Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
90 - počet výskytů, Poslední úprava:
í a Umístění (lokalita) {{ :nar-dokument:image16.png?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open... jde o nejsilnější vazbu.|{{:nar-dokument:image17.png?97x15}}| |Agregace\\ \\ (Aggregation) |Vztah agre... ruhou nejsilnější vazbu. |{{:nar-dokument:image18.png?97x16}}| |Přiřazení\\ \\ (Assignment) |Přiřazení ... třetí nejsilnější vazbu. |{{:nar-dokument:image19.png?96x9}} | |Realizace/\\ \\ (Realization) |Realizac
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
80 - počet výskytů, Poslední úprava:
možností. ==== Vyhledávání==== {{media/image136.png?31x10}} Definice vyhledávání informací Vyhledává... ní množiny dat na jednom místě. {{media/image137.png?31x11}} Centrální řízení vyhledávání informací P... nalezení očekávaného výsledku. {{media/image138.png?31x11}} Vyhledávání informací pomocí komerčních i... usí fungovat jako jeden portál. {{media/image139.png?32x10}} Centrální správa HTTPS certifikátů jednot
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
agenturu. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM01.png?754x452}} **Další postup při oznámení o vykonává... o agendy. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM02.png?752x408}} <HTML><ol start="4" style="list-style-... l></HTML> {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM03.png?754x364}} <HTML><ol start="5" style="list-style-... a omylem. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM04.png?759x379}} <HTML><ol start="7" style="list-style-
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy01.png?750x283}} ===== Jednotlivé záložky ===== <hidde... {znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy02.png?746x508}} Po uložení vygeneruje AISP unikátní kó... {znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy03.png?601x335}} Rozkliknutím //„Přidat ostatní právní ... {znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy04.png?766x326}} Po rozkliknutí //„Přidat OVM agendě“//
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávnění na údaje“.// {{znalostni_baze:opravneni01.png?756x122}} \\ <hidden **1. Postup, jak v agendě z... tvořit novou verzi. {{znalostni_baze:opravneni02.png?749x339}} Tím se otevře obrazovka //„Editace ohl... Dejte //„Uložit“//. {{znalostni_baze:opravneni03.png?756x371}} Na nové obrazovce v části //„Oprávnění... tvořit novou verzi. {{znalostni_baze:opravneni02.png?749x339}} Tím se otevře obrazovka //„Editace ohl
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
novou verzi. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb01.png?729x308}} Na nové obrazovce klikněte na „//Defin... vat a uložte. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb02.png?663x428}} Další postup lze rozdělit do dvou fází... popis služby. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb03.png?745x361}} Další postup záleží na tom, kterou z t... meňte uložit. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb04.png?596x317}} Zadaná služba se zobrazí v přehledu „/
Formatting Syntax @wiki
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ike this: [[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]] [[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]] Please note: The image formatting is the only forma... size: {{wiki:dokuwiki-128.png}} Resize to given width: {{wiki:dokuwiki-128.png?50}} Resize to given width and height((when the
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
kněte na „Přihlásit se“. {{ znalostni-baze:aisp1.png?604x326 }} Zobrazí se vám obrazovka pro výběr zp... hlášení Certifikátem==== {{ znalostni-baze:aisp2.png?604x376 }} Po kliknutí na Certifikátem se zobraz... at k přihlášení do AISP. {{ znalostni-baze:aisp3.png?535x290 }} Zadejte PIN kód a klikněte na OK. {{ znalostni-baze:aisp4.png?450x267 }} Vyplňte vaše přihlašovací jméno a hes
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
e OVM//“. {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM01.png?751x437}} Na nové obrazovce zadejte do „//Přehle... ou verzi. {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM02.png?753x493}} Tím se otevře obrazovka umožňující edi... e OVM“.// {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM03.png?755x597}} Tím se otevřou políčka, kde můžete měn... orie OVM. {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM04.png?670x453}} Na stejné záložce můžete editovat zada
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
//Vyhledat//“. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju01.png?765x267}} V „//Přehled ohlášení údajů agend//“ k... „Stav údajů“. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju02.png?755x391}} <hidden**a) Doplnění údajů vedených v ... * a uložte. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju03.png?760x350}} Pokračujte kliknutím na //„Přidat obje... dejte uložit. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju04.png?750x301}} Poté klikněte na ikonu „//+//“ u názvu
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny}}... trany fyzických osob {{ :znalostni-baze:ga_ppdf3.png?600 |Ilustrační schéma využívání digitálních služ... z hlediska úředníka {{ :znalostni-baze:ga_ppdf4.png?600 |Ilustrační schéma využívání údajů z propojen... ení, změna, smazání) {{ :znalostni-baze:ga_ppdf8.png?600 |}} ==== Konstrukce referenčního rozhraní  =
Veřejný datový fond @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
elník ohlašovatele agendy. {{ :nap-dokument:vdf1.png?800 |}} Jak bylo zmíněno na začátku dokumentu, r... i|referenčního rozhraní]]. {{ :nap-dokument:vdf2.png?800 |}} Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://w... yužívány pro výkon agendy. {{ :nap-dokument:vdf3.png?800 |}} ==== Principy veřejného datového fondu =... a konkrétní subjekt práva. {{ :nap-dokument:vdf5.png?800 |}} === Přístup veřejnosti k údajům === K ú
Návod na vytvoření nové kategorie soukromoprávních uživatelů údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
gorie SPUÚ“.// {{znalostni_baze:kategorie_SPUU01.png?1034x460}} V „//Přehled kategorií SPUÚ//“ nalezn... lní informace. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU02.png?1036x462}} Na záložce „//Údaje kategorie SPUÚ//“... ntaktní osoba. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU03.png?1045x583}} Na záložce „//SPUÚ v kategorii//“ je ... emu požadavku. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU04.png?1048x568}} Pokud vám kategorie SPUÚ vyhovuje, po
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
endy nebo AIS“.// {{znalostni_baze:stanoviska_01.png?778x408}} Na nové obrazovce zadejte vaši agendu ... rámci agendy//“. {{znalostni_baze:stanoviska_02.png?761x418}} Tím se otevře nová obrazovka //„Stanov... lovat stanovisko. {{znalostni_baze:stanoviska_03.png?756x434}} Nyní se zobrazí detail tohoto oprávněn... - zápis i čtení. {{znalostni_baze:stanoviska_04.png?760x370}} </hidden> \\ <hidden **Přístup dle záko
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
z následující obrázek: {{ :nar-dokument:image104.png?600 | Principiální diagram nejvyšší úrovně refere... ebírat nejlepší praxe. {{ :nar-dokument:image105.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 2 - byzn... ené do dvou diagramů: {{ :nar-dokument:image106.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 3 - byzn... oj: (Hrabě, 2019).}} {{ :nar-dokument:image107.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 3 - byz
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
DokuWiki @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava: