Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs1 @playgroud
5589 - počet výskytů, Poslední úprava:
ochrany přírody a krajiny České republiky |0 |0 |15.07.2015 16:54:03 | |8481 |NIS |Bernard Pavel - notář |Bernard Pavel - notář |0 |0 |12.03.2020 17:29:06 | |8491
seznam_isvs2 @playgroud
5221 - počet výskytů, Poslední úprava:
*Náklady na provoz**^**Datum poslední změny**^ |7418 |KEO-X |MĚSTO JABLONEC NAD JIZEROU |Nevyplněno |51000 |14000 |20.01.2017 18:26:54 | |3970 |Gordic G3 |Obec Smržice |Nevyplněno |53000 |14000 |08.11.2012 09:3
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
4754 - počet výskytů, Poslední úprava:
info 60%> Zde uvedený seznam je poplatný stavu k 1.3.2022 a slouží především k přehledu agend dle je... ail/]] </WRAP> |**ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA** || |A11 |Dohled nad finančním trhem | |A3783 |Statistika ... a využití nerostného bohatství (horní zákon) | |A1107 |Zákon o těžebních odpadech | |A1802 |Prekurzor... lečnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změ
seznam_isvs3 @playgroud
4660 - počet výskytů, Poslední úprava:
Město Vimperk |Nevyplněno |200000 |24000 |06.02.2012 15:47:43 | |291 |EVI, ESPI |Město Pelhřimov |Nevyplněno |23000 |24000 |01.12.2011 10:20:32 | |8321 |Helios Fenix |Městys Uh
seznam_isvs4 @playgroud
4191 - počet výskytů, Poslední úprava:
í změny**^ |2864 |IS MUNIS |Obec Cep |Nevyplněno |15000 |5000 |23.07.2012 12:37:30 | |2932 |Gordic WIN - DDP |Obec Lipová-lázně |Nevyplněno |15000 |5000 |13.07.2012 12:29:30 | |2666 |Gordic WI
Informační systém základních registrů @nap
291 - počet výskytů, Poslední úprava:
zakotvuje [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech]]. ISZR je informačním systémem veřejné správy, jehož
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
247 - počet výskytů, Poslední úprava:
patří: * občanský průkaz, který zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v § 2 odst. 1 definuje jako „veřejnou listinu, kterou osoba, jíž je obč... é úkony“; * cestovní doklad, který zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 1 definuje jako „veřejnou listinu opravňující občan
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
131 - počet výskytů, Poslední úprava:
i posouzení stávajícího stavu bylo vybráno celkem 12 agendových, územních a soukromoprávních portálů ... kého hlediska myslíme cokoliv. Třicátníkům z roku 1990 dnes zbývá k dosažení důchodového věku jen něk... pšení vlastní digitální úrovně? Odpověď v roce 2021 zní jednoznačně ano. Využijme jako příklad někol... se přesto nedomnívají, že by bylo možné v roce 2021 v ČR nastavit směr patrný ze zahraničních řešení,
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
119 - počet výskytů, Poslední úprava:
k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ |13.11.2023|Byla přestavena témata z pozice DIA a VoZP: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2.
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
107 - počet výskytů, Poslední úprava:
řeného archivačního informačního systému (ČSN ISO 14721:2014). Tato strategie se odráží v definici druhů dokumentů a stanovených formátů, prezentovaných v § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb. Primárně jsou určeny ke standardizovanému za
Slovník pojmů eGovernmentu
101 - počet výskytů, Poslední úprava:
zpečnost technického aktiva. |  |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2. písm. a) |... rá jednoznačně určuje adresní místo, |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 29 písm. h), | |** ** |Adresářová služba |Aplikace spravující
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
cí komunikaci mezi čtenáři a publikátory Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny}} V rámci každ... kon agendy (Agendový informační systém dle zákona 111/2009 Sb. o základních registrech) je definován v příslušných zákonech, kterými je řízen výkon agen
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladní hodnoty (zvolte nejbližší možnou): * 1 - dokončeno úspěšně * dokončeno úspěšně, ... zení přípustných hodnot (a jejich význam): známka 1-5 jako ve škole * Vazba na [[https://ofn.gov.cz... nnost%C3%AD/org%C3%A1ny-ve%C5%99ejn%C3%A9-moci/2021-01-12/#organ-verejne-moci|**orgán veřejné moci**]] * technický název: ovm * povinnost vyplně
Informační koncepce ČR
68 - počet výskytů, Poslední úprava:
rý stanovuje na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veř... dávat jako závazné metodické pokyny dle § 4 odst. 1 písm. f) ZoISVS. IKČR vyjma toho, že jde o jeden... nované a komplexní digitalizace České republiky 2018+, má vazbu také na strategii Klientsky orientova... ategii kybernetické bezpečnosti pro období let 2021 až 2025, které si mj. kladou za cíl budovat digit
Veřejný datový fond @nap
67 - počet výskytů, Poslední úprava:
ČR)]] jako [[https://archi.gov.cz/ikcr#dilci_cil_510rozvoj_otevrenych_dat_a_verejneho_fondu_dat_a_sluzeb_verejne_spravy|dílčí cíl 5.10]] a je součástí budovaného eGovernmentu VS ČR. ... ukotven v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech (ZoZR)]], [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-1
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formatting Syntax @wiki
58 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehled záměrů posuzovaných OHA dle UV86 @uvod_schvalovani
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam záměrů Digitálního Česka @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpecnostni_architektura @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog cloud computingu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_zameru @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Videonávody pro centrální místo služeb @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dvoufaktorové ověření VPN – motivace, nastavení a používání @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Extranet v CMS - Žádost o přístup @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
DokuWiki @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tezaurus @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava: