Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Úvod
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
KČR v navazujícím dokumentu č. 1: **Metody řízení ICT veřejné správy ČR** definuje pravidla, včetně org... ých za jejich uplatňování, v celém životním cyklu ICT služeb informačních systémů veřejné správy, tedy ... ého řízení IT, plánování, přípravy a implementace ICT projektů, provozu ICT služeb, řízení ekonomiky a bezpečnosti ICT služeb a pravidla kontroly a auditu (
Rámec obsahu a výstupů architektur
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ři a metodickém pokynu žádosti o stanovisko OHA k ICT projektům jednoznačně stanovují, které objekty mo... kačních komponent a funkcí) ISVS. ==== Metamodel ICT technologické architektury (TA) ==== V rámci tét... uktury je totožný jako metamodel jakékoli ostatní ICT technologické infrastruktury, v architektonických... gových listů těchto prvků, více v Metodách řízení ICT VS ČR. Mnohé atributy uvedené v NAR pocházejí z 
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
hnik NAR jsou současně obecnými technikami řízení ICT, které NAR (stejně jako TOGAF) s výhodou přebírá,... prezentovány především v dokumentu Metody řízení ICT VS ČR. ==== Posouzení zralosti architektonické p
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
koncepce ČR]] *[[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]] *[[:slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernm... lasti|2.Klíčové oblasti architektury]]** **[[:uvod_schvalovani|3.Schvalování projektů a záměrů ICT]]**
Proces tvorby architektur
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
(PSA) * Podklady pro žádost o stanovisko OHA k ICT projektu * Aktualizace Informační koncepce orgá... ==== Architektura pro žádost o stanovisko OHA k ICT projektu ==== {{ :nar-dokument:image15.png?600 |
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAR ve shodě s odpovídajícími částmi Metod řízení ICT VS ČR. Vybudování architektonické schopnosti je
Struktura modelovaných architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
odpoří její první cíl, kterým je efektivní správa ICT VS. Následně je toto rozvržení domén otevřené do