Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
sti sdílených služeb Portál úředníka a CzechPOINT@Office. ==== Portál úředníka ==== Aktuálně částečně p... řešení, integrované s JIP/KAAS. ==== CzechPOINT@Office ==== Jde o neveřejné pracoviště úřadu, kde úředn... úředník si pořídí nutný doklad pomocí Czech POINT@Office). Jedná se o pracoviště na libovolném úřadě, s t... mentový prohlížeč, účet pro používání Czech POINT@Office (přístup pomocí dvojice certifikátů pro autentiza
Informační koncepce ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
žeb (používá se rovněž termín z angličtiny „front-office“ ve smyslu obsluhy koncových uživatelů služeb veř... h. === Dílčí cíl 1.3: Rozvoj univerzálních front-office služeb === Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů „front-office“ (Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné sp... ntských služeb resortů === Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů s využitím sdílených
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
koli obslužném a komunikačním kanálu, angl. Front-Office (dále také FO), cílově co nejvíce společně a jedn... odování v agendě či provozní funkci, angl. Middle-Office (dále také MO). Dále mohou být děleny na: * G... výhradně) mimo interakci s klientem, z angl. Back-Office (dále také BO), společně a jednotně pro více (až ... ice) systémů a ze systémů agendového zázemí (Back-Office). ==== Pravidla pro odborné (specifické) agendo
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
části agendových IS * Sdílený agendový Front-office (CRM) * Specifický agendový Middle-Office (odborné části agendových IS), některé nadresortní (dotace... astruktury státu, …) * Sdílený agendový Back-Office (platební, znalostní a další systémy) * Správa
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
y (pro názornost uvádíme, že v případě užití Open Office stačí konstatovat v případě ztráty podpory nutnost pořízení Microsoft Office nebo jiného podobného produktu). Evidence licenc... (také jako "PK"(( V angličtině Project Management Office - PMO. ))). Navazuje na práci strategických útvar
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
y definice typu prvku. Například kategorie Front-Office, Middle-Office a Back-office jsou nesmírně důležité pro procesní i aplikační dekompozici (Mapu) úřadu, ale nejsou ani pr
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě nazývají anglickými výrazy Front-End nebo Front-Office. Součástí jejich zodpovědnosti je jednotně defin... ejich vztahu jako věcný a technický správce Front-Office řešení pro dodávku služeb úřadu. Jedněmi z prvníc... ající metodiku P3O (Project, Programme, Portfolio Office vycházející z metodik PRINCE 2, MSP a MoP), pravd
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |[[:ikcr#dilci_cil_13rozvoj_univerzalnich_front-office_sluzeb|01.03 Rozvoj univerzálních front-office služeb]] |pro většinu OVM nerelevantní, vyjma gestorů cent
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
služných aplikacích občana a úředníka, tzv. Front-Office integrace, **má přednost integrace údajů** výměnou elektronických informací mezi úřady, tzv. Back-Office integrace. Bude docházet ke generační obnově ve
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Přes rozhraní CzechPOINT@office. ... |Zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem.
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojového prostředí (například Antivirus nebo části Office) také musí platit, že veškeré výstupy spojené s d... řadu (také jako "PK"(( V angl. Project Management Office - PMO.))). Navazuje na práci strategických útvarů
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT@office| zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem | | Soukromoprávní uži
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
lužeb poskytovaných přímo uživatelům, tzv. „front-office služeb“) a jinými IT systémy (tj. podpůrných služeb, tzv. „back-office služeb“). V souvislosti s dosaženou úrovní int
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
chPOINT| Aplikační komponenta| 123 | | CzechPOINT@office| Rozhraní určené pro úředníky zprostředkující pře
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
00000 |500000000 |23.01.2020 17:54:34 | |6268 |EX-OFFICE |Fučíková Pavla, Mgr. - soudní exekutorka |Nevypl
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: