Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

CzechPOINT @nap
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
stvo vnitra ČR vybudovalo [[:nap:czechpoint|Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Ná... rze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat například výpis z katastru nemovitostí, ob... ejnost/sluzby/. Asistovaná kontaktní místa Czech POINT budou rozvíjena v následujících letech do té míry... V plánu je rovněž využití kontaktních míst Czech POINT pro podání žádosti o vydání různých typů dokladů,
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy) a asistované kanály (prezenční – KMVS Czech POINT a budoucí hlasový – CallCentrum) budou každý fede... kterémkoli kanálu (aktuálně v PVS/PO nebo v Czech POINTu), ale vždy budou přirozeně nedílnou součástí „Je... tak stanoví prováděcí právní předpis (např. Czech POINT); * sítě elektronických komunikací dokumentem p... a dokončením Datovkou. Na Portálu občana je Czech point @ home s využitím Datovek, nově výměna ŘP on-line
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
opis-egon-sluzeb-zakladnich-registru ===== Czech POINT ===== Zkratka Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jde o [[nap:uni... ektivnit služby občanům a dalším subjektům. Czech POINT je tedy [[nap:univerzalni_kontaktni_misto|kontakt... výpisy nebo činit podání. * Informace k Czech POINT naleznete na http://www.czechpoint.cz/public/ ==
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
době jsou implementovány 3 kontaktní body (access point) a jsou napojeny na centrální komunikační prvek, vytvořený evropskou komisí. 1. access point je implementován na České kanceláři pojistitelů, 2. access point je implementován na Ministerstvu práce a sociálních věcí a 3. access point je implementován na České správě sociálního zabez
Slovník pojmů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
k, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Czech POINT |Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je univerzální kontaktní místo veřejné správy po... nky nebo autorizovanou konverzi dokumentů. |Czech Point spojuje univerzální podatelnu, ověřovací místo a ... zobrazuje na mapě polohu nejbližších úřadů, Czech POINTů a policejních stanic. |Výklad OeG |  | |** ** |M
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
estů, úředník si pořídí nutný doklad pomocí Czech POINT@Office). Jedná se o pracoviště na libovolném úřa... v případě veřejnosti přístupných pracovišť Czech POINT, tzn. standardní počítač s přístupem na internet,... a dokumentový prohlížeč, účet pro používání Czech POINT@Office (přístup pomocí dvojice certifikátů pro autentizaci a podpis žádostí). Systém Czech POINT poskytuje rozhraní CzechPOINT@office, které je ur
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vku** ^**Definice NAR** ^ |**Byznys rozhraní** |A point of access where a business service is made availa... gickými komponentami.| |**Aplikační rozhraní** |A point of access where application services are made ava... | |**Technologické rozhraní** |A point of access where technology services offered by a
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
h a vzájemně provázaných obslužných kanálů (Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy, multikan... né vyřídit prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT, se s postupující digitalizací výrazně rozšíří. Z... ní počtu funkcionalit pro uživatele systému Czech POINT@Office, tj. pro úředníky či pracovníky kontaktníc
Formatting Syntax @wiki
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
k text as well: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. Email addresses like this one: <and... k text as well: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. Email addresses like this one: <a
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
inistrations make them available in single access points such as specialised common registries, instead o... makes it easier to identify and fix weak security points. While restrictions on the sharing and reuse of
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
dní možností pro SPUU je využívat formuláře Czech POINT. V zákoně č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních re... Informační systém sdílené služby]], služby Czech POINT a formulářového agendového informačního systému F
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
a kontaktních místech veřejné správy - tzv. Czech POINT, nebo elektronicky pomocí datové schránky či port... dostavit se osobně s dokladem totožnosti na Czech POINT a výpis si vyřídit. Nutno ovšem dodat, že tyto v
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
(již existujícím prostředkem nebo návštěvou Czech POINTu). Službu mojeID provozuje CZ.NIC, správce domény... (již existujícím prostředkem nebo návštěvou Czech POINTu). Službu mojeID provozuje CZ.NIC, správce domény
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
hi.gov.cz/nap:czechpoint?s%5b%5d=czech%2A&s%5b%5d=point%2A|Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál]] (Czech POINT). V oblasti centralizovaných webových portálů by
seznam_isvs4 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
250000 |60000 |19.06.2012 00:15:39 | |1178 |Czech POINT - systém kontaktních míst veřejné správy |Ministe... o |Nevyplněno |30.03.2021 11:15:06 | |8772 |Czech POINT 2.0 |Ministerstvo vnitra |Ministerstvo vnitra |Ne
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: