Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Úvod
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, **c... le usnesení vlády č. 86 z 27.1.2020 a zák. č. 365/2000 Sb. )). Účelem metodiky v širším slova smyslu je... dními organizacemi, dle § 1 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy, ve ... ology Infrastructure Library (ITIL, norma ČSN/ISO 20000) je rámec pro řízení IT služeb. Základní princip
Proces tvorby architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vládou 3. 10. 2018 na základě novely zák. č. 365/2000 S.). * Architektura řešení (SA) Více v následu
Modelující úřady a jejich architektury
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
povinné osoby z hlediska účinnosti zákona č. 365/2000, IKČR a jejích následných dokumentů)). Převážně s