Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
ondu k řízení procesů a oprávnění při předávání a využívání údajů. Registr práv a povinností je kromě jiného... Nutnou podmínkou zajištění //správnosti// údajů a využívání propojeného datového fondu je to, že jednotlivé o... lužeb eGovernmentu. Obrázek 3: Ilustrační schéma využívání digitálních služeb eGOV ze strany fyzických osob ... nalostni-baze:ga_ppdf3.png?600 |Ilustrační schéma využívání digitálních služeb eGOV ze strany fyzických osob}
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
cni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsobů využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... ravidla pro agendovy_model_verejne_spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... a pro identifikaci klientů verejne spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... _uradu#Pravidla pro Propojeny_datovy_fond|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
a současného vyhovění požadavkům ZoEI ve vztahu k využívání údajů z ISVS. Vzhledem k tomu, že množství digitá... ní nebo agendové (bude-li to nutné), * údržba a využívání jednotných informací a znalostí. Základní předpo... mediální kauzu ohledně rozhodnutí ČÚZK znemožnit využívání dat katastru nemovitostí formou scrapingu (roboti... správný počin veřejné správy a zvýšená akcelerace využívání digitálních služeb (těch, co již byly připraveny)
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů ====== Níže uvedený text je shrnutím některých právních souvislostí předávání a využívání a údajů z informačních systémů veřejné správy mez... práv a povinností“ nebo „RPP“).]] Oprávnění pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy orgán... právních předpisů odstranil konkrétní zmocnění k využívání konkrétních údajů pro konkrétní orgán veřejné moc
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
y úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_d... cni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... cni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... ení údaje, na který může být vztaženo oprávnění k využívání. Je tedy zřejmé, že údaj 998-1-1 se následně rozp
Slovník pojmů eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
tém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identi... py a návody určující cíl a podmínky poskytování a využívání ICT služby,\\ podílející se na provozu, rozvoji, ... ažitelnosti) při zpracování, úschově, distribuci, využívání a prezentaci informací. |Zákon č. 181/2014 Sb., o... |Fixní náklady |Náklady, které nejsou závislé na využívání služby IT. Např. náklady na pořízení serveru. | 
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejné služby, zkoumat souvislosti poskytování a využívání služby hodnocením právní ([[https://ec.europa.eu/... y (D)** - poskytování digitální veřejné služby, **využívání služby (C)** - využívání opakovaně použitelných služeb komunikace mezi stroji jiných orgánů veřejné správy a... eroperabilita roli z hlediska poskytování služby, využívání služby a správy služby. Vyplnění dotazníku v r
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ající sdílené služby. Potenciál pro poskytování a využívání sdílených služeb, a to jak centrálních, korporátn... nformačních technologií a prudkým nárůstem jejich využívání se z obyčejného "papírového" Governmentu stává je... systémů (AIS) má právo a povinnost na čerpání (**využívání**) [[nap:referencni_udaje|referenčních]] či agendových údajů. Správné využívání údajů z registrů a jiných agendových systémů je p
Informační koncepce ČR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
, modernímu návrhu úředních procesů a efektivnímu využívání digitálních a nedigitálních technologií jednou z ... igitálně přívětivý, tedy nebude klást překážky ve využívání možností digitálních nástrojů a služeb, které odp... ídící systém eGovernmentu, zlepšení kvality dat a využívání RPP a jeho přerod v tzv. META-informační systém (... lizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy.\\ \\ K
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
je tedy komunikačním rozhraním pro poskytování a využívání sdílených služeb jednotlivých správců informačníc... iszr|ISZR]]| Poskytuje veškeré služby týkající se využívání údajů ze základních registrů, realizuje i služby ... přenášeny prostřednictvím Datových schránek. | Využívání údajů prostřednictvím referenčního rozhraní je vž... nějšího rozhraní [[nap:iszr|ISZR]] * Realizuje využívání údajů ze základních registrů * S ohledem na
Agendový model veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
uje údaje v agendách vedené a pravidla pro jejich využívání jinými agendami resp. agendovými informačními sys... ocesů jako činností a pro evidenci a spravování a využívání údajů v rámci principu [[nap:propojeny_datovy_fo... kladě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových info... eřejné správy, oprávnění a pravidla pro ukládání, využívání a zveřejnování údajů. - Výměna (poskytování a
Propojený datový fond @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystém. Obsahuje i pojem Soukromoprávní systém pro využívání údajů, který je roven Agendovému informačnímu sys... enty, výstupy a výpisy ==== Těžištěm pro správné využívání a pochopení smyslu propojeného datového fondu je porozumění rozdílu mezi **Poskytováním/Využíváním údajů, Poskytováním/Využíváním dokumentů, Výstupům z informačního systému a Výpisem z informačního systému*
eGovernment cloud @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormačních systémů a aplikací veřejné správy, a to využíváním sdílených ICT služeb na úrovni infrastruktury, v... ání a provozu informačních systémů veřejné správy využíváním sdílených cloudových služeb eGC. Dalším cílem pr... nické, bezpečnostní, nákupní a projektové procesy využíváním služeb eGC. [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] zo... ky č. 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci. SeGC zajist
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
alog ICT služeb, což může způsobit: * omezené využívání a pomalý přechod OVS k využívání již centrálně poskytovaných sdílitelných ICT služeb veřejné správy, * c... zování potřebnosti a přínosů ICT záměrů(( Namísto využívání mezinárodně uznávaných, jednoznačně kvantifikovat... ení financování ICT | |Z 16|Využívání otevřeného software a standardů | |Z 17|Podpor
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
daje vedeny v registru osob. Žádost o **záznam o využívání údajů v registru obyvatel** – dle § 14 zák. č.111... y za uplynulý kalendářní rok bezplatně //Záznam o využívání údajů v registru obyvatel// automaticky do datové... ějších předpisů. * Informace, jak číst záznam o využívání údajů naleznete v praktické příručce: viz [[http:... zrcr.cz/obcan-a-podnikatel]] Žádost o **záznam o využívání údajů v registru osob** – dle § 14 zák. č. 111/20
Identifikace klientů veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: