Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
82 - počet výskytů, Poslední úprava:
<WRAP announcement aqua centeralign round 100%> ===Klíčové oblasti architektury eGovernmentu=== </WRAP> <WRAP group> <WRAP 12% right column> {{wiki:pexels-nataliya-vaitkevich-7172858.jpg?400|}} </WRAP> <WRAP 80% l
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
]]** ===== Agendový model veřejné správy ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architektury úřadu a ... elků a tematických oblastí jednotlivými úřady]].</WRAP> {{section>nap:agendovy_model_verejne_spravy#pop... ===== Identifikace klientů veřejné správy ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architektury úřadu a ... celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</WRAP> {{section>nap:elektronicka_identifikace_pro_kli
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architektury úřadu a ... odelu VS popíše úřad do své informační koncepce.</WRAP> {{section>nap:agendovy_model_verejne_spravy#pra... la pro identifikaci klientů veřejné správy ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architektury úřadu a ... ientů VS popíše úřad do své informační koncepce.</WRAP> {{section>nap:elektronicka_identifikace_pro_kli
Národní architektonické dokumenty
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
<WRAP announcement orange centeralign round 100%> ===Národní architektonické dokumenty=== </WRAP> <WRAP group> <WRAP 12% right column> {{:logo.png|}} </WRAP> <WRAP 80% left column> <WRAP announcement orange
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
<WRAP announcement purple centeralign round 100%> ===Informace ke schvalování projektů eGovernmentu=== </WRAP> <WRAP group> <WRAP 12% right column> {{wiki:pexels-yan-krukov-7640805.jpg?400|}} </WRAP> <WRAP 80% left colu
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
poslání a vize informatizace úřadů VS ČR ===== <WRAP center round tip 60%> **Definice:** Informační s... pro efektivní výkon veřejných služeb potřebují. </WRAP> Rozvoj informační podpory výkonu veřejné správ... standardizaci a růstu ICT útvarů v rámci VS ČR. <WRAP center round tip 60%> **Poslání:** Posláním ICT ... ovativních, sdílených a kvalitních technologií. </WRAP> <WRAP center round tip 60%> **Vize:** Profesi
Uvítání a obsah webu
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
<WRAP announcement round centeralign largest 100%> ===Uvítání a obsah webu=== <WRAP justify>Vítejte na znalostním webu odboru Hlavníh... m pomohou [[:faq|často kladené dotazy (FAQ)]]. </WRAP> </WRAP> ---- <WRAP group> <WRAP 12% right column> {{wiki:pexels-thirdman-5584052.jpg?400|}} </WRAP>
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
rchitektury strategie a směřování úřadu ===== <WRAP center round tip 60%> Zapracování pravidel této v... tektury popíše úřad do své informační koncepce. </WRAP> Pro architekturu strategie a směřování je pods... Pravidla výkonnostní architektury úřadu ===== <WRAP center round tip 60%> Zapracování pravidel této v... tektury popíše úřad do své informační koncepce. </WRAP> **Pro tuto doménu architektury nejsou v součas
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ve znění účinném do 31. ledna 2022 znělo takto: <WRAP center round info 60%> „Orgán veřejné moci využív... dpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost.“ </WRAP> Ustanovení ve znění účinném od 1. února 2022, ... 20 Sb., o právu na digitální služby, zní takto: <WRAP center round info 60%> „Orgán veřejné moci využív... ejíž výkon je orgán veřejné moci registrovaný.“ </WRAP> Na zmíněnou změnu navázal zákon č. 261/2021 Sb
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ako ISVS označuje a odkazuje na zákon o ISVS:** <WRAP center round box 100%> Například zákon č. 300/20... dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ </WRAP> * **Právní předpis upravuje vedení konkrétní... ako ISVS označuje a odkazuje na zákon o ISVS:** <WRAP center round box 100%> Například zákon č. 455/199... h dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ </WRAP> * **Právní předpis upravuje vedení konkrétní
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Informační koncepce ČR====== <WRAP center round info 60%> Aktuální znění Informační koncepce ČR v... esení vlády č. 931 ze dne 9. listopadu 2022]]. </WRAP> Všechny povinné subjekty podle zákona č. 365/2... ejmenší možnou míru. Posláním eGovernmentu je: <WRAP announcement center blue round 60%>**Poskytovat k... vinností a závazků ze vztahu k veřejné správě.**</WRAP> Vizí eGovernmentu v ČR do konce horizontu této
Dvoufaktorové ověření VPN – motivace, nastavení a používání @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
videu se dozvíte, jak to nastavit a používat. <WRAP group> <WRAP half column> ====Video==== {{ :nap:evk_cms_2fauthisac001_vp9_1.1-302-0425.webm |}} </WRAP> <WRAP half column> ====Důležité odkazy a prolinky z videa==== URL pro onboarding do 22.6.2023: [[ht
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
u dostupné v CMS, tedy Centrálním místě služeb. <WRAP group> <WRAP half column> ====Video==== {{ :nap:evk_cms2_maleobceextranet001_vp9_1.5-302-0758_low.webm |}} </WRAP> <WRAP half column> ====Důležité odkazy a prolinky z videa==== </WRAP> </WRAP> {{tag>CMS CMS2 Video
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejstřík, kde již byla dojednána změna procesu) <WRAP center round important 60%> **Bude rodné číslo od... jako klientský identifikátor pro agendy matrik </WRAP> <WRAP center round important 60%> **Co se tedy děje?** \\ Útlum využívání rodného čísla. Odstranění rodného čísla z občanského průkazu </WRAP> ====Pozitiva rodných čísel==== * Ideální nást
Extranet v CMS - Žádost o přístup @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
díváme na dokument Provozní podmínky Extranetu. <WRAP group> <WRAP half column> ====Video==== {{ :nap:evk_cms2_maleobceextranet002_vp9_1.0-301-0200.webm |}} </WRAP> <WRAP half column> ====Důležité odkazy a prolinky z videa==== </WRAP> </WRAP> {{tag>CMS CMS2 Vide
Extranet v CMS - Předávací protokol @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava: