Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

CzechPOINT @nap
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
stvo vnitra ČR vybudovalo [[:nap:czechpoint|Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Ná... rze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat například výpis z katastru nemovitostí, ob... ejnost/sluzby/. Asistovaná kontaktní místa Czech POINT budou rozvíjena v následujících letech do té míry... V plánu je rovněž využití kontaktních míst Czech POINT pro podání žádosti o vydání různých typů dokladů,
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy) a asistované kanály (prezenční – KMVS Czech POINT a budoucí hlasový – CallCentrum) budou každý fede... kterémkoli kanálu (aktuálně v PVS/PO nebo v Czech POINTu), ale vždy budou přirozeně nedílnou součástí „Je... tak stanoví prováděcí právní předpis (např. Czech POINT); * sítě elektronických komunikací dokumentem p... a dokončením Datovkou. Na Portálu občana je Czech point @ home s využitím Datovek, nově výměna ŘP on-line
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
opis-egon-sluzeb-zakladnich-registru ===== Czech POINT ===== Zkratka Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jde o [[nap:uni... ektivnit služby občanům a dalším subjektům. Czech POINT je tedy [[nap:univerzalni_kontaktni_misto|kontakt... výpisy nebo činit podání. * Informace k Czech POINT naleznete na http://www.czechpoint.cz/public/ ==
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
době jsou implementovány 3 kontaktní body (access point) a jsou napojeny na centrální komunikační prvek, vytvořený evropskou komisí. 1. access point je implementován na České kanceláři pojistitelů, 2. access point je implementován na Ministerstvu práce a sociálních věcí a 3. access point je implementován na České správě sociálního zabez
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
zistátní výměnu bude obsahovat soubor tzv. Access pointů, což samo o sobě naznačuje, že komunikace se zah... ku eDelivery, který by byl jedním z těchto Access Pointů. ISVS pro mezistátní výměnu bude obsahovat i lo... usí být připravena logika na určení, který Access Point se má využít, zda se jedná o synchronní nebo asyn... enční rozhraní vždy synchronní, jednotlivé Access Pointy však mohou mít i asynchronní povahu. * Převzet
Slovník pojmů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
k, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Czech POINT |Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je univerzální kontaktní místo veřejné správy po... nky nebo autorizovanou konverzi dokumentů. |Czech Point spojuje univerzální podatelnu, ověřovací místo a ... zobrazuje na mapě polohu nejbližších úřadů, Czech POINTů a policejních stanic. |Výklad OeG |  | |** ** |M
Tvorba, návrh a řízení uživatelského zážitku a uživatelského rozhraní @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
mu a analýzy by se mělo dostat také na tzv. "Pain points". To jsou v rámci UX/UI designu problémy, frustr... kací nebo jiným uživatelským rozhraním. Tato pain points mohou ovlivnit uživatelský zážitek a vést k nega... ím emocím a frustraci. Identifikace a řešení pain points je důležitou součástí procesu UX/UI designu. Tím... Odpovězte ANO/NE * Budete identifikovat pain pointy? Odpovězte ANO/NE * Budete mít k dispozici m
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
estů, úředník si pořídí nutný doklad pomocí Czech POINT@Office). Jedná se o pracoviště na libovolném úřa... v případě veřejnosti přístupných pracovišť Czech POINT, tzn. standardní počítač s přístupem na internet,... a dokumentový prohlížeč, účet pro používání Czech POINT@Office (přístup pomocí dvojice certifikátů pro autentizaci a podpis žádostí). Systém Czech POINT poskytuje rozhraní CzechPOINT@office, které je ur
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vku** ^**Definice NAR** ^ |**Byznys rozhraní** |A point of access where a business service is made availa... gickými komponentami.| |**Aplikační rozhraní** |A point of access where application services are made ava... | |**Technologické rozhraní** |A point of access where technology services offered by a
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
h a vzájemně provázaných obslužných kanálů (Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy, multikan... né vyřídit prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT, se s postupující digitalizací výrazně rozšíří. Z... ní počtu funkcionalit pro uživatele systému Czech POINT@Office, tj. pro úředníky či pracovníky kontaktníc
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
a kontaktních místech veřejné správy - tzv. Czech POINT, nebo elektronicky pomocí datové schránky či port... dostavit se osobně s dokladem totožnosti na Czech POINT a výpis si vyřídit. Nutno ovšem dodat, že tyto v
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
hi.gov.cz/nap:czechpoint?s%5b%5d=czech%2A&s%5b%5d=point%2A|Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál]] (Czech POINT). V oblasti centralizovaných webových portálů by
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
(již existujícím prostředkem nebo návštěvou Czech POINTu). Službu mojeID provozuje CZ.NIC, správce domény... (již existujícím prostředkem nebo návštěvou Czech POINTu). Službu mojeID provozuje CZ.NIC, správce domény
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
obslužný Portál veřejné správy a asistovaný Czech POINT, * centralizována klíčová referenční data (Zákl... h jak úředníky VS, tak občany, např.: * Czech POINT, * Datové schránky, * Národní identitní a
seznam_isvs4 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
250000 |60000 |19.06.2012 00:15:39 | |1178 |Czech POINT - systém kontaktních míst veřejné správy |Ministe... o |Nevyplněno |30.03.2021 11:15:06 | |8772 |Czech POINT 2.0 |Ministerstvo vnitra |Ministerstvo vnitra |Ne
Formatting Syntax @wiki
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: