Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:sidebar [2020/05/22 08:45]
Tomáš Šedivec created
en:sidebar [2021/01/13 10:51] (current)
Tomáš Šedivec ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
Line 4: Line 4:
 **[[:​start|National architecture of Czech eGovernment]]**  ​ **[[:​start|National architecture of Czech eGovernment]]**  ​
  
-**[[ikcr-dokument:​ikcr|1.Information strategy]]**+**[[:​ikcr|1.Information strategy]]**
  
-**[[:metody-dokument:​metody|2.Methodology of ICT management]]** +**[[:metody_dokument|2.Methodology of ICT management]]** 
-      * [[:​metody-dokument:uvod|Úvod]] +      * [[metody_dokument:uvod|Introduction]] 
-      * [[:​metody-dokument:​soucasny_a_cilovy_stav_rizeni_ict|Současný a cílový stav řízení ​ICT]] +      * [[metody_dokument:​soucasny_a_cilovy_stav_rizeni_ict|As-Is and To-Be of ICT management]] 
-      * [[:​metody-dokument:​predpoklady_a_vychodiska_rizeni_ict|Předpoklady a východiska řízení ​ICT]] +      * [[metody_dokument:​predpoklady_a_vychodiska_rizeni_ict|Preconditions of ICT management]] 
-      * [[:​metody-dokument:​rizeni_jednotlivych_ict_reseni|Řízení jednotlivých ​ICT řešení]] +      * [[metody_dokument:​rizeni_jednotlivych_ict_reseni|ICT ​management on solution level]] 
-      * [[:​metody-dokument:​rizeni_na_urovni_utvaru_ict|Řízení na úrovni útvaru ​ICT]] +      * [[metody_dokument:​rizeni_na_urovni_utvaru_ict|ICT ​management on organization level]] 
-      * [[:​metody-dokument:​spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]] +      * [[metody_dokument:​spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Collaboration]] 
-      * [[:​metody-dokument:​postup_a_plan_realizace_zmen|Postup a plán realizace změn]] +      * [[metody_dokument:​postup_a_plan_realizace_zmen|Change management]] 
-      * [[:​metody-dokument:​prehledy_klicovych_povinnosti_rizeni_ict|Přehledy klíčových povinností při řízení ​ICT]]+      * [[metody_dokument:​prehledy_klicovych_povinnosti_rizeni_ict|Key duties of ICT management]]
  
-**[[:​slovnik-egov:​slovnik_egov#|3.eGovernment glossary]]**+**[[:​slovnik_egov|3.eGovernment glossary]]**
  
-**[[:nar-dokument:​nar|4.National architecture framework]]** +**[[:nar_dokument|4.National architecture framework]]** 
-      * [[:​nar-dokument:uvod|Úvod]] +      * [[nar_dokument:uvod|Introduction]] 
-      * [[:​nar-dokument:​modelujici_urady_a_jejich_architektury|Modelující úřady a jejich architektury]] +      * [[nar_dokument:​modelujici_urady_a_jejich_architektury|Public administration and it´s architecture]] 
-      * [[:​nar-dokument:​struktura_modelovanych_architektur|Struktura modelovaných architektur]] +      * [[nar_dokument:​struktura_modelovanych_architektur|Architecture structure]] 
-      * [[:​nar-dokument:​proces_tvorby_architektur|Proces tvorby architektur]] +      * [[nar_dokument:​proces_tvorby_architektur|Instruction for making architecture]] 
-      * [[:​nar-dokument:​ramec_obsahu_a_vystupu_architektur|Rámec obsahu a výstupů architektur]] +      * [[nar_dokument:​ramec_obsahu_a_vystupu_architektur|Architecture content framework]] 
-      * [[:​nar-dokument:​referencni_modely_a_klasifikacni_ramce|Referenční modely a klasifikační rámce]] +      * [[nar_dokument:​referencni_modely_a_klasifikacni_ramce|Reference models and frameworks]] 
-      * [[:​nar-dokument:​pokyny_a_techniky_pro_tvorbu_architektury|Pokyny a techniky pro tvorbu architektur]] +      * [[nar_dokument:​pokyny_a_techniky_pro_tvorbu_architektury|Instructions for architecture work]] 
-      * [[:​nar-dokument:​architektonicke_dovednosti_utvary_a_organy|Architektonické dovednosti, útvary a orgány]] +      * [[nar_dokument:​architektonicke_dovednosti_utvary_a_organy|Architecture skills]] 
-      * [[:​nar-dokument:​architektonicke_uloziste_a_nastroj|Architektonické úložiště a nástroj]]+      * [[nar_dokument:​architektonicke_uloziste_a_nastroj|Architecture repository]]
  
-**[[nap-dokument:nap|5.National architecture plan]]** +**[[:nap_dokument|5.National architecture plan]]** 
-      * [[:​nap-dokument:uvod|Úvod]] +      * [[nap_dokument:uvod|Introduction]] 
-      * [[:​nap-dokument:​architektonicka_vize_e_governmentu_cr|Architektonická vize eGovernmentu ČR]] +      * [[nap_dokument:​architektonicka_vize_e_governmentu_cr|Architecture vision]] 
-      * [[:​nap-dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu]] +      * [[nap_dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Public administration architecture]] 
-      * [[:​nap-dokument:​architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr| ​Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí]] +      * [[nap_dokument:​architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Descroption of central shared services]] 
-      * [[:​nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí]] +      * [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Usage of central shared services]] 
-      * [[:​nap-dokument:​modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|Modely NAP v centrálním úložišti a v OVS]]+      * [[nap_dokument:​modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|Central repository]]
  
-**[[znalostni-baze:​znalostni_baze|6.Extended knowledge base]]**+**[[:​znalostni_baze|6.Extended knowledge base]]**