Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
round 100%> ===Informace ke schvalování projektů eGovernmentu=== </WRAP> <WRAP group> <WRAP 15% right column>... dě nesplnění souladu s architektonickými principy eGovernmentu, kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu či s kontextem architektury úřadu je nutné požád
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozhodujícím kritériem pro využití služeb [[nap:egovernment_cloud|eGC]] je kalkulace a porovnání TCO jednotli... vlastní infrastruktuře) a s využitím služeb [[nap:egovernment_cloud|eGC]]. K oběma způsobům stanovení bezpečnos
Uvítání a obsah webu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
jte na znalostním webu odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA). OHA organizačně spadá pod [[https://www.m... taci jsme definovali klíčové oblasti architektury eGovernmentu, díky kterým získáte základní informace a potřeb... í a získáte informace ke schvalování ICT projektů eGovernmentu. Velmi oceníme vaše příspěvky do diskusí, které ... se pustíte do celé struktury Národní architektury eGovernmentu, možná vám pomohou [[:faq|často kladené dotazy (
Často kladené dotazy (FAQ)
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
evším shoda architektury projektu s architekturou eGovernmentu. Aby měl OHA při posuzování shody otevřená, veře... resp. právnické osoby, a v kontextu architektury eGovernmentu. Jde o ten rozdíl, že se nežádá plná architektur... .mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx|**Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu**]] - bu
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
======eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby====== eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), dle legislativního zn
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
však musí podporovat přístup k centrálním službám eGovernmentu a dalším službám veřejné správy skrze zabezpečen... e informací na [[https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky|webu Česk
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
a OKB: \\ 1. Příklad dobré praxe - CENDIS \\ 2. eGovernment Cloud a nová metodika zápisu do katalogu \\ 3. Vy... ém řízení ISVS \\ 4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny... ovní skupinou \\ 2. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 3. Osvědčení o digitálním úkonu \\ 4. Setkání... SeP) ve federaci \\ 3. Design systém gov cz \\ 4. eGovernment Cloud \\ \\ Ze zasedání vnikne informace, která b
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ásledně měl komunikovat odbor Hlavního architekta eGovernmentu při kontrole nebo konzultacích vyplvývajících z ... odst. 1 písm. a) |Národní architektura eGovernmentu|Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné sprá... odst. 1 písm. b) |Národní architektura eGovernmentu|Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné sprá... odst. 1 písm. f) |Národní architektura eGovernmentu|Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné sprá
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
u a snižuje pracnost. ICT VS ČR a jí podporovaný eGovernment ČR má aktuálně: * vybudovány: * bezpečnou ... ň ICT ve veřejné správě ČR a jeho podpora rozvoji eGovernmentu a digitální transformace veřejné správy zdaleka ... latných povinností v oblasti řízení ICT a rozvoje eGovernmentu, - neschopnost veřejné správy fungovat v rovno... e aktivity zapojení se do plnění státní strategie eGovernmentu, - neschopnost vedení a členů ICT útvarů lidsk
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
alizaci změn, které vedou k implementaci „plného“ eGovernmentu. Zaměření a struktura benchmarku je úzce provázá
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tních přihlášení |115751 | |**Mobilní klíč eGovernmentu (od 16.11.2020):** |Počet aktivovaných pro
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
_spravy|dílčí cíl 5.10]] a je součástí budovaného eGovernmentu VS ČR. //“Veřejný datový fond tvořený publikova... cip_cr_p13otevrena_data_jako_standard|princip P13 eGovernmentu “Otevřená data jako standard” (Open Data by Defa
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
metod a nástrojů ukotvenou v celkové architektuře eGovernmentu. Údaje veřejné správy jsou údaje evidované jedn
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ý dohlíží na respektování územního plánu města, i eGovernment ČR má svého Hlavního architekta, který dohlíží na... parametrů, elektrické rozvody apod. staveb, i pro eGovernment platí jednotné předpisy, standardy a architektoni... ymezuje takové architektonické zásady pro národní eGovernment. A stejně jako při kolaudaci staveb je ověřováno ... ocněnce pro digitalizaci a IT, podpořeným odborem eGovernmentu (OeG), odborem hlavního architekta (OHA) a útvar
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
u identitou pro tuto úroveň záruk je Mobilní klíč eGovernmentu ČR, nebo různé tokeny pro generování jedinečných... e se obecně předpokládá, že tyto kategorie služeb eGovernmentu budou do těchto dopadů zařazeny již správci tako
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Obecná diskuze na témata eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
77 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: