Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě. | |**Role** |The responsibility for performing specific behavior, to which an actor can be assigned, or t... |A sequence of business behaviors that achieves a specific outcome such as a defined set of products or busi... sequence of application behaviors that achieves a specific outcome. |Aplikační proces představuje aplikační ... sequence of technology behaviors that achieves a specific outcome.
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
na: Foundation, Common Systems, Industry, Company Specific. )). Doporučuje se pohlížet na ABB a SBB trojím
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
o úrovni služeb nebo projektových plánů mají být “Specific (specifické), Measurable(měřitelné), Achievable (