Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
systémem apod. Vše co podléhá usnesení vlády č.86/2020 je předmětem záměru, který je dokumentován v kata... ášení záměru učinit výdaj dle usnesení vlády č.86/2020. Formulář lze vygenerovat jako úlohu v katalogu D... |**X** |**X** |**X** | |**Usnesení vlády ČR č. 86/2020 o uložení povinností informovat vládu v souvi... |[[https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-c-86-2020-sb-ze-dne-27-ledna-2020.aspx|https://www.mvcr.cz/
Globální architektura propojeného datového fondu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
t, více je popsáno v kapitole 4. V reáliích roku 2020 je ke službám PPDF připojeno cca 3 500 informační... ** o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně někter... formačního systému veřejné správy. **Zákon č. 12/2020, o právu na digitální služby** Podle ustanovení § 11 odst. 4 účinného od 1.2.2020 má uživatel služby právo na poskytnutí informace
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
**, kteří realizují úpravu agend dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně někter... , proto je nutné, aby v první fázi (do konce roku 2020) katalog služeb VS obsahoval následující: * ev... ohlášených agend v RPP **nejpozději do konce roku 2020**. Následně bude nutné doplnit služby vykonávané ... í dle zákona o právu na digitální služby** (č. 12/2020 Sb., § 14 odst. 6) **úkon poskytovat školy a škol
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
AKIT: \\ 1. DEPO2/ST756 \\ 2. Dopady zákona č. 12/2020 Sb. (ZoPDS) z pohledu OHA \\ 3. Aktualizace inf... cích tématech: \\ 1. Stav naplňování zákona č. 12/2020 Sb. Konkrétně mě zajímá § 14 Přechodná a závěrečn... mů veřejné správy |{{ :dokumenty:pvaas_prezentace_20200201.zip |Prezentace}} \\ {{ :dokumenty:rc_a_bsi.p
Rizika a jejich řízení
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
dické materiály tvořené NÚKIB]]: * {{:dokumenty:2020-07-17_minimalni-bezpecnostni-standard_v1.0.pdf|Mi... nimální bezpečnostní standard}} * {{:dokumenty:2020-07-17_standard-pro-vtc_1.0.pdf|Bezpečnostní stand
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
registrech]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300|Zá
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
) |OVM při přípravě Katalogu služeb dle zákona 12/2020 Sb. O právu na digitální služby zanalyzuje všechn
Historie digitalizace služeb
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
front-end a přímého využití. {{ :znalostni-baze:2020-dale.png?1000 |}} ===== Důsledky pro digitalizac
Osnova vzorové informační koncepce OVS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
je veřejné správy České republiky pro období 2014-2020. Usnesení vlády ČR č. 347 ze dne 10. května 2017
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) ====== Ve světě neustálých změn se řízení