Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nar-dokument:struktura_modelovanych_architektur [2019/10/04 08:43]
Tomáš Šedivec
nar-dokument:struktura_modelovanych_architektur [2020/05/18 09:13] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Struktura modelovaných architektur ====== ====== Struktura modelovaných architektur ======
  
-Jestliže v kapitole ​je vysvětleno „**Čí architektura se modeluje“**,​ co je to z pohledu architektury úřad (enterprise),​ segment a schopnost, pak dále je v této kapitole vysvětleno „**Co se pro tyto jednotky modeluje a proč“**.+Jestliže v kapitole ​[[nar-dokument:​modelujici_urady_a_jejich_architektury|Modelující úřady a jejich architektury]] ​je vysvětleno „**Čí architektura se modeluje“**,​ co je to z pohledu architektury úřad (enterprise),​ segment a schopnost, pak dále je v této kapitole vysvětleno „**Co se pro tyto jednotky modeluje a proč“**.
  
 ===== Modely architektury podle účelu a podrobnosti ===== ===== Modely architektury podle účelu a podrobnosti =====
Řádek 34: Řádek 34:
 V celostní vrstvě se nalezené objekty zachycují společně, modely se nedělí na segmenty ani na domény. V celostní vrstvě se nalezené objekty zachycují společně, modely se nedělí na segmenty ani na domény.
  
-**Průřezová nebo doménová architektura úřadu** (strategická,​ segmentová nebo schopnostní) je třetí vrstvou architektury úřadu, představující těžiště obsahu popisu architektury v jednotlivých tradičních (červeně orámované) i v méně obvyklých doménách, viz Obrázek ​5.+**Průřezová nebo doménová architektura úřadu** (strategická,​ segmentová nebo schopnostní) je třetí vrstvou architektury úřadu, představující těžiště obsahu popisu architektury v jednotlivých tradičních (červeně orámované) i v méně obvyklých doménách, viz následující ​Obrázek.
  
 Poznání je v této vrstvě zaměřeno výhradně na existenciální aspekty všech prvků architektury úřadu a jejich vazeb (že existují, jak jsou staré, odkud pocházejí,​ kdo za jejich existenci odpovídá, jak dlouho budou ještě k dispozici apod.). Poznání je v této vrstvě zaměřeno výhradně na existenciální aspekty všech prvků architektury úřadu a jejich vazeb (že existují, jak jsou staré, odkud pocházejí,​ kdo za jejich existenci odpovídá, jak dlouho budou ještě k dispozici apod.).
Řádek 40: Řádek 40:
 {{ :​nar-dokument:​image9.png?​600 | Pyramidální model architektur úřadu / podniku podle účelu a míry podrobnosti informací, zdroj: (Hrabě, 2014)}} {{ :​nar-dokument:​image9.png?​600 | Pyramidální model architektur úřadu / podniku podle účelu a míry podrobnosti informací, zdroj: (Hrabě, 2014)}}
  
-Tento obrázek představuje kombinaci šedého pyramidálního modelu a barevného doménového modelu, představeného společně s podrobnějším popisem domén architektury úřadu v následující ​kapitole 3.2.+Tento obrázek představuje kombinaci šedého pyramidálního modelu a barevného doménového modelu, představeného společně s podrobnějším popisem domén architektury úřadu v následující ​části.
  
 **Architektura řešení**((Angl. „Solution Architecture“ **Architektura řešení**((Angl. „Solution Architecture“
Řádek 47: Řádek 47:
 Architektury řešení jsou obvykle dílčí, pokrývající část řešených problémů a změn organizace (program, projekt), které odpovídají jednotlivým dílčím potřebám a příležitostem ke změně. Architektury řešení jdou často napříč více architektonickými doménami, ale mohou být i uvnitř jediné z nich. Jsou typicky platné pro dílčí část segmentu nebo pro schopnost veřejné správy a již nemusí být a nebývají celo-úřadové. Nebo pokrývají skupinu prvků architektury,​ majících něco společného,​ třeba jsou řešeny aplikacemi na jedné platformě. Do vrstvy architektury řešení patří i doménové architektury,​ které jsou svojí mírou detailu popisu dotaženy až na odpovídající úroveň podrobnosti. Často takto vzniknou postupně, složením příspěvků jednotlivých projektů řešení. Architektury řešení jsou obvykle dílčí, pokrývající část řešených problémů a změn organizace (program, projekt), které odpovídají jednotlivým dílčím potřebám a příležitostem ke změně. Architektury řešení jdou často napříč více architektonickými doménami, ale mohou být i uvnitř jediné z nich. Jsou typicky platné pro dílčí část segmentu nebo pro schopnost veřejné správy a již nemusí být a nebývají celo-úřadové. Nebo pokrývají skupinu prvků architektury,​ majících něco společného,​ třeba jsou řešeny aplikacemi na jedné platformě. Do vrstvy architektury řešení patří i doménové architektury,​ které jsou svojí mírou detailu popisu dotaženy až na odpovídající úroveň podrobnosti. Často takto vzniknou postupně, složením příspěvků jednotlivých projektů řešení.
  
-Domény architektur řešení mohou přesně odpovídat doménám architektury úřadu, viz Obrázek ​5, kde modře orámované domény představují detailní rozpracování tradičních domén TOGAF. Domény architektur řešení v řadě případů budou odpovídat dílčím manažerským disciplínám,​ jako je BPM((Z angl. Business Process Management (nebo jenom Modelling)+Domény architektur řešení mohou přesně odpovídat doménám architektury úřadu, viz následující ​Obrázek, kde modře orámované domény představují detailní rozpracování tradičních domén TOGAF. Domény architektur řešení v řadě případů budou odpovídat dílčím manažerským disciplínám,​ jako je BPM((Z angl. Business Process Management (nebo jenom Modelling)
 )), EPM((Z angl. Enterprise Performance Management )), EPM((Z angl. Enterprise Performance Management
 )) nebo QM((Z angl. Quality Management )) nebo QM((Z angl. Quality Management
Řádek 57: Řádek 57:
 ===== Domény obsahu architektur ===== ===== Domény obsahu architektur =====
  
-Zaměření a obsah národních architektur v jednotlivých zemích se vzájemně liší a časem se mění. Pro Národní architekturu VS ČR je navrženo již od počátku zahrnout do rámce NAR následující architektonické domény, viz také Obrázek ​6.+Zaměření a obsah národních architektur v jednotlivých zemích se vzájemně liší a časem se mění. Pro Národní architekturu VS ČR je navrženo již od počátku zahrnout do rámce NAR následující architektonické domény, viz také následující ​Obrázek.
  
 Horizontální (hlavní, klíčové((Angl. „Core“ Horizontální (hlavní, klíčové((Angl. „Core“
Řádek 89: Řádek 89:
  
  
-Barevnost rozvržení domén NA VS ČR, viz Obrázek ​6, není náhodná. Barvy tradičních vodorovných domén (vrstev) dle TOGAF/​ArchiMate přebírají barevnost vrstev jazyka ArchiMate (Lankhorst, et al., 2009), barvy vertikálních domén jsou převzaty ze schématu referenčních modelů GEA-NZ 3.2 (Deleu, 2014).+Barevnost rozvržení domén NA VS ČR, viz předchozí ​Obrázek, není náhodná. Barvy tradičních vodorovných domén (vrstev) dle TOGAF/​ArchiMate přebírají barevnost vrstev jazyka ArchiMate (Lankhorst, et al., 2009), barvy vertikálních domén jsou převzaty ze schématu referenčních modelů GEA-NZ 3.2 (Deleu, 2014).
  
-**Tabulka definice barev prvků v doménách dle NAR**+**Tabulka((Tabulka - Definice barev prvků v doménách dle NAR, zdroj: MV ČR podle (The Open Group, 2017))) ​definice barev prvků v doménách dle NAR**
  
 ^Doména ​                         ^Název barvy   ​^Definice barvy (RGB)^ ​         ^         ^ ^Doména ​                         ^Název barvy   ​^Definice barvy (RGB)^ ​         ^         ^
Řádek 105: Řádek 105:
 |Implementační a\\ migrační ​     |Světle červená|**255** ​            ​|224 ​      ​|224 ​     | |Implementační a\\ migrační ​     |Světle červená|**255** ​            ​|224 ​      ​|224 ​     |
  
-Tabulka - Definice barev prvků v doménách dle NAR, zdroj: MV ČR podle (The Open Group, 2017)+
  
 Ve vztahu k barvám motivační a strategické domény ArchiMate vzniká konflikt. Dočasně bude řešen tak, že prvky vertikálních (motivačních) domén si **ponechají barvy konceptů z jazyka ArchiMate**,​ jimiž nebo jejichž specializacemi jsou vyjádřeny. Tak, jak poroste význam a rozsah konceptů zejména v bezpečnostní a standardizační doméně, lze předpokládat,​ že se jejich barevnost vyřeší i na úrovni světových standardů, jinak bude vyřešena v dalších verzích NAR. Ve vztahu k barvám motivační a strategické domény ArchiMate vzniká konflikt. Dočasně bude řešen tak, že prvky vertikálních (motivačních) domén si **ponechají barvy konceptů z jazyka ArchiMate**,​ jimiž nebo jejichž specializacemi jsou vyjádřeny. Tak, jak poroste význam a rozsah konceptů zejména v bezpečnostní a standardizační doméně, lze předpokládat,​ že se jejich barevnost vyřeší i na úrovni světových standardů, jinak bude vyřešena v dalších verzích NAR.
  
-Zvláštní pozici ve struktuře architektonických domén zaujímá tzv. Datová architektura. Pro TOGAF je jednou ze dvou rovnocenných složek architektury IS, ale jazyk ArchiMate ji vůbec nezná (specificky ji neformuluje). Stejně tak vize čtyřvrstvé architektury eGovernmentu s datovou architekturou nepracuje. Ve shodě se všemi těmito předpoklady metodika NAR datovou architekturu většinou považuje za implicitní součást architektury IS, ve vybraných případech ji zdůrazňuje samostatně,​ viz například ​kapitola 5.3.2. ​a Obrázek ​6.+Zvláštní pozici ve struktuře architektonických domén zaujímá tzv. Datová architektura. Pro TOGAF je jednou ze dvou rovnocenných složek architektury IS, ale jazyk ArchiMate ji vůbec nezná (specificky ji neformuluje). Stejně tak vize čtyřvrstvé architektury eGovernmentu s datovou architekturou nepracuje. Ve shodě se všemi těmito předpoklady metodika NAR datovou architekturu většinou považuje za implicitní součást architektury IS, ve vybraných případech ji zdůrazňuje samostatně,​ viz například ​[[nar-dokument:​ramec_obsahu_a_vystupu_architektur|Rámec obsahu ​výstupu architektur]] a předcházející ​Obrázek.
  
-Světle červená oblast ​v Obrázek 6 představuje tzv. Doménu implementace a migrace, odpovídající Implementačnímu a migračnímu rozšíření ArchiMate, a umožňující vizualizovat také balíčky práce, projekty, programy a jimi dosahované změny stavů architektury (přechodné a cílové). I zde můžeme hovořit o doméně modelu organizace, zaměřené na dynamické, projektově orientované objekty řízení úřadu, resp. jeho změn.+Světle červená oblast ​v předcházejícím Obrázeku ​představuje tzv. Doménu implementace a migrace, odpovídající Implementačnímu a migračnímu rozšíření ArchiMate, a umožňující vizualizovat také balíčky práce, projekty, programy a jimi dosahované změny stavů architektury (přechodné a cílové). I zde můžeme hovořit o doméně modelu organizace, zaměřené na dynamické, projektově orientované objekty řízení úřadu, resp. jeho změn.
  
 ===== Architektury podle míry obecnosti a závaznosti ===== ===== Architektury podle míry obecnosti a závaznosti =====
Řádek 132: Řádek 132:
   * **Individuální modely** (IM) – nejdůležitější modely v úložišti úřadu, tj. vlastní modely vyjadřující koncepce rozvoje jednotlivých organizací VS, vytvořené s metodickou podporou NAR, podle povinných referenčních informací z hlediska formy i obsahu a v souladu s Národním architektonickým plánem (NAP) a jeho harmonogramem.   * **Individuální modely** (IM) – nejdůležitější modely v úložišti úřadu, tj. vlastní modely vyjadřující koncepce rozvoje jednotlivých organizací VS, vytvořené s metodickou podporou NAR, podle povinných referenčních informací z hlediska formy i obsahu a v souladu s Národním architektonickým plánem (NAP) a jeho harmonogramem.
  
-Všechny tři podoby a míry referencovatelnosti architektur jsou platné napříč všemi vrstvami pyramidy struktury i všemi doménami NA VS ČR, jak upozorňují obě ikony vpravo v každém řádku schématu, viz Obrázek ​7.+Všechny tři podoby a míry referencovatelnosti architektur jsou platné napříč všemi vrstvami pyramidy struktury i všemi doménami NA VS ČR, jak upozorňují obě ikony vpravo v každém řádku schématu, viz následující ​Obrázek.
  
 {{ :​nar-dokument:​image11.png?​600 | Členění obsahu NA VS ČR z hlediska referencovatelnosti,​ zdroj: (Hrabě, 2014), aktualizace MV}} {{ :​nar-dokument:​image11.png?​600 | Členění obsahu NA VS ČR z hlediska referencovatelnosti,​ zdroj: (Hrabě, 2014), aktualizace MV}}
Řádek 138: Řádek 138:
 Výše uvedenou strukturu modelů doplňují ještě tzv. modely modelování - **metamodely** a pro akceleraci zavedení EA velmi žádané **praktické příklady:​** Výše uvedenou strukturu modelů doplňují ještě tzv. modely modelování - **metamodely** a pro akceleraci zavedení EA velmi žádané **praktické příklady:​**
  
-  * **Metamodel a slovník pojmů – definiční modely (modely modelů)** přináší tato metodika a předpokládáme,​ že v úložišti modelů každého úřadu budou uchovávány pro informaci o metodice NAR. Ten ale předpokládá,​ že vedle závazného metamodelu, pro celostátní výměnu modelů, bude možné si v jednotlivých úřadech metamodely rozšiřovat tzv. specializací,​ viz například ​kapitola 5.2.3.+  * **Metamodel a slovník pojmů – definiční modely (modely modelů)** přináší tato metodika a předpokládáme,​ že v úložišti modelů každého úřadu budou uchovávány pro informaci o metodice NAR. Ten ale předpokládá,​ že vedle závazného metamodelu, pro celostátní výměnu modelů, bude možné si v jednotlivých úřadech metamodely rozšiřovat tzv. specializací,​ viz například ​[[nar-dokument:​ramec_obsahu_a_vystupu_architektur|Rámec obsahu a výstupu architektur]].
   * **Zobecněné příklady** – s postupem úspěšných pilotních projektů bude přibývat modelů a diagramů tak kvalitních,​ že budou sloužit jako příklad. Svým charakterem jsou to individuální modely, ale mnohdy budou zobecněné,​ anonymizované,​ takže už u nich nebude patrný konkrétní modelovaný úřad. Tyto modely nejsou pro nikoho závazné, slouží pro inspiraci jako nositelé praktické zkušenosti. Takové se budou šířit jak centrálně směrem od OHA, tak komunitně mezi úřady navzájem.   * **Zobecněné příklady** – s postupem úspěšných pilotních projektů bude přibývat modelů a diagramů tak kvalitních,​ že budou sloužit jako příklad. Svým charakterem jsou to individuální modely, ale mnohdy budou zobecněné,​ anonymizované,​ takže už u nich nebude patrný konkrétní modelovaný úřad. Tyto modely nejsou pro nikoho závazné, slouží pro inspiraci jako nositelé praktické zkušenosti. Takové se budou šířit jak centrálně směrem od OHA, tak komunitně mezi úřady navzájem.
  
Řádek 209: Řádek 209:
   * Kontext architektury na straně typových klientů a partnerů při dodávce veřejné služby.   * Kontext architektury na straně typových klientů a partnerů při dodávce veřejné služby.
  
-Vybrané základní kontexty pro běžný úřad graficky znázorňuje Obrázek ​8.+Vybrané základní kontexty pro běžný úřad graficky znázorňuje ​následující ​Obrázek.
  
 Pro OVS v roli ohlašovatele agendy v přenesené působnosti jsou důležité kontexty architektur všech jednotlivých nebo typových úřadů, na něž svou působnost přenáší. To se projeví v jeho tzv. rozšířených modelech (ROZS). Pro OVS v roli ohlašovatele agendy v přenesené působnosti jsou důležité kontexty architektur všech jednotlivých nebo typových úřadů, na něž svou působnost přenáší. To se projeví v jeho tzv. rozšířených modelech (ROZS).