřejné správy a jejich povinnosti   *  Agendy veřejné správy a jejich povinnosti
Řádek 10: Řádek 10:
   *  Rozhodnutí,​ na základě kterých se mění referenční údaje v Registru obyvatel a Registru osob   *  Rozhodnutí,​ na základě kterých se mění referenční údaje v Registru obyvatel a Registru osob
   *  Seznam informačních systémů veřejné správy a jejich vazba na agendy a údaje v nich vedené   *  Seznam informačních systémů veřejné správy a jejich vazba na agendy a údaje v nich vedené
 +
 +Součástí RPP je i technická struktura údajů, jejichž popis je stanoven vyhláškou k zákonu 111/2009 Sb. Důležitým z pohledu rozvoje je přidání odkazu na číselník,​ tedy datovou sadu publikovanou ve [[nap:​verejny_datovy_fond|veřejném datovém fondu]] v rámci Národního katalogu otevřených dat.
 +  * Číselník:​ Odkaz na datovou sadu reprezentující číselník zveřejněný v Národním katalogu otevřených dat dle pravidel [[nap:​verejny_datovy_fond|Veřejného datového fondu]]. Pokud údaj v agendě vzniká, jedná se o odkaz, který říká, že údaj je zdrojem číselníku,​ pokud se jedná o přebíraný údaj, jedná se o odkaz na číselník publikovaný jiným subjektem.
  
 Správcem Registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra, primárními editory jsou ohlašovatelé agend veřejné správy. Správcem Registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra, primárními editory jsou ohlašovatelé agend veřejné správy.