Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
: |Architecture Definition Document |Definiční dokument archit... okument architektury |The Architecture Definition Document is the deliverable container for the core archite... related information. The Architecture Definition Document spans all architecture domains (business, data, a... ion is a companion to the Architecture Definition Document, with a complementary objective.|Specifikace poža
Architektonické úložiště a nástroj
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
, například nástrojem pro správu dokumentů (DMS – Document Management System) a správu znalostí (KMS – Knowl
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
https%3A%2F%2Fnrm.dfg.ca.gov%2FFileHandler.ashx%3FDocumentID%3D124828&usg=AOvVaw1emcq08uI_R1hXjVFoZ-X4|odkaz