Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
ožnost přenesení vybraných částí mimo úřad ([[nap:egovernment_cloud|Cloud]]) či posilování zájmu o digitální sl... ahu k vendor-lock efektům, možnosti využití [[nap:egovernment_cloud|cloudu]] a další možnosti sdílení. Ex-ante... ganizace, eventuálně Servisního katalog na úrovni eGovernment * převodu funkcí jednoho IS do podoby služeb a ... za službu**, * outsourcingem **nebo tzv. [[nap:egovernment_cloud|cloudem]] (smluvním přenesením zodpovědnost
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejné správy, představuje cílovou podobu, jak bude eGovernment ČR vypadat a fungovat, až se podaří realizovat po... tformy a virtualizace, např. formou PaaS či [[nap:egovernment_cloud|Cloudových služeb]] a * sdílenou komunik... stává jeho elektronická neboli digitální forma - „eGovernment“ neboli elektronické vládnutí. Na úrovni byznys a... overnmentu, provozování IS jak u sebe tak v [[nap:egovernment_cloud|cloudu]], užívání ostatních IS, a vzájemné
Informační koncepce ČR
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
bíhat na platformě Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti, kterým budou Rad... i pro připojení zařízení v internetu věcí (IoT). eGovernment je pak moderní digitální veřejnou správou, využív... ežitého pro podporu konkurenceschopnosti a rozvoj eGovernment služeb pro veřejnost. Jedná se například o fondy ... žeb privátního sektoru, nemohou být veřejnoprávní eGovernment služby na privátním sektoru závislé. Řada histori
Slovník pojmů eGovernmentu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ictvím interakcí s vládou. |Jedná se o totéž jako eGovernment (synonymum). |OECD slovník |  | |** ** |Digitální... zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |eGovernment |Moderní digitální veřejná správa, využívající k ... ností informačních a komunikačních technologií.\\ eGovernment je pojem používaný pro digitální služby státní a ... á správa". |Informační koncepce ČR |  | |**eGC** |eGovernment cloud |Informační systém veřejné správy sloužícím
eGovernment cloud @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
======eGovernment cloud====== ===== Popis eGovernment cloudu ===== Základním cílem projektu eGovernment Cloud (dále také jako "eGC"), je zvýšení efektivity, rozsah... ttachment/-/down/RCIAB6NBXXNO|Příprava vybudování eGovernment cloudu, jehož výstupy byly schváleny v listopadu
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro eGovernment Cloud|eGovernment Cloud]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#Pr... ch_a_vykaznickych_systemu}} ===== Pravidla pro eGovernment cloud ===== <WRAP center round tip 60%> Popis arc... eb, funkčních celků a tematických oblastí v rámci eGovernment Cloudu je popsán na samostatné stránce [[nap:egov
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ý dohlíží na respektování územního plánu města, i eGovernment ČR má svého Hlavního architekta, který dohlíží na... parametrů, elektrické rozvody apod. staveb, i pro eGovernment platí jednotné předpisy, standardy a architektoni... ymezuje takové architektonické zásady pro národní eGovernment. A stejně jako při kolaudaci staveb je ověřováno ... na efektivnější, sdílené služby (například [[nap:egovernment_cloud|eGovernment Cloud]]) a * razantní snížení
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
t:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#eGovernment Cloud|eGovernment Cloud]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Národní datov... ch_analytickych_a_vykaznickych_systemu}} ===== eGovernment Cloud ===== <WRAP center round tip 60%> Popis arc... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro eGovernment_Cloud|Způsoby využívání sdílených služeb, funkční
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
, //P9: Sdílené služby veřejné správy// či //P11: eGovernment jako platforma//. V souladu s principem //P1: Sta... hitektonické principy //P8: Jeden stát// a //P11: eGovernment jako platforma//. Díky nařízení [[https://www.mv... veřejné správy je [[https://archi.gov.cz/nap:egsb|eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené s... ilita jako standard//, //P8: Jeden stát//, //P11: eGovernment jako platforma// či //P16: Konsolidace a propojov
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
poskytovatelů ICT služeb. | |[[:ikcr#dilci_cil_55egovernment_cloud|05.05 eGovernment cloud]] |OVM zváží využití cloudových služeb ve své infrastruktuře a případně převezme a implementuje služby eGovernment Cloudu. | |[[:ikcr#dilci_cil_56standardizace_v_eg... amování, výměnou modulů a komponent apod. | |P11 |eGovernment jako platforma (Embeded eGovernment) |OVM ke všem
Úvod @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
m a podnikům. V širším slova smyslu považujeme za eGovernment veškeré elektronizované procesy veřejné správy, v... ŘICT]] | |[[:ikcr#Architektonický princip ČR P11: eGovernment jako platforma|Architektonický princip ČR P11: eGovernment jako platforma]]|[[nap:komunikacni_infrastruktura_v... princip ČR P14: Technologická neutralita]]| [[nap:egovernment_cloud|eGovernment Cloud]]| |[[:ikcr#Architektonic
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
h služeb na vyšší úrovni VS (korporace, centrální eGovernment). Pokud se takto sdílí v úřadu několik komponent... í PaaS a IaaS služeb eGC ==== PaaS a IaaS [[nap:egovernment_cloud|služby eGC]] mohou být využity pro nahrazen... zena služnou PaaS nebo IaaS. Na PaaS a IaaS [[nap:egovernment_cloud|služby eGC]] budou kladeny minimálně stejné... ko na platformy provozované on-premise. Pro [[nap:egovernment_cloud|služby eGC]] a on-premise budou stejné i be
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
- podílu na tvorbě legislativy úřadu a ICT a eGovernment legislativy - správy architektury úřadu - P... árodních datových center, respektive státní části eGovernment Cloudu, jakmile to bude možné. ==== Rozvoj a udr... žby s náklady řešení ICT služby prostřednictvím **eGovernment cloudu**. -Rozvoj **controllingu** ICT služeb v
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
a OKB: \\ 1. Příklad dobré praxe - CENDIS \\ 2. eGovernment Cloud a nová metodika zápisu do katalogu \\ 3. Vy... SeP) ve federaci \\ 3. Design systém gov cz \\ 4. eGovernment Cloud \\ \\ Ze zasedání vnikne informace, která b... s ontologií dat \\ 2. Katalog služeb VS \\ 3. eGovernment Cloud, aktuální stav \\ \\ Ze zasedání vnikne in
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
hledné době 3 let (2022) využít SaaS služby [[nap:egovernment_cloud|eGovernment Cloudu]], protože: * Procesy a o IT potřeby v těchto oblastech fungování samospráv jsou vy
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: