Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Národní identitní autorita
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
entitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své klienty samo.
Komunikační infrastruktura veřejné správy
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
ezpečné propojení úředníků orgánů veřejné správy (OVS) pracujících v agendách veřejné správy s jejich v... témů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS do Internetu. OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS na adrese [[https://www.cms2.cz/]]. Ad... uze z vnitřní sítě KIVS/CMS, tedy až poté, kdy je OVS připojeno jednou z možných variant níže. Pokud se
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
detail/|agendou]] * Po zvolení služby klientem, OVS zajistí překlad identity (BSI-AIFO agendy vybrané... služby) pomocí [[nap:iszr|eGON služeb ISZR]] * OVS se doptá na oprávněné údaje pro potřeby služby dle oprávnění vybrané agendy * OVS dá klientovi vybrat, do jaké role chce obsadit dl... spravy|(tzv. mandát)]] * Po dokončení služby si OVS nepamatuje AIFO ani jiné údaje použité pro službu
Veřejný datový fond
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady.”// ==== Legislativní ukotvení ve
Agendový model veřejné správy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávě. Agendový model definuje působnost a činnosti OVS v jednotlivých agendách – souhrn všech činností ve všech agendách, ve kterých OVS působí, definuje působnost OVS. Orgány veřejné správy mají veškeré své veřejnoprávní činnosti definov... zů na ně ministerstvu vnitra. ==== Klíčové role OVS v agendovém modelu ==== Existují následující kl
Evidence subjektů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
oužívané v dané agendě nebo skupině agend jednoho OVS, jako úředníkům i klientům známý bezvýznamový ide
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
adřuje k návrhům, projektům a investičním záměrům OVS v oblasti informačních a komunikačních technologi
Sdílené provozní informační systémy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
trálního Portálu úředníka (PÚ), dostupného pro ty OVS, pro něž by bylo nehospodárné budovat svůj lokání... PÚ. Dále musí být uzpůsobeno tak, aby jej ostatní OVS jako jednu z mnoha centrálních služeb mohly řady
Propojený datový fond
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
opojení úředníků orgánů veřejné správy (také jako OVS) pracujících v agendách veřejné správy s jejich v... témů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS do Internetu. === Poskytování / Využívání dokume
Jednotné obslužné kanály úředníků
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
rmačních systémů, k nimž je z titulu svých rolí v OVS oprávněn. Portál úředníka (PÚ) bude federativní ... ortálu úředníka, přesahující hranice „domovského“ OVS budou dostupné výhradně s využitím JIP/KAAS. Prot
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch agendových IS pro samostatnou působnost ===== OVS, které musí vybudovat IT podporu pro samosprávné