Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Portál občana a portál veřejné správy @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
čana a Portálu veřejné správy ===== [[https://www.portal.gov.cz/|Portálem občana]] je myšlena transakční část [[https://www.portal.gov.cz/|Portálu veřejné správy]] dostupná na adrese [[https://www.portal.gov.cz/]], kde klient/občan může skrze samoobsluž... říku nebo jiné odpovědi. V případě [[https://www.portal.gov.cz/|Portálu občana]], jakožto součásti Portál
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
bdobu chování a interakce, jakou má popsaný [[nap:portal_obcana|Portál občana]]. ==== Centrální (federují... současné době jsou takovýmito portály pouze [[nap:portal_obcana|Portál veřejné správy a Portál občana (PO ... využívat její služby. Více je v samostatném [[nap:portal_obcana|funkčním celku]] ==== Agendový portál ===... lužby]]. {{ :nap-dokument:2._agendovy_informacni_portal2.png |}} === Portál jako Agendový informační sys
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
atelů údaje je popsán na samostatné stránce [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... t:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... do své informační koncepce.</WRAP> {{section>nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju#pravidla_portalu_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj
eGovernment cloud @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ura_verejne_spravy|CMS/KIVS]] přes OVM (př. [[nap:portal_obcana|Portál občana]]). Pro tento scénář je AIS ... ** Publikování portálu OVM ** Publikování [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... publikování AIS OVM, kdy se v rámci provozu [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... u|portálu]] v eGC umožňuje, aby byly služby [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
z konečné studie {{ :dokumenty:pravidla_federace_portalu.pdf |NAKIT + PwC - Zpracování pravidel pro feder... mační koncepce ČR]], jsou včleněna do sekce [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... 6]. Dostupné z: [[https://info.identitaobcana.cz/portal/|https:%%//%%info.eidentita.cz/portal/]] ))), včetně její mezinárodní brány((International ID Gateway, vi
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
tové schránky na svém personalizovaném účtu [[nap:portal_obcana|portálu občana]], pokud mají na [[nap:portal_obcana|portálu občana]] zřízenou datovou schránku a připojenou do svého profilu. Do [[nap:portal_obcana|portálu občana]] je možné se přihlásit dat... * Informace o způsobu přihlášení https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni * Informace o elektronické id
Univerzální kontaktní místo @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
a služebního úřadu, a to jak samoobslužné ([[nap:portal_obcana|Portál občana]] jako součást Portálu veřej... ich potenciál nemohl být naplněn jako např. [[nap:portal_obcana|Portál občana]], [[nap:elektronicka_identi... edná se ve většině případů o specializovaný [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... ího identitního prostoru]] * Federace pod [[nap:portal_obcana|Portál občana]] * Služby musí být fede
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
stémech veřejné správy a řeší primárně tzv. [[nap:portal_obcana|Portál občana - součást portálu veřejné sp... ních místech]], ať již samoobslužných (jako [[nap:portal_obcana|Portál občana]]) nebo asistovaných (jako C... ažitelné všemi obslužnými kanály. Všechny [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... rativním uspořádání připojeny k centrálnímu [[nap:portal_obcana|Portálu občana]], který tak bude jediným s
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
blastí jednotlivými úřady]] </WRAP> {{section>nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju#popis_portalu_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... řady]] </WRAP> {{section>https://archi.gov.cz/nap:portal_obcana#popis_portalu_obcana_a_portalu_verejne_spravy}} ===== Národní identitní autorita ===== <WRAP ce
Národní identitní autorita @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.csob.cz/portal/csob/csob-identita]] |Ne | |:::|Identita poskytov... užby. Problematika je popsána také v části [[:nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... pro každou jednotlivou službu, která se na [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... em nehlásí k jedné jednotlivé službě, ale k [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
m z hlavních obslužných kanálů je [[https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni|Portál občana]], který je webov... bčan mohl do portálu [[https://www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.aspx|přihlásit]], musí disponovat tzv. zar... chápat jako rozšíření [[https://archi.gov.cz/nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... m eSSL a následně dokumenty vybírají ve [[https://portal.nacr.cz/cro/pro-puvodce/navody/|skartačním řízení
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
becportal.docx |Formulář}} \\ {{ :dokumenty-vzory:portal_orp2_rev.xml |Architektonický model ve výměnném formátu}} | {{ :dokumenty-vzory:portal_obce_byznys_pohled.pdf |}} \\ {{ :dokumenty-vzory:portal_obce_konstrukce.pdf |}}| |Integrovaný informační
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
| elektronické identifikace]] k jednotlivým [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... lům]], které jsou federované do centrálního [[nap:portal_obcana|portálu občana]]. Pomocí [[nap:elektronick... : * Front-end * [[https://archi.gov.cz/nap:portal_obcana|Portál občana]] a federace portálů spočíva
Katalog služeb veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vřených dat]] a přes zvláštní rozhraní ([[https://portal.gov.cz/katalogy/api|API]]). **Možnosti práce s d... vřených dat]] a přes zvláštní rozhraní ([[https://portal.gov.cz/katalogy/api|API]]). ==== 1. Práce s XLS ... * API ke katalogu služeb je možné najít [[https://portal.gov.cz/katalogy/api|zde]]. Data se denně aktualiz
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktni_misto|Univerzální kontaktní místo]] \\ [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... system_spravy_dokumentu|Spisová služba]] \\ [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj... ý princip ČR P15: Uživatelská přívětivost]]|[[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaj
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava: