Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
O), cílově co nejvíce společně a jednotně, napříč agendami. * Odborné funkce - představující specializac... é jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze základních... íslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích// * má uveden jako první kontext 9
Modely Národního architektonického plánu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektonicke-modely:verejny_pseudonym.xml |odkaz}}| |Agenda A121 - živnostenský rejstřík|Agenda A121 - živnostenský rejstřík|ArchiMate|{{ architektonicke-modely:zivnostensky_rejstrik.archimate |odkaz}}| |Agenda A121 - živnostenský rejstřík|Agenda A121 - živnostenský rejstřík|XML|{{ :architektonicke-modely:agenda_a1
Architektonická vize eGovernmentu ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ké se zavede jednotné řízení procesů napříč všemi agendami, nikoliv po jednotlivých agendách či souborech ... atelů. Současně bude v úřadech samotných napříč agendami, i v celém eGovernmentu napříč úřady a resorty ... a specifické komponenty, které souvisejí s jejich agendami a kompetencemi. Bude pokračovat budování sítě