Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
159 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávu propojeného datového fondu. * **Referenčním rozhraním** – sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního ... systémem sdílené služby –** součást referenčního rozhraní, která zajišťuje aplikační přístup k referenčním ... oukromoprávních uživatelů údajů. * **Referenční rozhraní** zajišťující komunikaci mezi čtenáři a publikáto
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Referenční rozhraní veřejné správy====== ===== Popis referenčního rozhraní ===== Referenčním rozhraním se v souladu s jeho definicí zakotvenou zejména v zákoně č. 365/2000 Sb., o in... 2009 Sb., o základních registrech fakticky rozumí rozhraní pro uskutečňování vazeb mezi informačními systémy
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
echnologická řešení centrálních komponent vytváří rozhraní pro napojení (interních) jiných systémů VS na výs... akové veřejné listiny. ==== Využití referenčního rozhraní veřejné správy==== Referenční rozhraní veřejné správy, jakožto jednotné integrační prostředí informačních ... ojů federovaných portálů do jednoho vyhledávacího rozhraní – **centrální řízení sady vyhledávacích komponent
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Business interface |(Byznys) rozhraní |Obslužný kanál VS | | :::... |Application interface |(Aplikační) rozhraní | | | ::: ... |Technology interface |(Technologické) rozhraní | | | ::: ... ýznamu typu prvku** ^**Definice NAR** ^ |**Byznys rozhraní** |A point of access where a business service is
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
položek je následovně součástí definice datového rozhraní. **Zvolený princip zamezuje záměnám údajů podle ... enují jméno) a je nutné při návrhu všech datových rozhraní používat výše uvedenou číselnou hierarchickou not... vého informačního systému pak při návrhu datového rozhraní čerpá z definice datových položek jednotlivých IS... ích komponent shora počínaje úlohou uživatelského rozhraní a navigace až po platformy, zcela nezávislé na dr
Slovník pojmů eGovernmentu
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
h orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy age... ící své chování a data, které poskytuje skrz sadu rozhraní. |Aplikační komponenty jsou realizovány, rozmístě... eřejné správy. Obsahuje procesy, služby, aktéry a rozhraní popisující chování organizace vůči koncovému klie... ilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačně formálně řízena organizací (např
Veřejný datový fond @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
vovány databázovými systémy. Databázový systém má rozhraní pro získání obsahu údajů, prostřednictvím kterého... otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní katalogů otevřených dat]]. Jinými slovy, veřejné ... řednictvím [[nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]]. {{ :nap-dokument:vdf2.png?800 |}} Podle § 51... řednictvím [[nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]] a stanovuje pravidla poskytování a čerpání údaj
Informační koncepce ČR
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
k, aby všechny společně s PVS vytvářely homogenní rozhraní služeb veřejné správy pro občany a firmy. Obdobný... cí do „Portálu úředníka“ s odděleným uživatelským rozhraním od rozhraní pro veřejnost.\\ \\ Nabídka služeb, které bude možné vyřídit prostřednictvím kontaktních míst ... é správy, portál občana, centrální call-centrum a rozhraní k systémům třetích stran. Následný rozvoj řešení
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ka.cz%2fportal%2fISDS%2f&status=NCOO|autentizační rozhraní Informačního systému datových schránek]]. Portál ... ému]] nebo přímo v daném IS. Aby mohl IS využívat rozhraní JIP/KAAS, musí být připojen k [[https://archi.gov... qua round 100%> {{anchor:rozhrani}} ===Referenční rozhraní veřejné správy=== [[https://archi.gov.cz/nap:referencni_rozhrani|Referenční rozhraní veřejné správy]] umožňuje více subjektům přistupo
Informační systém základních registrů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
alší činnosti. ISZR se skládá ze dvou základních rozhraní: ^ Rozhraní^ Hlavní uživatelé^ Popis funkčnosti | | Služby vnitřního rozhraní| Pouze ISZR vůči základním registrům| Vnitřní slu... notlivých základních registrů | | Služby vnějšího rozhraní| Agendové informační systémy| Služby umožňující v
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Referenční rozhraní|Referenční rozhraní veřejné správy - ZR, ISZR, eGSB/ISSS, FAIS]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcn... avidla pro Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků|Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_fun
Úplné elektronické podání @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
e klientům učinit podání skrze různá elektronická rozhraní (webová stránka, formulář nebo asistovaná služba)... vat průběh vyřizování jejich podání skrze to samé rozhraní, přes které bylo podání realizované nebo jiné kli... e klientům učinit podání skrze různá elektronická rozhraní (webová stránka, formulář nebo asistovaná služba)... vat průběh vyřizování jejich podání skrze to samé rozhraní, přes které bylo podání realizované nebo jiné kli
Systémy správy dokumentů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
s výkonem spisové služby formou integrace na eSSL rozhraním. Součástí architektury úřadu by tedy z pohledu ... e spisovnou pro dokumenty v digitální podobě) * Rozhraní eSSL zajišťující úkony spojené s dokumenty a proc... * Samostatné evidence dokumentů integrované na rozhraní eSSL Jelikož legislativa obecně počítá s tím, že... y a úkony spojené s dokumenty se realizují formou rozhraní eSSL, měla by v úřadu být implementována integrac
Národní identitní autorita @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ručena v úrovni 60 minut. NIA poskytuje soubor rozhraní, které mají za cíl umožnit poskytovatelům služeb ... API a NIA pro vyzvedávání JWT NIA poskytuje * rozhraní pro interaktivní přihlášení * rozhraní pro registraci mobilní aplikace * rozhraní pro přihlášení mobilní aplikace * rozhraní pro API, které si
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
oplňují přes [[nap:referencni_rozhrani|referenční rozhraní veřejné správy]] a oprávnění dané agendy * Evid... archi.gov.cz/nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní ]] dle oprávnění konkrétní agendy, ve které chce ... archi.gov.cz/nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]] dle oprávnění konkrétní agendy, ve které chce k... archi.gov.cz/nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]] dle oprávnění konkrétní agendy, ve které chce k
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: