Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ogy product or specific technology product (TOGAF only). ... o demonstrate\\ \\ progress towards a goal (TOGAF only) ... t for a customer, stakeholder, or end-user (TOGAF only). ... ess or alignment with objectives and goals (TOGAF only).|Ukazatel nebo faktor, který lze sledovat, obvyk
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch principů eGovernmentu), zejména principů “data only once” a „digital by default“ pro všechny nově zav... cí propojeného datového fondu je realizace zásad „Only once“ a „Obíhají data, nikoli lidé“ do běžné prax... “ === Zdroj: EU/EIRA. Anglicky (pokud existuje): Only once Popis: Orgány veřejné správy musí zaručit, ... = Zdroj: IKČR. Anglicky (pokud existuje): Inside only digital Popis: Jediný, kdo má právo vyžadovat li
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tální služby). | |P2 |Zásada „pouze jednou“ (Once only) |OVM provede analýzu všech agend a služeb z hled... služby). | |P12 |Vnitřně pouze digitální (Inside only digital) |OVM bude provádět procesní optimalizaci
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
/podnikatele, zajišťujícího splnění principu Once Only. Současně tato centrální aplikace publikuje v age
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vy. Základní funkcí PPDF je realizace zásad „Once-only“ a „Obíhají data, nikoli lidé“ do běžné praxe veř
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zechPOINT a PO v PVS). * Podporuje princip Once only tím, že pro předvyplnění formuláře i pro navigaci
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
]]. Základní funkcí PPDF je realizace zásad „Once-only“ a „Obíhají data, nikoli lidé“ do běžné praxe veř
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
chiMate |  | |** ** |Zásada "pouze jednou" / Once only princip |Sdílení údajů veřejnou správou, jež má z