Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
f structures and behaviors that connects computer systems or other electronic devices for transmission, rou... d. Services are defined for business, information systems, and platforms (TOGAF).|Prvek chování, který posk
Proces tvorby architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ené vize. **Fáze C: Architektura IS (Information Systems Architectures)** popisuje postup vývoje architekt
Struktura modelovaných architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
obecnosti((Tj. dělit bloky na: Foundation, Common Systems, Industry, Company Specific. )). Doporučuje se p