Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
269 - počet výskytů, Poslední úprava:
zemní a soukromé. Tyto portály následně poskytují služby klientům (fyzickým i právnickým osobám) za jednot... je ZPDS, který zakotvil právo občanů na digitální služby a současně určil podmínky jejich realizace ze str... hodnosti systému federace portálů, bude uživateli služby umožněno provést svou identifikaci a autentizaci ... m k tomu, že množství digitálních úkonů uživatelů služby VS bude vzájemně směřovat od uživatele vůči OVM (
Slovník pojmů eGovernmentu
197 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektu nebo procesu. Viz Kritéria akceptovatelnosti služby.  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek,... iva |Zdroj nebo způsobilost. Aktiva poskytovatele služby zahrnují vše, co může přispět k dodávce služby. |Typy aktiv mohou být následující: management, organizace... , itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktiva služby |Jakákoli způsobilost nebo zdroj poskytovatele sl
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
127 - počet výskytů, Poslední úprava:
ákladních registrů a Informačním systémem sdílené služby –** součást referenčního rozhraní, která zajišťuj... částem/údajům prostřednictvím RPP. * Poskytnout služby vyrozumívání o změnách údajů, aby čtenáři mohli a... technické propojení s PPDF a napojení na všechny služby podpory výměny údajů (tedy nejen čtení, ale i pří... ákladních registrů a Informačním systémem sdílené služby, jejichž služby jsou publikovány prostřednictvím
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
87 - počet výskytů, Poslední úprava:
odnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby====== =====Úvod===== Tento on-line průzkum umož... saženou úroveň interoperability digitální veřejné služby, kterou poskytují. Používá model **hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby (IMAPS)**, který orgánům veřejné správy pomáhá po... távající dosažené úrovni interoperability veřejné služby, prioritním oblastem pro zlepšení, aby se úroveň
Informační koncepce ČR
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
dná o systémy pro řízení lidských zdrojů, spisové služby, účetnictví a financí nebo elektronické pošty. ... ající k výkonu svých působností metody, nástroje, služby, programové, technické vybavení, informační systé... at klientům veřejné správy jednoduché a efektivní služby, které jim usnadní jak dosažení jejich práv a nár... firmy|UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ DIGITÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY A FIRMY]] - [[ikcr#digitalne_privet
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
nt_cloud|Cloud]]) či posilování zájmu o digitální služby veřejné správy. Nelze odhlédnout od nových trendů... giky věcné podstaty činností v životním cyklu ICT služby / informačního / komunikačního systému veřejné sp... četně řízených změn) - VYHODNOCENÍ - UKONČENÍ SLUŽBY Grafické vyjádření logické návaznosti těchto fáz... á strategickým rozhodnutím o ukončení poskytování služby / existence systému, a končí fyzickou likvidací i
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
vlastnictví, resp. do celkových nákladů užití ICT služby**. Orgány veřejné správy mohou metodiku využívat... ávních procesů (Back-Office, Stewardship, interní služby, včetně ICT), společně s měřením výkonnosti hlavn... odpůrných procesů (Front a Middle Office, externí služby veřejné správy) tvoří jeden systém řízení výkonno... řízení produktových nákladů, zde uplatněná na ICT služby. )). Podstatou controllingu obecně (jako manažer
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
d dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o právu na digitální služby“). Metodika je zveřejněna také na stránkách [[htt... e nejdříve udělat následující: * Identifikovat služby VS a popsat jejich atributy v agendách, které ohlašujete. * Rozložit služby VS na jednotlivé úkony a popsat jejich atributy.
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
58 - počet výskytů, Poslední úprava:
opisují v celé šíři (v celé architektuře) sdílené služby, funkčního celky či tematické oblasti. Skladba t... jné správy ČR]]. Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v... šechny činnosti (schopnosti, procesy, funkce nebo služby, dále zastoupeny pouze pojmem funkce), které orga... vá v interakci s externím klientem nebo pro výkon služby veřejné správy externímu klientovi * Podpůrné
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
konáním, a to včetně historie. * Interakční služby vyžadují identifikaci, autentizaci a autorizaci u... ení a doručení rozhodnutí úřadu. * Transakční služby vyžadují identifikaci, autentizaci a autorizaci u... 3 typů služeb se jedná o tzv. integrované on-line služby veřejné správy dle [[:ikcr|Informační koncepce ČR... správy, kde klient/občan může skrze samoobslužné služby pod svou zaručenou elektronickou identitou činit
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy ČR ====== Tato kapitola nahlíží na sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti veřejné správy... rostřednictvím jsou poskytovány centrální sdílené služby eGovernmentu i sdílené agendové služby, které jsou souhrnně zahrnuty do [[nap_dokument:architektonicka_vi... e eGovernmentu]]. V této části popisované sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti je povinné zoh
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
ntní informace, elektronické postupy a asistenční služby v různorodých oblastech, jako jsou podnikání, soc... ntní informace, elektronické postupy a asistenční služby v různorodých oblastech, jako jsou podnikání, soc... vané informace, elektronické postupy a asistenční služby. V současnosti již mohou čeští i evropští uživat... skriminaci na základě místa usazení poskytovatele služby, místa vydání platebního prostředku či umístění p
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
|01 - UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ „ON-LINE“ SLUŽBY PRO OBČANY A FIRMY|| |[[:ikcr#dilci_cil_11katalo... rávy (primárně samosprávnou působnost a jedinečné služby, služby přenesené působnosti jsou pro garanční ústřední správní úřad) a doplní svoji část katalogu služeb... ího celku (ÚSC) i pro své samosprávné a jedinečné služby. Za služby v přenesené působnosti zodpovídá jejic
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
by řízení zodpovědnosti za rozdílné technologické služby. V souladu se specifikací ArchiMate nedoporučuje... |Hodnota |Hodnota služby VS | |Strategická |C... |Hodnotový řetězec |Scénář dodávky služby | |Byznys |Business int... ní infrastruktury jsou to volitelně <<Komunikační služby>>, <<Komunikační funkce>> apod. (z čtyřvrstvé viz
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvách - všude kde to je možné se využijí sdílené služby na příslušné vrstvě. Primárně půjde o transformac... eřejné správy bude plně podporovat **orientaci na služby** klientům a přitom informačními technologiemi pl... ována do dvou základních vnímaných oblastí - jako služby státu, dostupné kdekoli (v přímé i přenesené působnosti, zcela bez místní příslušnosti), a služby samosprávy, srozumitelně spojené s místem života
Systémy správy dokumentů @nap
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální sdílené služby, tematické oblasti a funkční celky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: