Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:pristupnost_informaci [2019/10/04 15:22]
Tomáš Šedivec ↷ Stránka přesunuta z 'pristupnost_informaci' do 'nap:pristupnost_informaci'
nap:pristupnost_informaci [2020/05/12 14:31] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Přístupnost informací</​title>​ <​title>​Přístupnost informací</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis Přístupnosti ​informací ===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]]. +{{page>​nap:​popisy:​popis_pristupnost_informaci}}
- +
-Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Přístupnost informací|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +
-</​WRAP>​ +
- +
- +
-Přístupnost informací a služeb ve smyslu “accessibility” je způsob publikování a provozování tak, aby s informacemi a službami mohly na rovnoprávném základě pracovat všichni, včetně uživatelů se specifickými potřebami, zejména osoby se zdravotním postižením (dále také “OZP”). Tyto osoby využívají moderní ttechnologie založené na klasických zařízeních typu počítač, notebook, tablet či mobilní telefon, mají na nich však tzv. “Asistivní software”,​ který jim umožňuje plnohodnotně pracovat s internetem, pokud jsou příslušné služby, aplikace a informace přístupné. +
- +
-Přístupnost je v souladu s principy tzv. “Governance accessibility” řešena na třech úrovních:​ +
- +
-  - Přístupnost služeb veřejné správy +
-  - Přístupnost internetových stránek, mobilních aplikací, informačních systémů a informací se kterými pracuje veřejnost včetně OZP +
-  - Přístupnost informačních systémů využívaných úředníky a zaměstnanci včetně OZP +
- +
-==== Obecně o přístupnosti ==== +
- +
-Přístupnost realizujeme proto, aby také OZP mohly na rovnoprávném základě využívat služby a informace, jako osoby bez jakéhokoliv postižení či specifických potřeb. Přístupnost ve veřejné správě je jednou ze základních společenských povinností,​ realizuje se jí soubor základních práv a nutnosti zabránit diskriminaci určitých osob. +
- +
-Přístupnost informací je pak ryze technická disciplína,​ která říká, jakým způsobem mají být budovány informační systémy a jejich uživatelská rozhraní a jejich funkce tak, aby výstupem byly informace v přístupné podobě (z technického hlediska). Sama přístupnost informací nikterak nezasahuje do samotného vytváření informací, ale do způsobu jejich prezentace a publikace navenek. Jedná se o soubor technik, doporučení,​ norem a pravidel a postup, jejichž dodržení se zajistí, aby s informacemi a službami v elektronické podobě mohla pracovat co nejširší skupina lidí.+
  
 +===== Pravidla Přístupnosti informací =====
 +{{page>​nap:​pravidla:​pravidla_pristupnost}}
  
 {{tag>​Accessiblity Přístupnost "​tematická oblast"​}} {{tag>​Accessiblity Přístupnost "​tematická oblast"​}}