Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
lektivní aktivní prvky a prvky chování modelu * specifické prvky Seskupení a Umístění (lokalita) {{ :nar-... ě. | |**Role** |The responsibility for performing specific behavior, to which an actor can be assigned, or t... |A sequence of business behaviors that achieves a specific outcome such as a defined set of products or busi... rvices, and processes (TOGAF).|Proces představuje specifický způsob řízení funkcí v jejich přesně daném pořa
Struktura modelovaných architektur
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
* Architektura rizik a bezpečnosti – postihující specifické bezpečnostní aspekty napříč doménami * Archit... hitektury IS, ale jazyk ArchiMate ji vůbec nezná (specificky ji neformuluje). Stejně tak vize čtyřvrstvé arc... na: Foundation, Common Systems, Industry, Company Specific. )). Doporučuje se pohlížet na ABB a SBB trojím
Proces tvorby architektur
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
, nebude-li v Požadavku na architektonickou práci specificky odůvodněno jinak, že pro každé architektonické ... st hledat a formulovat další principy, které jsou specifické pro jimi stanovené vlastní strategické cíle. Cí
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
doprovodným metrikám, * přidává architektonicky-specifické procesní cíle a doprovodné metriky, * definuj
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
016. **The Open Group. 2017.** //ArchiMate 3.0.1 Specification.// místo neznámé : The Open Group, 2017. C13