Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě nazývají anglickými výrazy Front-End nebo Front-Office. Součástí jejich zodpovědnosti je jednotně defin... ejich vztahu jako věcný a technický správce Front-Office řešení pro dodávku služeb úřadu. Jedněmi z prvníc... ající metodiku P3O (Project, Programme, Portfolio Office vycházející z metodik PRINCE 2, MSP a MoP), pravd
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
y (pro názornost uvádíme, že v případě užití Open Office stačí konstatovat v případě ztráty podpory nutnost pořízení Microsoft Office nebo jiného podobného produktu). Evidence licenc... (také jako "PK"(( V angličtině Project Management Office - PMO. ))). Navazuje na práci strategických útvar
Řízení jednotlivých ICT řešení
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojového prostředí (například Antivirus nebo části Office) také musí platit, že veškeré výstupy spojené s d... řadu (také jako "PK"(( V angl. Project Management Office - PMO.))). Navazuje na práci strategických útvarů
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
atkou P3O, z angl. Programme, Portfolio & Project Office, ale představuje zkratku pro Odbor programů, port