Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
uje údaje použité pro službu, pokud to nevyžaduje specifické zmocnění * SPUU si pamatuje BSI pro klientský... portant>**Soukromoprávní služby se řídí vlastními specifickými pravidly!**</wrap> {{tag>"Tematická oblast"
Anti Vendor lock-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
e zaniká. * Licence na ICT produkt je vázána na specifické vlastnosti uživatele, např. na studentský statu