Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs2 @playgroud
934 - počet výskytů, Poslední úprava:
14:41:52 | |2799 |KEO |Obec Rapotín |Nevyplněno |62000 |14000 |09.07.2012 09:14:49 | |7855 |Vita - Život... :06:28 | |1835 |Munis |Obec Plavsko |Nevyplněno |92000 |14000 |12.06.2012 17:44:01 | |7836 |ELISA |Město... |Cityware |Město Pelhřimov |Nevyplněno |411000 |142000 |13.01.2012 12:22:13 | |7132 |GINIS |Město Lipník nad Bečvou |Nevyplněno |900000 |142000 |17.05.2016 18:53:27 | |7159 |FormFlow Server |Ra
seznam_isvs4 @playgroud
185 - počet výskytů, Poslední úprava:
abriel Matrika |Obec Osek nad Bečvou |Nevyplněno |2000 |5000 |02.09.2013 15:45:14 | |750 |Myslivecké a r... slivosti |Statutární město Pardubice |Nevyplněno |2000 |5000 |23.02.2012 15:29:52 | |8291 |Gordic GinisE... s V3 |Město Červená Řečice |Město Červená Řečice |20000 |5000 |17.06.2019 14:57:15 | |8329 |KEOX |Obec Hradec |Obec Hradec |20000 |5000 |15.08.2019 12:04:41 | |8207 |Gordic V3 |O
seznam_isvs1 @playgroud
99 - počet výskytů, Poslední úprava:
r střetu zájmů |MĚSTO ČESKÁ SKALICE |Nevyplněno |12000 |0 |24.07.2014 16:27:10 | |2199 |e-Spis |Městská část Praha-Slivenec |Nevyplněno |12000 |0 |21.06.2012 13:10:29 | |7882 |Derik |Město Litomyšl |Nevyplněno |123420000 |0 |04.04.2018 17:01:06 | |1967 |DES |Městská čá... 073 |KeoX Vidimace |Obec Mysločovice |Nevyplněno |2000 |0 |13.12.2018 15:10:04 | |119 |Evidence myslivos
seznam_isvs3 @playgroud
84 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěny**^ |690 |FluxPAM5 |Město Vimperk |Nevyplněno |200000 |24000 |06.02.2012 15:47:43 | |291 |EVI, ESPI |... :15 | |3584 |IS Munis |Obec Ohrobec |Nevyplněno |32000 |24000 |12.09.2012 10:48:35 | |1035 |VITA Stavebn... IS - hostovaná SSL |Město Boskovice |Nevyplněno |1200000 |240000 |06.09.2012 09:54:47 | |1736 |IS Radnic... 26 | |8107 |MP Manager |Město Jirkov |Nevyplněno |20000 |240000 |06.02.2019 16:40:51 | |823 |Evidence kn
Slovník pojmů eGovernmentu
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
ně schválený pro zastávání určité role. Zákon 365/2000 Sb. následně akreditací myslí postup, na jehož zá... dokumentace informačního systému |  |Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy |§2 ... ystémů elektronické pošty) s požadavky zákona 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu |  |Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy |§2
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
okladech; * řidičský průkaz, který zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změn... emí České republiky - § 4 odst. 1 * zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách - § 23 odst. 2 a § 47 odst. 2 * zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o zm... § 8 odst. 5 a 8 a § 8b odst. 3 * zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Zákon č. 365/2000 Sb. | |Nařízení vlády ... |Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů... |Zákon č. 240/2000 Sb. | |NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARL... |Zákon č. 365/2000 Sb. | |Vyhláška
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
něm vedeny, dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] {{ nap-dokument:byznys.png |schématické vysvětlení pojmů při práci s elek... pen doložit dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p5-2-e|§ 5 zákona 365/2000 Sb.]] ==== Aplikační architektura - vrstva informačních systémů veřej
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
stanovisko dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] v souvislosti s předložením dokumentace programů, investičních záměrů, pro... v § 2 písm. v) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]], podle něhož se jedná o takový informační systém veřejné správy, který vyu
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.)) (také jako “IKČR” nebo "Informační koncepce... rmační koncepce ČR dle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., stanoví cíle České republiky v oblasti infor... hází zejména ze [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
E dle zákona č. [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219|219/2000 Sb.]] a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|218/2000 Sb.]] Kromě Nejvyššího kontrolního úřadu provádí dohled nad 3E i útvar Hlavního architekta
Doporučení k zajištění splnění Pravidel, zásad a způsobu pořizování, správy a užívání programových prostředků @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
jako jsou např. [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|rozpočtová pravidla]] č. 218/2000 Sb., § 39, odst. 3, [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219|Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích]], č. 219/2000 Sb., § 14 odst. 1 aj., to vše ve znění pozdějších
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
stanoviska OHA MV se řídí ustanoveními zákona 365/2000 Sb. (viz tabulka v další kapitole). V případě nej... ovozní dokumentaci, a to dle požadavků zákona 365/2000 Sb. a vyhlášky 529/2006 Sb. https://www.zakonypro... |**X** |**X** |**X** |**X** |**X** | |**Zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech** |[[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218]] |*
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
o není ISVS====== ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o ... použitých právních předpisů ==== **Zákon č. 365/2000 Sb**., o informačních systémech veřejné správy a ... ích.“ //Poznámka pod čarou č. 4:// Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o ... y.“ //Poznámka pod čarou č. 38d:// Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
Propojený datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejné správy dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p9|zákona č.365/2000 Sb]]. === Výpisy z informačního systému veřejné správy=== Výpis z informač... sy se tvoří dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p9-2|zákona č. 365/2000 Sb.]] === Výstupy z informačního systému veřejné správy === Výstup z info
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava: