Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Úvod
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
ů veřejné správy s centrálními sdílenými službami eGovernmentu a definuje, co mají správci informačních systémů... byli v souladu nejen se současným stavem českého eGovernmentu, ale i s jeho plánovaným stavem. Pro rozvoj vše... ní a rozvoje ICT na podpor těchto změn. Posláním eGovernmentu je: //„Co nejefektivnějším způsobem poskytovat ... i** mezi veřejností a veřejnou správou hovoříme o eGovernmentu, **elektronické veřejné správě**, která využívá
Architektonická vize eGovernmentu ČR
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Architektonická vize eGovernmentu ČR ====== Vize architektury eGovernmentu, jako elektronizované veřejné správy, představuje cílovou podobu, jak bude eGovernment ČR vypadat a fungovat, až se podaří realizovat po... u existující a dobudované pilíře sdílených služeb eGovernmentu používány k realizaci užitečných služeb veřejné
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_... a Ministerstva vnitra ČR, ve spolupráci s odborem eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR a organizacemi zastupujíc... dílených řešení a ani na úrovni centrálních prvků eGovernmentu nebudou taková sdílená řešení připravována, doku... t úřadu a dostupných sdílených aplikačních služeb eGovernmentu. Proto je aktuální model cílového stavu aplikačn
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_tvorby_a_udr... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro eGovernment Cloud|eGovernment Cloud]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#Pr... ch_a_vykaznickych_systemu}} ===== Pravidla pro eGovernment cloud ===== <WRAP center round tip 60%> Popis arc
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
tury VS, tak přehled centrálních sdílených služeb eGovernmentu, dostupných pro použití v lokálních architekturá... ch úřadů. Základní pilíře a budoucí směry rozvoje eGovernmentu lze postihnout dále popsanými klíčovými sdíleným... nictvím jsou poskytovány centrální sdílené služby eGovernmentu i sdílené agendové služby, které jsou souhrnně z... onicka_vize_e_governmentu_cr|architektonické vize eGovernmentu]]. V této části popisované sdílené služby, funkč
NAP: Celky podle vrstev a využití
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy}} =====eGovernment Cloud===== {{page>nap:egovernment_cloud}} =====Národní datová centra===== {{page>nap:narodni_datova_centra}}
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
zení ICT VS ČR]] *[[:slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]] *[[:nar_dokument|Národní architektonický rám... onicka_vize_e_governmentu_cr|Architektonická vize eGovernmentu ČR]] * [[:nap_dokument:pravidla_tvorby_a_udr
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ge>nap_dokument:uvod}} ======Architektonická vize eGovernmentu ČR====== {{page>nap_dokument:architektonicka_viz
Modely Národního architektonického plánu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
IKČR. ===== Výpis podstatných prvků architektury eGovernmentu ===== <WRAP center round important 60%> Následu