Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
T. | |Roger Sessions, A Better Path to Enterprise Architectures, Roger Sessions, Duben 2006. |  | |**EA** |Archi... nd evolution." |ISO/IEC/IEEE 42010: 2011 defines "architecture" |  | |** ** |Architektura veřejné správy |Archit... levantní prvky podnikové architektury (Enterprise Architecture). |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Dat... epublic, o.s., |  | |** ** |Obsahový rámec |TOGAF Architecture Content Framework poskytuje strukturální model pr
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
pecifikaci ArchiMate [[https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/chap04.html#_Toc10045299|https:%%//%%pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/chap04.html#_Toc10045299]]  ====