Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
89 - počet výskytů, Poslední úprava:
í a Umístění (lokalita) {{ :nar-dokument:image16.png?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open... jde o nejsilnější vazbu.|{{:nar-dokument:image17.png?97x15}}| |Agregace\\ \\ (Aggregation) |Vztah agre... ruhou nejsilnější vazbu. |{{:nar-dokument:image18.png?97x16}}| |Přiřazení\\ \\ (Assignment) |Přiřazení ... třetí nejsilnější vazbu. |{{:nar-dokument:image19.png?96x9}} | |Realizace/\\ \\ (Realization) |Realizac
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
80 - počet výskytů, Poslední úprava:
možností. ==== Vyhledávání==== {{media/image136.png?31x10}} Definice vyhledávání informací Vyhledává... ní množiny dat na jednom místě. {{media/image137.png?31x11}} Centrální řízení vyhledávání informací P... nalezení očekávaného výsledku. {{media/image138.png?31x11}} Vyhledávání informací pomocí komerčních i... usí fungovat jako jeden portál. {{media/image139.png?32x10}} Centrální správa HTTPS certifikátů jednot
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
o vnitra. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM01.png?754x452}} **Další postup při oznámení o vykonává... o agendy. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM02.png?752x408}} <HTML><ol start="4" style="list-style-... l></HTML> {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM03.png?754x364}} <HTML><ol start="5" style="list-style-... a omylem. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM04.png?759x379}} <HTML><ol start="7" style="list-style-
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy01.png?750x283}} ===== Jednotlivé záložky ===== <hidde... {znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy02.png?746x508}} Po uložení vygeneruje AISP unikátní kó... {znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy03.png?601x335}} Rozkliknutím //„Přidat ostatní právní ... {znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy04.png?766x326}} Po rozkliknutí //„Přidat OVM agendě“//
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávnění na údaje“.// {{znalostni_baze:opravneni01.png?756x122}} \\ <hidden **1. Postup, jak v agendě z... tvořit novou verzi. {{znalostni_baze:opravneni02.png?749x339}} Tím se otevře obrazovka //„Editace ohl... Dejte //„Uložit“//. {{znalostni_baze:opravneni03.png?756x371}} Na nové obrazovce v části //„Oprávnění... tvořit novou verzi. {{znalostni_baze:opravneni02.png?749x339}} Tím se otevře obrazovka //„Editace ohl
Formatting Syntax @wiki
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ike this: [[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]] [[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]] Please note: The image formatting is the only forma... size: {{wiki:dokuwiki-128.png}} Resize to given width: {{wiki:dokuwiki-128.png?50}} Resize to given width and height((when the
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
kněte na „Přihlásit se“. {{ znalostni-baze:aisp1.png?604x326 }} Zobrazí se vám obrazovka pro výběr zp... hlášení Certifikátem==== {{ znalostni-baze:aisp2.png?604x376 }} Po kliknutí na Certifikátem se zobraz... at k přihlášení do AISP. {{ znalostni-baze:aisp3.png?535x290 }} Zadejte PIN kód a klikněte na OK. {{ znalostni-baze:aisp4.png?450x267 }} Vyplňte vaše přihlašovací jméno a hes
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
//Vyhledat//“. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju01.png?765x267}} V „//Přehled ohlášení údajů agend//“ k... „Stav údajů“. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju02.png?755x391}} <hidden**a) Doplnění údajů vedených v ... * a uložte. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju03.png?760x350}} Pokračujte kliknutím na //„Přidat obje... dejte uložit. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju04.png?750x301}} Poté klikněte na ikonu „//+//“ u názvu
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny}}... trany fyzických osob {{ :znalostni-baze:ga_ppdf3.png?600 |Ilustrační schéma využívání digitálních služ... z hlediska úředníka {{ :znalostni-baze:ga_ppdf4.png?600 |Ilustrační schéma využívání údajů z propojen... ení, změna, smazání) {{ :znalostni-baze:ga_ppdf8.png?600 |}} ==== Konstrukce referenčního rozhraní  =
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
endy nebo AIS“.// {{znalostni_baze:stanoviska_01.png?778x408}} Na nové obrazovce zadejte vaši agendu ... rámci agendy//“. {{znalostni_baze:stanoviska_02.png?761x418}} Tím se otevře nová obrazovka //„Stanov... lovat stanovisko. {{znalostni_baze:stanoviska_03.png?756x434}} Nyní se zobrazí detail tohoto oprávněn... - zápis i čtení. {{znalostni_baze:stanoviska_04.png?760x370}} </hidden> \\ <hidden **Přístup dle záko
Veřejný datový fond @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
elník ohlašovatele agendy. {{ :nap-dokument:vdf1.png?800 |}} Jak bylo zmíněno na začátku dokumentu, r... i|referenčního rozhraní]]. {{ :nap-dokument:vdf2.png?800 |}} Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://w... yužívány pro výkon agendy. {{ :nap-dokument:vdf3.png?800 |}} ==== Principy veřejného datového fondu =... a konkrétní subjekt práva. {{ :nap-dokument:vdf5.png?800 |}} === Přístup veřejnosti k údajům === K ú
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
z následující obrázek: {{ :nar-dokument:image104.png?600 | Principiální diagram nejvyšší úrovně refere... ebírat nejlepší praxe. {{ :nar-dokument:image105.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 2 - byzn... ené do dvou diagramů: {{ :nar-dokument:image106.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 3 - byzn... oj: (Hrabě, 2019).}} {{ :nar-dokument:image107.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 3 - byz
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
rie OVM//“. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM01.png?763x267}} Zadejte, že si přejete vytvořit novou ... egorii OVM. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM02.png?758x135}} Na další obrazovce klikněte na „//Edit... l a uložte. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM03.png?760x425}} Volbu „//Automaticky aktualizovat kate... í a uložte. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM04.png?762x325}} Další postup nyní závisí na tom, zda j
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ménám národní architektury]] {{ nap-dokument:nap.png |}} ===== Pravidla architektury strategie a sm... ap-dokument:zakladni_deleni_funkci_procesu_sluzeb.png | Základní dělení funkcí, procesů a služeb úřadu}... { nap-dokument:dalsi_deleni_procesu_funkci_sluzeb.png |Další dělení (klasifikace) funkcí, procesů a slu... {{ nap-dokument:rozdeleni_aplikacnich_komponent.png |Rozdělení aplikačních komponent úřadu do vrstev}
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ravu. {{znalostni_baze:hromadna_editace_sluzeb01.png}} Pro uvedení příkladu, tímto postupem lze hroma... u//“. {{znalostni_baze:hromadna_editace_sluzeb02.png}} Tím se otevře dialogové okno. Pokud chceme při... onům. {{znalostni_baze:hromadna_editace_sluzeb03.png}} Pokud je plánovaný obslužný kanál platný pro v... celu. {{znalostni_baze:hromadna_editace_sluzeb04.png}} Ve výběru služeb poté zaškrtnete, pro které vš
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
DokuWiki @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava: