Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:propojeny_datovy_fond [2020/05/12 08:37]
Tomáš Šedivec
nap:propojeny_datovy_fond [2020/05/12 09:17] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Propojený datový fond</​title>​ <​title>​Propojený datový fond</​title>​
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]]. 
- 
-Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Propojeny_datovy_fond|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] 
-</​WRAP>​ 
  
 ===== Popis propojeného datového fondu ===== ===== Popis propojeného datového fondu =====