Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2020/05/21 08:52]
Tomáš Šedivec
start [2020/06/03 10:45] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 3: Řádek 3:
 {{:​logo.png?​200|}} {{:​logo.png?​200|}}
  
-Toto je wiki Odboru Hlavního architekta eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle [[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce ČR]]. Pro kontaktování správce využijte email [[oha@mvcr.cz]] s předmětem archi.gov.cz.+Toto je wiki Odboru Hlavního architekta eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle [[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce ČR]]. Pro kontaktování správce využijte email [[archi@mvcr.cz]] s předmětem archi.gov.cz.
  
 ---- ----