Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační koncepce ČR
68 - počet výskytů, Poslední úprava:
pcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Zpracovává ji Ministerstvo vnitra a schvaluje v... ahující především: * Architektonické principy eGovernmentu a elektronizace veřejné správy * Zásady pro ř... EG * Hlavní a dílčí cíle pro efektivní rozvoj eGovernmentu a ISVS Na této wiki je informační koncepce prez... kument obsahuje zejména: - cíle ČR v oblasti eGovernmentu a jeho podpory informačními systémy veřejné sprá
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
IS musí být vykonávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dá... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází je... ožnost přenesení vybraných částí mimo úřad ([[nap:egovernment_cloud|Cloud]]) či posilování zájmu o digitální sl
Slovník pojmů eGovernmentu
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Slovník pojmů eGovernmentu====== ^**Zkratka**^**Pojem česky** ^**Definice česky\\ (definicion)** ^**Popi... ictvím interakcí s vládou. |Jedná se o totéž jako eGovernment (synonymum). |OECD slovník |  | |** ** |Digitální... zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |eGovernment |Moderní digitální veřejná správa, využívající k ... ností informačních a komunikačních technologií.\\ eGovernment je pojem používaný pro digitální služby státní a
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Architektonická vize eGovernmentu ČR ====== Vize architektury eGovernmentu, jako elektronizované veřejné správy, představuje cílovou podobu, jak bude eGovernment ČR vypadat a fungovat, až se podaří realizovat po... u existující a dobudované pilíře sdílených služeb eGovernmentu používány k realizaci užitečných služeb veřejné
Úvod @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
ů veřejné správy s centrálními sdílenými službami eGovernmentu a definuje, co mají správci informačních systémů... byli v souladu nejen se současným stavem českého eGovernmentu, ale i s jeho plánovaným stavem. Pro rozvoj vše... ní a rozvoje ICT na podpor těchto změn. Posláním eGovernmentu je: //„Co nejefektivnějším způsobem poskytovat ... i** mezi veřejností a veřejnou správou hovoříme o eGovernmentu, **elektronické veřejné správě**, která využívá
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
z pozice OHA: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Metodické materiály k ZoPDS \\ 3. ZoPDS a... ice OHA a DIA: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Ostrovní režim CMS \\ 3. Zákon o právu na... ice OHA a DIA: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Priority a projekty DIA \\ 3. Informování... a Úřadu vlády: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. NIS2 a česká transpozice \\ 3. Jednotná d
Úvod @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
čních iniciativ směrem k digitalizaci VS a plnému eGovernmentu. To bude možné pouze díky koordinovanému úsilí o... del pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a pro... Informační koncepce ČR patří také: Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní archite... u v souladu s architekturou úřadu a architekturou eGovernmentu ČR.]] -[[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnim
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ý dohlíží na respektování územního plánu města, i eGovernment ČR má svého Hlavního architekta, který dohlíží na... parametrů, elektrické rozvody apod. staveb, i pro eGovernment platí jednotné předpisy, standardy a architektoni... ymezuje takové architektonické zásady pro národní eGovernment. A stejně jako při kolaudaci staveb je ověřováno ... ocněnce pro digitalizaci a IT, podpořeným odborem eGovernmentu (OeG), odborem hlavního architekta (OHA) a útvar
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
round 100%> ===Informace ke schvalování projektů eGovernmentu=== </WRAP> <WRAP group> <WRAP 12% right column>... ost má úřad jako celek. Odbor Hlavního architekta eGovernmentu však důrazně apeluje, aby povinnost nebyla dána ... dě nesplnění souladu s architektonickými principy eGovernmentu, kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu či s konte
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
e moci plně využívat veškerých digitálních služeb eGovernmentu. Obrázek 3: Ilustrační schéma využívání digitál... echny vrstvy tzv. čtyřvrstvé architektury českého eGovernmentu v souladu s Národním architektonickým rámcem. N... zpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon v... na území státu. OVS a SPUÚ přistupují ke službám eGovernmentu, jako např. [[https://archi.gov.cz/nap:propojeny
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
u a snižuje pracnost. ICT VS ČR a jí podporovaný eGovernment ČR má aktuálně: * vybudovány: * bezpečnou ... ň ICT ve veřejné správě ČR a jeho podpora rozvoji eGovernmentu a digitální transformace veřejné správy zdaleka ... latných povinností v oblasti řízení ICT a rozvoje eGovernmentu, - neschopnost veřejné správy fungovat v rovno... e aktivity zapojení se do plnění státní strategie eGovernmentu, - neschopnost vedení a členů ICT útvarů lidsk
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
- podílu na tvorbě legislativy úřadu a ICT a eGovernment legislativy - správy architektury úřadu - P... árodních datových center, respektive státní části eGovernment Cloudu, jakmile to bude možné. ==== Rozvoj a udr... ně platí, že profese podílející se na řízení ICT, eGovernmentu a strategických změnách musí být schopné čerpat ... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|SPolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmen
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
align round 100%> ===Klíčové oblasti architektury eGovernmentu=== </WRAP> <WRAP group> <WRAP 12% right column>... provádí dohled nad 3E i útvar Hlavního architekta eGovernmentu (OHA), který posuzuje také potřebnost, realizova... , //P9: Sdílené služby veřejné správy// či //P11: eGovernment jako platforma//. V souladu s principem //P1: Sta... hitektonické principy //P8: Jeden stát// a //P11: eGovernment jako platforma//. Díky nařízení [[https://www.mv
Národní architektonické dokumenty
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
pcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo vnitra a schva... ahující především: * Architektonické principy eGovernmentu a elektronizace veřejné správy * Zásady pro ř... EG * Hlavní a dílčí cíle pro efektivní rozvoj eGovernmentu a ISVS ** Podrobně je IKČR popsána [[+tab|:ikcr... del pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a pro
Uvítání a obsah webu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
jte na znalostním webu odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA). OHA organizačně spadá pod [[https://digit... taci jsme definovali klíčové oblasti architektury eGovernmentu, díky kterým získáte základní informace a potřeb... í a získáte informace ke schvalování ICT projektů eGovernmentu. Velmi oceníme vaše příspěvky do diskusí, které ... se pustíte do celé struktury Národní architektury eGovernmentu, možná vám pomohou [[:faq|často kladené dotazy (
CzechPOINT @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpecnostni_architektura @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehled záměrů posuzovaných OHA dle UV86 @uvod_schvalovani
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Obecná diskuze na témata eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava: