Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
teré může být vykonáno aplikační komponentou. |  |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Aplikační komp... ovozovatelnou jednotkou aplikačního SW vybavení. |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Aplikační plat... tovi nebo jiné organizaci, včetně jí samotné. |  |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Byznys cíl |Vy... * |Czech POINT |Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je univerzální kontaktní m
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
ho stavu}}. Pravidla závazná dle [[:nap_dokument|Národního architektonického plánu]], jakožto navazujícího... ř. Portálu občana, * musí být součástí federace národního identitního schématu, tedy využívat služby Národní identitní autority a jeho správce musí být ohlášen ja... sou tedy přenášena na úrovni back-endu s využitím národní služby pro výměnu dat (service bus). Nejsou žádné
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvé architektury českého eGovernmentu v souladu s Národním architektonickým rámcem. Na levé straně jsou kl... [[https://archi.gov.cz/nap:narodni_datova_centra|Národních datových center]]. Pro OVS jsou přípustné pouz... |FO |Česká národní banka ... | |Česká národní banka, Česká televize, Český rozhlas, Regionální
Informační koncepce ČR
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
zány. Informační koncepce ČR působí v synergii s Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR a Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti pro období let... | **Národní katalog služeb** |Vytvoření a zlepšování c... | **Národní katalog otevřených dat**|Cílem je vybudovat a roz
Národní identitní autorita @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Národní identitní autorita====== ===== Popis Národní identitní autority ===== Národní identitní autorita vytváří federativní systém zajišťující orgánům veřejn... který se skládá z následujících komponent: * **Národní bod pro identifikaci a autentizaci** jako centrál
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
yla přestavena témata z pozice OHA: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Metodické materiá... estavena témata z pozice OHA a DIA: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Ostrovní režim CM... estavena témata z pozice OHA a DIA: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Priority a projek... z pozice OHA, NUKIB a Úřadu vlády: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. NIS2 a česká tran
Úvod @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
možno tyto cíle efektivně realizovat, IKČR zavádí Národní architekturu VS ČR, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán VS ČR jako prostředky pro popis architektury orgánů v... strojů koordinovaného budování eGovernmentu podle Národního architektonického plánu a pro koordinované říze
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
n.gov.cz/gen/agendy-detail/]] </WRAP> |**ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA** || |A11 |Dohled nad finančním trhem | |A3783 |Statistika České národní banky | |**Český báňský úřad** || |A1089 |Zákon o... turních projevů | |A375 |Výkon funkce zakladatele Národní galerie v Praze | |A376 |Zákon o prodeji a vývozu... povolání | |A546 |Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 | |A548 |V
seznam_isvs4 @playgroud
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
a 12 |300000 |50000 |13.10.2016 18:18:39 | |7596 |Národní katalog otevřených dat |Ministerstvo vnitra |Nevy... |33500000 |5000000 |24.10.2012 12:33:48 | |7613 |Národní bod pro identifikaci a autentizaci - NIA |Správa ... 0 |5000000 |04.03.2015 17:02:42 | |157 |ISVS NBÚ |Národní bezpečnostní úřad |Národní bezpečnostní úřad |81500000 |5000000 |26.07.2011 12:15:19 | |1644 |GINIS Enterp
Úvod @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ipedie společné Znalostní báze Metod řízení ICT a Národní architektury VS ČR je aktuálně na odkazu: https:/... ncepce ČR patří také: Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán. Tento dokument je zároveň výstupem záměru č. 488(( ... také jako „SPeG“), * navazující dokument č. 3 - Národní architektonický rámec VS ČR (také jako „NAR“) a
Systémy správy dokumentů @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby]]. Národní standard pro eSSL (dále též „NSESSS“) vydaný Mini... ektronické spisové služby musí splňovat požadavky Národního standardu. Shrneme-li základní požadavky, pak ... Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby - Národní standard pro elektronické systémy spisové služby * Technické a architektonické požadavky - Národní architektonický plán * Vnitřní řídící dokumenty
Úvod @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Úvod ====== Dostává se vám do rukou Národní architektonický plán (také jako "NAP") jako základní p... zných architektonických vzorů a dalších dokumentů Národního architektonického plánu. Tyto informace násled... i informačních systémů veřejné správy IKČR zavádí Národní architekturu VS ČR (také jako "NA"), Národní architektonický rámec VS ČR (také jako NAR) a Národní archit
Identifikace klientů veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
elektronické identifikace je vytvořena platforma Národní identitní autority (také jako NIA), která vykonává činnosti Národního bodu dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250#p20|§ 20]] a následujících a národního uzlu eIDAS pro spolupráci s oznámenými systémy ... cké identifikace je vytvořena platforma [[nap:nia|Národní identitní autority (také jako NIA)]], která vykon
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
%5b%5d=point%2A|Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál]] (Czech POINT). V oblasti centralizovan... dard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|národní standard pro eSSL]]. Nepřehlédněte ani [[https://... dard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|národní standard pro eSSL.]] Orgány státní správy a sam... sdoc-narodni-standard-elektronicke-fakturace.aspx|Národní standard elektronické fakturace]] umožňuje bezpap
Uvítání a obsah webu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystémů veřejné správy. Najdete zde také kompletní národní architektonické dokumenty v aktuálním znění a zís... a@dia.gov.cz]]. Než se pustíte do celé struktury Národní architektury eGovernmentu, možná vám pomohou [[:f... <WRAP announcement orange round largest 100%> ===Národní architektonické dokumenty=== <WRAP justify> Národní architektonické dokumenty vznikly na základě usnesení
Registr osob @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: