Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
157 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení na úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní schopnosti zahrnuje dvě klíčové obla... ybrané klíčové úlohy, postupy a metody pro řízení ICT OVS jako jednotného celku a současně vyzdvihuje o... dentifikovaným fázím životního cyklu jednotlivých ICT aktiv (IS, řešení, funkčních celků), více v [[met
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
132 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení jednotlivých ICT řešení ====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informač... změněné podobě a tedy k uplatnění v plném rozsahu ICT portfolia (IT architektury) OVS. Přizpůsobení kon... dále v [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ict|Řízení na úrovni útvaru ICT OVS]] a [[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmen
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
103 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Předpoklady a východiska řízení ICT OVS ====== Tato kapitola shrnuje vybrané klíčové předpoklady a východiska úspěšného a efektivního řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. Proto... ývající se jednotlivými úrovněmi a postupy řízení ICT v OVS. Aby ICT útvar mohl plnit účel své existence (poskytovat ICT podporu) efektivně, musí k tomu mí
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
98 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy ====== <WRAP center round info 60%> Ministerstvo... ispozici zde: * {{ :znalostni_baze:metodika_tco_ict_sluzeb_vs_v3.10_extern.docx |Metodika TCO}} * {... baze:31-10-2023_uzivatelska_prirucka_metodika_tco_ict_v3.10_priloha_c.1.docx |Uživatelská příručka}} ... adů vlastnictví, resp. do celkových nákladů užití ICT služby**. Orgány veřejné správy mohou metodiku v
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
91 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR ====== Celý dokument MŘICT je formulován tak, aby maxim... rozvoje informatizace * podpořit chuť vedoucích ICT útvarů úřadů využít příležitost a: * dále roz... ace. ===== Zjednodušená charakteristika současné ICT VS ČR ===== ==== Hlavní pozitiva ==== Veřejná s... covníků. Někteří pracují v útvarech zajišťujících ICT podporu a jsou mezi nimi i vysoce odborní special
Informační koncepce ČR
70 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektronizace veřejné správy * Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě * Základní koncepční povinno... systémy a elektronické aplikace, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, dův... ]] - [[ikcr#efektivni_a_centralne_koordinovane_ict_verejne_spravy|EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY]] - [[ikcr#efektivni_a_centraln
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
adu s dokumentem [[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznosti n... shrnuje [[https://archi.gov.cz/ikcr#zasada_rizeni_ict_z3strategicke_rizeni_pomoci_ik_ovs|Zásada řízení ICT Z3: Strategické řízení pomocí IK OVS]], která je ... cíle v oblasti řízení architektury úřadu, řízení ICT služeb. Popište vztah IK ke klíčovým strategický
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
ciplíny a regulace.** Všechny útvary OVS (včetně ICT samotného) jsou stávajícími nebo potenciálními klienty dodávky služeb ICT útvaru. Spolupráce s nimi, jako s klienty, je nej... bývá ostatními klíčovými vzájemnými vztahy útvaru ICT s odbornými a provozními útvary, ve kterých: -... právní, personalistika apod.), nebo - odborníci ICT mají (nebo mají mít) důležitý podíl na výkonu pro
Úvod @metody_dokument
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
je zavedení efektivní centrální koordinace řízení ICT a jeho podpory transformačních iniciativ směrem k... ředmětem cíle DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a provozování ICT kapacit a kompetencí státních podniků a agentur,
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
[:ikcr#dilci_cil_28metodika_pro_verejne_zakazky_v_ict_a_eg|02.08 Metodika pro veřejné zakázky v ICT a EG]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MMR | |[[:ik... ávání) | |05 - EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY || |[[:ikcr#dilci_cil_51implementa... le vývoje centrálního (centrálních) poskytovatelů ICT služeb. | |[[:ikcr#dilci_cil_55egovernment_cloud|
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
vých záměrů, pro porovnání různých variant řešení ICT projektů mezi sebou, pro sledování a řízení nákladů služeb aktuálně provozovaných ICT řešení a další manažerské účely se ve veřejné spr... vlastnictví (TCO), resp. u externě provozovaných ICT služeb metodika de facto celkových nákladů užití ICT služby. TCO objasňuje úplnou strukturu nákladů,
Anti Vendor lock-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů @znalostni_baze
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
k-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů====== Při uzavírání smluv na dodávku ICT produktů se jako problémová ukazuje otázka nastaven... ostí dochází nezřídka k případům, kdy je uživatel ICT produktu v případě údržby, aktualizací či úprav zcela odkázán na dodavatele, který ICT produkt původně dodal a který si tím v těchto asp
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap) ====== Základním cílem je dosáhnout řízeného ICT, tedy měřitelné schopnosti reakce na příchozí změ... dy víme, kde jsme. Tím však nemáme na mysli pouze ICT útvar, ale dodržení této metodiky pro zjištění so... rnmentu * přehled prvních kroků adaptace útvaru ICT úřadu na pravidla MŘICT Podrobnější a aktualizov... ních systémech. Vzhledem k tomu, že aktuálně je ICT VS ČR v tzv. transformačním období, a tedy ještě
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Metody řízení ICT veřejné správy ČR====== ======Úvod====== {{page>metody_dokument:uvod}} ======Současný a cílový stav řízení ICT====== {{page>metody_dokument:soucasny_a_cilovy_stav_rizeni_ict}} ======Předpoklady a východiska řízení ICT====== {{page>metody_dokument:predpoklady_a_vychodiska_rize
Úvod @nar_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
KČR v navazujícím dokumentu č. 1: **Metody řízení ICT veřejné správy ČR** definuje pravidla, včetně org... ých za jejich uplatňování, v celém životním cyklu ICT služeb informačních systémů veřejné správy, tedy ... ého řízení IT, plánování, přípravy a implementace ICT projektů, provozu ICT služeb, řízení ekonomiky a bezpečnosti ICT služeb a pravidla kontroly a auditu (
Slovník pojmů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: