Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs1 @playgroud
217 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kraj Vysočina |0 |0 |24.04.2020 10:46:39 | |8163 |Evidence náhradní rodinné péce - Kraj Vysocina - TEST |Kra... 7.2019 15:53:57 | |2132 |eVPE - Editor vodoprávní evidence |Město Konice |Město Konice |0 |0 |20.06.2012 12:... to Kopřivnice |0 |0 |16.05.2019 12:42:09 | |8249 |Evidence myslivosti |Město Kopřivnice |Město Kopřivnice |0... BEREC |0 |0 |11.03.2019 17:06:05 | |412 |YAMACO - Evidence myslivosti |Statutární město Most |Statutární měs
seznam_isvs3 @playgroud
152 - počet výskytů, Poslední úprava:
lněno |20000 |240000 |06.02.2019 16:40:51 | |823 |Evidence knihoven |Ministerstvo kultury |Nevyplněno |20000... |25000 |13.06.2016 17:31:56 | |223 |EVI (ESPI) - evidence nebezpečných odpadů a správních řízení |Město Nym... 0 |25000 |20.07.2012 09:18:43 | |466 |EVI, ESPI - evidence odpadů a správních řízení v oblasti životního pro... lněno |22000 |25000 |09.07.2012 17:58:47 | |8230 |Evidence smluv |Kraj Vysočina |Kraj Vysočina |250000 |2500
seznam_isvs2 @playgroud
112 - počet výskytů, Poslední úprava:
000 |14000 |18.11.2013 17:40:14 | |7517 |Jednotná evidence biologických agens a toxinů |Státní úřad pro jade... echovice |8000 |1500 |26.04.2019 14:17:00 | |349 |Evidence odpadů - EVI |Město Strakonice |Nevyplněno |0 |15000 |10.05.2017 16:29:57 | |351 |Evidence správních řízení - ESPI |Město Strakonice |Nevypl... ěno |0 |15000 |10.05.2017 16:29:14 | |394 |ESPI - Evidence správních řízení |Město Písek |Nevyplněno |0 |150
seznam_isvs4 @playgroud
108 - počet výskytů, Poslední úprava:
|15000 |5000 |21.06.2012 12:12:06 | |1858 |EVI - evidence odpadů |Město Bojkovice |Nevyplněno |15000 |5000 ... yplněno |19000 |5000 |21.05.2012 16:50:08 | |490 |Evidence dopravních agend |Statutární město Ústí nad Labem... 20000 |5000 |30.01.2019 16:43:34 | |8035 |Ginis - evidence obyvatel |Město Javorník |Nevyplněno |20000 |5000... plněno |20000 |5000 |07.10.2013 16:01:38 | |4965 |Evidence obyvatel (Informační systém KEO-X) |OBEC LIPOVÁ |
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
87 - počet výskytů, Poslední úprava:
daní | |A1722 |Správa spotřebních daní | |A1881 |Evidence tržeb | |A22 |Stavební spoření | |A23 |Provádění ... |Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence | |**Ministerstvo práce a sociálních věcí** || |A... |A1961 |Mezinárodní justiční spolupráce | |A4047 |Evidence svěřenských fondů | |A4067 |Evidence skutečných majitelů | |A4080 |Použití prostředků z majetkových trestní
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
mu JIP/KAAS * Přihlášení pomocí systému NIA * Evidence všech připojených IS (agendové informační systémy... rejstříku informačních systémů veřejné správy * Evidence všech věcných správců připojených IS a jejich administrátorů (editorů) * Evidence všech kontextů dle agend definovaných v RPP * K... y prostřednictvím Agendového informačního systému evidence obyvatel a Agendového informačního systému cizinc
Systémy správy dokumentů @nap
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
tzv. samostatných evidencích dokumentů, kdy tyto evidence obdobně jako systémy elektronické spisové služby ... L zajišťující úkony spojené s dokumenty a procesy evidence dokumentů a správy jejich metadat v eSSL formou a... eb pro další informační systémy úřadu (samostatné evidence dokumentů i systémy, které dokumenty nespravují) * Samostatné evidence dokumentů integrované na rozhraní eSSL Jelikož l
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
datových fondů a vyřazení příslušných komponent z evidence včetně vyřazení z evidence ISVS v RPP | ===== Vlákno záměru v celkovém kontextu evidencí, legislativy a ro... záměru na povinné centrální, a doporučené lokální evidence ===== //V této kapitole jsou popsány povinnosti a doporučení, které se vážou na jednotlivé evidence spojené s řízením vlákna. Většina, nikoli však vš
Evidence subjektů @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Evidence subjektů====== ===== Popis evidence subjektů ===== [[nap:propojeny_datovy_fond|Propojený datový fond]] je... kajících se výměny údajů i vedení datového fondu (evidence údajů). To se pochopitelně týká i fyzických osob.... je jedinečný pro osobu a agendu. | AIFO v agendě evidence obyvatel, AIFO v agendě řidičských průkazů | Tech
Informační systém Evidence obyvatel @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Informační systém Evidence obyvatel====== Informační systém Evidence obyvatel (také jako ISEO či AISEO) je upravený zákonem č. 133/20... rávněným subjektům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra. Zpracovateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v zákonem stanoveném rozsahu jsou Minist
Veřejný datový fond @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ouze zavádí pojmy důležité v rámci VDF a pravidla evidence a sdílení údajů ve VDF. VDF je ukotven v [[https:... ěnách v datové sadě. Registrace je předvyplněna z evidence čtení registrovaných veřejných údajů v [[nap:rpp|... uvedené platí, pro jakýkoliv využívaný číselník). Evidence údaje v [[nap:rpp|RPP]] proto také obsahuje IRI d... traci jedná o číselník spravovaný mimo agendu 1). Evidence údaje v [[nap:rpp|RPP]] obsahuje IRI datové sady
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
isu, pokud tyto subjekty vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto subjektů se zápisem do této evidence, \\ 2) Orgán veřejné moci, který uděluje oprávněn... ké modely údajů o objektech, které jsou předmětem evidence v informačních systémech úřadu. |Datová architekt... klad OeG |  | |**ISEO, AISEO** |Informační systém evidence obyvatel | Informační systém Evidence obyvatel (t
Evidence jiných fyzických osob @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Evidence jiných fyzických osob====== Při výkonu veřejné správy nastává situace, kdy se poskytované sl... základním registru. Pro tento účel vznikla tzv. Evidence jiných fyzických osob, která má shromažďovat údaj... čního dokladu. -Editovat tyto údaje do systému Evidence jiných fyzických osob. -Zajisti aktualizaci ú... y nežádoucí efekty plynoucí z toho, že jednotlivé evidence veřejné správy spravují subjekty, které nejsou v
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
stupu). Pro úplnost dodáváme, že otázku rozsahu a evidence ISVS upravuje vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu... ele. Z důvodu zachování přehledu mandátů ale také evidence těchto možností patří do této části. {{media/ima... ata federované portály pouze centrální komponentu evidence digitálních mandátů, nemohou realizovat vlastní „... izovaná nájemní smlouva, smlouva o dílo apod. * Evidence všech ministerstev vč. aktuálních kontaktů, jejic
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
umentů a spisů ve spisové službě nesmí nahrazovat evidence případů, které slouží jen pro zvláštní záležitost... n pro nějakou agendu definuje i způsob IT podpory evidence údajů, a zmocňuje tak k implementaci ISVS, není t... vnictví. V takovém případě musí být obě (všechny) evidence integrovány v souladu s Národním standardem. Obdo... ystémem pro zajištění finančních operací a jejich evidence - u systémů pro agendy, kde se buď vyplácí, nebo
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: