Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
147 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Stručný návod na ohlášení nové agendy ====== Vznik nové agendy zpravidla souvisí s přijetím nového zákona. Ohlášení agendy slouží k tomu, aby v zákoně definované orgány veř... yužívané v návazných záložkách. Po zaregistrování agendy lze již její další úpravy provádět po jednotlivýc
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
128 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozdělení údajů a schéma výměny}} V rámci každé agendy jsou o subjektech v jednotlivých rolích (kontexte... ch systémů). * Údaje vytvářené v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do prop... ovat s jejich aktuálními údaji a jednotlivé úřady/agendy nebudou po občanech či právnických osobách opakov... věřování údajů, které jsou nutné pro výkon jejich agendy. ====== Východiska a pravidla propojeného datové
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM ====== Registrace OVM pro výkon agendy je nezbytná pro přístup konkrétního OVM k referenčním úd... P) vyplnit a odeslat do 30 dnů ode dne registrace agendy nebo zápisu do //„Katalogu OVM“.// O tom vás bude
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávnění k údajům – Oprávnění k údajům poskytující agendy//“ v agendovém informačním systému RPP Působnostn... tup popisuje, jak doplnit nové oprávnění na údaje agendy, která vám již údaje poskytuje, - postup popisuje, jak vytvořit nové oprávnění na údaje z nové agendy, - postup popisuje, jak změnit oprávnění z typu... najednou všechna oprávnění na údaje z poskytující agendy, - postup popisuje, jak zrušit jen některá oprá
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při ... efinuje ústřední správní úřad zodpovědný za výkon agendy **v právní terminologii**. Při popisu údajů se te... ad působící v agendě již nemůže ovlivnit ohlášení agendy, může případně požadovat na ústředním správním úř... egislativním textu. V rámci přijaté notace je kód agendy označován velkým písmenem A následovaným přidělen
Agendový model veřejné správy @nap
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
výkonu digitálních služeb veřejné správy. Všechny agendy veřejné správy jsou zapsány spolu s legislativním... endami resp. agendovými informačními systémy tyto agendy podporujícími. ==== Agendový model výkonu veřejn... opsáním působnosti v jednotlivých agendách. ==== Agendy veřejné správy ==== Agendy veřejné správy jsou nejen právní rámce pro fungování orgánů veřejné moci, ale
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
ů napříč dnešním stavem. Tým by začal zkoumat jak agendy v přímé podřízenosti MVČR, ta by se zaměřil na ag... zovanému uživateli být schopen propojit údaje své agendy a údaje z propojeného datového fondu a veřejného ... gitálních služeb a digitálních úkonů služeb jedné agendy nebo více agend jednoho ústředního správního úřad... ), přes napojení jednotlivých služeb na příslušné agendy a procesy (dílčí cíl 1.4), dále přes komplexní st
Veřejný datový fond @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
dním pojmem je údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy. Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://www.zakon... ] je pro každý údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy v [[nap:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost veřejno... 111|ZoZR]] pro údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy, jehož možné hodnoty jsou vymezeny číselníkem, te... t buď číselníkem ČSÚ nebo číselníkem ohlašovatele agendy. Z § 54 odst. 1, písm. a) [[https://www.zakonypro
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystémy veřejné správy ohlášeny v rejstříku ISVS a agendy ohlášeny v [[nap:rpp|registru práv a povinností]]... renční rozhraní veřejné správy]] a oprávnění dané agendy * Evidence klientského kmene je vytvářena, ztot... možné vést dle [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A9145_29042022.xlsx|agendy A9145 - spisová služba]] s činnostní rolí CR83065 Vedení jmenného rejst
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Agendy veřejné správy====== Tato stránka obsahuje seznam všech [[znalostni_baze:seznam_agend#seznam... m je uveden zde [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/]] </WRAP> |**ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA** ||... |Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy | |A1133 |Volba prezidenta republiky | |A1142 |Ag... ci rozhodnutí |Ano | |A104 |104-1 |Agenda a výkon agendy |104-1-1 |Název a číselný kód agendy |Ano | |A104
Slovník pojmů eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. |AIFO přidělí ORG (přev... ační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektron
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejné správy. Typicky jde tedy o portál správce agendy, ve kterém lze řešit služby agendy bez ohledu na místní příslušnost. Platí, že služby pro klienta musí bý... gendových informačních systémů, ve kterých se dle agendy podání řeší a zároveň do spisové služby úřadu. ... gendový informační systém a pracovat dle definice agendy. Při předávání podání z portálu je tak potřeba m
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ)====== Registrace SPUÚ pro výkon agendy je nezbytná pro přístup konkrétního SPUÚ k refere... ba vyplnit a odeslat do 30 dnů ode dne registrace agendy//.// O tom vás bude systém [[https://rpp-ais.egon... e sami zkontrolovat, která vaše oznámení o výkonu agendy je třeba odeslat k registraci. Jak na to? * [[
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Návod na ohlášení údajů agendy ====== Tento návod použijte při doplnění nebo při aktualizaci údajů... gu agend“// klikněte na možnost //„Ohlášení údajů agendy“,// následně do „//Kód a název agendy//“ zadejte alespoň několik znaků z názvu agendy a z nabídnutých variant vyberte vaši agendu. Tím se do „/
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje ====== Tento postup popisuje udělení stanoviska správcem AIS či gestorem agendy poskytující údaje k žádosti ohlašovatele jiné agendy na čtení/editaci těchto údajů. Přihlaste se do [[ht... anoviska k oprávnění na údaje správce poskytující agendy nebo AIS“.// {{znalostni_baze:stanoviska_01.png?
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: