Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Jednotné obslužné kanály úředníků
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
sti sdílených služeb Portál úředníka a CzechPOINT@Office. ==== Portál úředníka ==== Aktuálně částečně p... řešení, integrované s JIP/KAAS. ==== CzechPOINT@Office ==== Jde o neveřejné pracoviště úřadu, kde úředn... úředník si pořídí nutný doklad pomocí Czech POINT@Office). Jedná se o pracoviště na libovolném úřadě, s t... mentový prohlížeč, účet pro používání Czech POINT@Office (přístup pomocí dvojice certifikátů pro autentiza
Informační systém základních registrů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT@office| zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem | | Soukromoprávní uži
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních regist
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
centrální agendový informační systém (jeho Middle-Office a agendový portál) s možností integrace na lokáln
Otevřená data
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ace s Datovou kanceláří a s příslušným Chief data officer (CDO). Kurátor dat - klíčová role pro: * zaj