Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy (vidimace, konverze apod.) * Agendově specifické funkce veřejné správy * Funkce společného záz... kumentů, spisů a případů * Individuální (dílčí, specifické, nesdílené) funkce - typicky odborné agendové f... aným dokumentem do elektronické podatelny nebo do specifické aplikace úřadu (dle zvláštních zákonů) nebo pos... y čerpají a prezentují obslužné kanály z agendově specifických (MiddleOffice) systémů a ze systémů agendovéh
Úvod
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
**Architektura rizik a bezpečnosti**, postihující specifické bezpečnostní atributy napříč doménami včetně po... referenčních modelů, vydávány i referenční modely specifické pro určité odvětví (segment) veřejné správy, na... * Sdílený agendový Front-office (CRM) * Specifický agendový Middle-Office (odborné části agendovýc
Architektonická vize eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury informačních systémů a zaměřit své síly na specifické komponenty, které souvisejí s jejich agendami a