Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs1 @playgroud
1460 - počet výskytů, Poslední úprava:
í Počernice |HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |0 |0 |14.11.2019 10:19:12 | |6979 |Exekutorský úřad Kutná Hora |Jakub... b |Kraj Vysočina |Kraj Vysočina |0 |0 |24.04.2020 10:46:39 | |8163 |Evidence náhradní rodinné péce - K... řivnice |Město Kopřivnice |0 |0 |16.05.2019 12:48:10 | |8255 |Scarabeus DMS |Město Kopřivnice |Město K... bor |Město Příbor |0 |0 |16.07.2012 14:16:09 | |8210 |GIS pro agendu dopravy a životního prostředí |Mě
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
794 - počet výskytů, Poslední úprava:
a využití nerostného bohatství (horní zákon) | |A1107 |Zákon o těžebních odpadech | |A1802 |Prekurzory... Provozování činností pojišťoven a zajišťoven | |A5104 |Pravidla rozpočtové odpovědnosti | |A5117 |Moni... 1096 |Agenda zákona o investičních pobídkách | |A1103 |Agenda zákona o České obchodní inspekci | |A1104 |Agenda zákona o pohonných hmotách | |A1106 |Vyhle
seznam_isvs3 @playgroud
713 - počet výskytů, Poslední úprava:
o Pelhřimov |Nevyplněno |23000 |24000 |01.12.2011 10:20:32 | |8321 |Helios Fenix |Městys Uhelná Příbra... |Městys Uhelná Příbram |24000 |24000 |05.08.2019 10:55:19 | |4230 |E-SPIS LITE |Obec Ludgeřovice |Nev... bec Ohrobec |Nevyplněno |32000 |24000 |12.09.2012 10:48:35 | |1035 |VITA Stavební úřad |Město Zbiroh |Nevyplněno |38000 |24000 |17.04.2012 17:57:01 | |727
seznam_isvs2 @playgroud
658 - počet výskytů, Poslední úprava:
|KEO-X |MĚSTO JABLONEC NAD JIZEROU |Nevyplněno |51000 |14000 |20.01.2017 18:26:54 | |3970 |Gordic G3 ... ice-Lašťany |Nevyplněno |54000 |14000 |28.06.2013 10:35:21 | |3846 |Gordic G3 |Obec Jesenec |Nevyplněno |54000 |14000 |11.10.2012 12:31:05 | |3411 |Gordic G3 |Obec Hlušovice ... d územního plánování |Město Hodonín |Nevyplněno |71000 |14000 |01.03.2018 15:35:33 | |1015 |VITA Úřad
seznam_isvs4 @playgroud
523 - počet výskytů, Poslední úprava:
to Bojkovice |Nevyplněno |15000 |5000 |20.06.2012 10:10:21 | |2016 |Gordic WIN - DDP |Obec Skorošice |Nevyplněno |15000 |5000 |18.06.2012 23:41:00 | |1573... |Obec Velké Popovice |Nevyplněno |16000 |5000 |03.10.2012 10:56:00 | |3767 |VITA Stavební úřad |Obec Velké Popovice |Nevyplněno |16000 |5000 |03.10.2012 1
Informační systém základních registrů @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
og eGON služeb ISZR ==== <WRAP center round info 100%> Vždy aktuální seznam eGON služeb je dostupný n... Zmeny_1_01_v7_r0_002.pdf|E28 - rosCtiZmeny.pdf524.10 KB]] |01.01 |2... kAdresniMisto.pdf640.02 KB]] |01.05 |10. 6. 2019 | | ::: ... tObce.pdf623.60 KB]] |01.05 |10. 6. 2019 | | :::
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
emě EU, Korea, USA, Nový Zéland a další) dosahuje 10 a více let. Rychlého pokroku je možné dosáhnout ... Udržení interních kompetencí | |Z 10|Procesní řízení | |Z... vním místě je klient ==== <WRAP center round box 100%> Z1 - Rozhodování v IT je na prvním místě zaměř... lánování a řízení ICT ==== <WRAP center round box 100%> Z2 - Rozvoj služeb je řízen pomocí zavedeného
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ičním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v § 103 odst. 1 definuje jako „veřejnou listinou, která ... on č. 141/1961 Sb., trestní řád - § 91 odst. 1, § 101 odst. 1, § 111a odst. 2 a 3, § 114 odst. 3 a § 2... /1963 Sb., občanský soudní řád - § 50c odst. 2, § 102a odst. 2, § 126 odst. 2, § 329 odst. 1 a § 336h ... nském podnikání (živnostenský zákon) - § 31 odst. 10 a § 69a odst. 4 písm. a) * zákon č. 553/1991 Sb
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
. //Digitální Česko// [online]. 2018 [cit. 2021-6-10]. Dostupné z[[https://wiki.digitalnicesko.cz/wiki... vé obslužné kanály si nemusí být funkčně rovny ze 100 %, ale ve většině případů budou služby dostupné ... edpisů ZSVD, jenž je implementací Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické iden... veřejnit informace ve smyslu § 5 a § 5a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
<WRAP announcement aqua centeralign round 100%> ===Klíčové oblasti architektury eGovernmentu=== </WRAP... % left column> <WRAP announcement left aqua round 100%> {{anchor:e}} ===Potřebnost a ekonomická výhodn... <WRAP 12% left column> {{wiki:pexels-jeshootscom-1040157.jpg?400|}} </WRAP> <WRAP 80% right column> <WRAP announcement left aqua round 100%> {{anchor:strategie}} ===Koncepce a strategie ú
CzechPOINT @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
stkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna č... na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních p... ýpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující... stkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna č
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
ata.blob.core.windows.net/test1?sp=rac&st=2022-05-10T12:55:50Z&se=2022-06-10T20:55:50Z&spr=https&sv=2020-08-04&sr=c&sig=XXX|https:%%//%%ddgdata.blob.core.windows.net/test1?sp=rac&st=2022-05-10T12:55:50Z&se=2022-06-10T20:55:50Z&spr=https&sv=2020-08-04&sr=c&sig=XXX]]** V příkladu uvedeném níže
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
<WRAP announcement purple centeralign round 100%> ===Informace ke schvalování projektů eGovernmentu===... eft column> <WRAP announcement left purple round 100%> {{anchor:kdo}} ===KDO má povinnost žádat OHA o... ment/-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]]((plné znění usnesení po jeho novel... ment/-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]]((plné znění usnesení po jeho novel
Návod na vytvoření nové kategorie soukromoprávních uživatelů údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
e SPUÚ“.// {{znalostni_baze:kategorie_SPUU01.png?1034x460}} V „//Přehled kategorií SPUÚ//“ naleznete... informace. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU02.png?1036x462}} Na záložce „//Údaje kategorie SPUÚ//“ je... tní osoba. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU03.png?1045x583}} Na záložce „//SPUÚ v kategorii//“ je uve... požadavku. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU04.png?1048x568}} Pokud vám kategorie SPUÚ vyhovuje, použi
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
nání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_31072023.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-inf... ex.com/mvcr/ldr.php?RCID=b180523fbc2c741e4f5415d62101a0fc]]| |6.2.2023|Byla přestavena témata z pozice... .php?RCID=78fa87e2d636c7b9912a26ae42990ad8]]| |17.10.2022|Byla přestavena témata z pozice OHA, Kraje V... í.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_psarict_17102022.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-info
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehled záměrů posuzovaných OHA dle UV86 @uvod_schvalovani
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam záměrů Digitálního Česka @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog cloud computingu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formatting Syntax @wiki
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_zameru @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpecnostni_architektura @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tezaurus @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: