Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Formatting Syntax @wiki
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
me linebreaks\\ Note that the two backslashes are only recognized at the end of a line\\ or followed by\... linebreaks\\ Note that the two backslashes are only recognized at the end of a line\\ or followed b... ppens without it. You should use forced newlines only if really needed. ===== Links ===== DokuWiki su... his]] are recognized, too. Please note that these only make sense in a homogeneous user group like a cor
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ogy product or specific technology product (TOGAF only). ... o demonstrate\\ \\ progress towards a goal (TOGAF only) ... t for a customer, stakeholder, or end-user (TOGAF only). ... ess or alignment with objectives and goals (TOGAF only).|Ukazatel nebo faktor, který lze sledovat, obvyk
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
lic administrations, citizens and businesses, not only at national level, but also across borders and se... ervice quality and strengthens accountability, as only one entity is responsible for developing and deli... needed to sustain the solution) are often enjoyed only later on. The necessary resources and expertise c... specialised resources Central bodies should not only pool resources but ensure the availability of spe
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch principů eGovernmentu), zejména principů “data only once” a „digital by default“ pro všechny nově zav... cí propojeného datového fondu je realizace zásad „Only once“, tj. „Obíhají data, nikoli lidé“ do běžné p... | |P2|**Pouze jednou**\\ \\ (Once only) |... | |P12|**Vnitřně pouze digitální\\ **(Inside only digital) |Veške
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tální služby). | |P2 |Zásada „pouze jednou“ (Once only) |OVM provede analýzu všech agend a služeb z hled... služby). | |P12 |Vnitřně pouze digitální (Inside only digital) |OVM bude provádět procesní optimalizaci
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
chiMate |  | |** ** |Zásada "pouze jednou" / Once only princip |Sdílení údajů veřejnou správou, jež má z
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
/podnikatele, zajišťujícího splnění principu Once Only. Současně tato centrální aplikace publikuje v age
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
]]. Základní funkcí PPDF je realizace zásad „Once-only“ a „Obíhají data, nikoli lidé“ do běžné praxe veř
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zechPOINT a PO v PVS). * Podporuje princip Once only tím, že pro předvyplnění formuláře i pro navigaci
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vy. Základní funkcí PPDF je realizace zásad „Once-only“ a „Obíhají data, nikoli lidé“ do běžné praxe veř
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
| Portál má read-only přístup k AIS RPP + RPP AIS Editační skrz export