Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví)
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
stupnosti a dalších dohodnutých parametrů služby)|System Monitoring | | |::: |::: |System Administration | | |::: |::: |System Problem Management | | |::: |::: |Software Change Management | | |::: |::: |System Service Desk & | | |::: |::: |Incident Management
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěr - X (Organizační změny) | |[[:ikcr#dilci_cil_17system_zapojeni_verejnosti_a_subjektu_do_zlepsovani_eg_s... ová infrastruktura) | |[[:ikcr#dilci_cil_36rozvoj_systemu_elektronicke_identifikace_eid|03.06 Rozvoj systé... VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ || |[[:ikcr#dilci_cil_41upravy_systemizace_a_katalogizace_profesi_v_it_a_dpl|04.01 Úprava systemizace a katalogizace profesí v IT a DPL]] |OVM nav
Centrální nákupy státu ICT produktů
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-cisco-systems.aspx|Centrální nákup produktů Cisco Systems]] *[[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-i... ákup ICT komodit]] {{tag>DNS "Dynamický nákupní system" "Rámcová dohoda" "Centrální nákup" "ICT produkty
Co je a co není ISVS
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systé... celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejn... celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejn
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |GMS – Guarantee Management System ... aplikace COPIS (Anti-Counterfiet and Anti-Piracy System)
Globální architektura propojeného datového fondu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ové službě v systémech [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu|eSSL nebo samostatných evidencí ... n/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_cs<HTML></p></HTML>))<HTML></p></HTML> <HTML></li
Historie digitalizace služeb
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
komunikace). Orgány veřejné moci využívají [[nap:system_spravy_dokumentu|elektronický systém spisové služ... tném vzhledu [[https://designsystem.gov.cz|Design system gov cz]] a jednotné struktuře [[https://archi.gov
Bezpečnost elektronické identity
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tizujici-minimalni-pozadavky-na-kvalifikovane-eid-systemy-a-eid-prostredky.aspx|https:%%//%%www.mvcr.cz/cl... etizujici-minimalnipozadavky-na-kvalifikovane-eid-systemy-a-eid-prostredky.aspx)]]. Pro posouzení bezpečn
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru|P... ravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru|P
Legislativní praxe v užívání pojmů „veřejná moc“, „veřejná správa“ a „působnost“ ve veřejnoprávních předpisech
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
čl. 2 odst. 3 používá výraz „státní moc“, pomocí systematického a logického výkladu je možné dojít k inte