Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
prezentace [2019/10/15 13:35]
Tomáš Šedivec
prezentace [2019/10/15 13:36] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 ^Název^Odkaz^ ^Název^Odkaz^
 |Metody řízení ICT veřejné správy|{{ :​dokumenty:​mrict_v1.1_2019.pptx |}}| |Metody řízení ICT veřejné správy|{{ :​dokumenty:​mrict_v1.1_2019.pptx |}}|
-|Slovník pojmů eGovernmentu|{{ :dokumenty:nar_v1.1_2019.pptx |}}|+|Slovník pojmů eGovernmentu|{{ :dokumenty:vykladovy_slovnik_egovernmentu_191014.pptx |}}|
 |Národní architektonický rámec|{{ :​dokumenty:​nar_v1.1_2019.pptx |}}| |Národní architektonický rámec|{{ :​dokumenty:​nar_v1.1_2019.pptx |}}|
 |Národní architektonický plán|{{ :​dokumenty:​nap_v1_2019.pptx |}}| |Národní architektonický plán|{{ :​dokumenty:​nap_v1_2019.pptx |}}|