Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nar-dokument:proces_tvorby_architektur [2020/05/18 08:28]
Tomáš Šedivec
nar-dokument:proces_tvorby_architektur [2020/05/18 09:17] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 94: Řádek 94:
 ==== Rozhodnutí o doménách v architektonickém angažmá ==== ==== Rozhodnutí o doménách v architektonickém angažmá ====
  
-Pro modely architektury pro jednotlivá architektonická angažmá v úřadech se v rámci koncepce NA VS ČR předpokládá,​ že budou **vždy** obsahovat popis architektury (modely a artefakty) **ve všech** jejích **doménách,​** viz kapitola 3.2. To platí bez výjimek přinejmenším pro pravidelně aktualizovanou celkovou strategickou architekturu úřadu.+Pro modely architektury pro jednotlivá architektonická angažmá v úřadech se v rámci koncepce NA VS ČR předpokládá,​ že budou **vždy** obsahovat popis architektury (modely a artefakty) **ve všech** jejích **doménách,​** viz [[nar-dokument:​struktura_modelovanych_architektur|Struktura modelovaných architektur]]. To platí bez výjimek přinejmenším pro pravidelně aktualizovanou celkovou strategickou architekturu úřadu.
  
 Ne vždy budou úřady disponovat dostatečným časem, schopnostmi,​ kapacitami či prostředky na to, aby navrhly (nebo si nechaly navrhnout) všechny dílčí architektury ve všech doménách. Proto pro segmentové a schopnostní architektury,​ spojované s dílčími reformními nebo IT změnami není nutné navrhovat všechny domény architektur úřadu, pokud to není potřebné pro naplnění požadavků sponzora, zadavatele architektonického angažmá. Nenavrhované domény je však vždy třeba mít alespoň okrajově na zřeteli. Ne vždy budou úřady disponovat dostatečným časem, schopnostmi,​ kapacitami či prostředky na to, aby navrhly (nebo si nechaly navrhnout) všechny dílčí architektury ve všech doménách. Proto pro segmentové a schopnostní architektury,​ spojované s dílčími reformními nebo IT změnami není nutné navrhovat všechny domény architektur úřadu, pokud to není potřebné pro naplnění požadavků sponzora, zadavatele architektonického angažmá. Nenavrhované domény je však vždy třeba mít alespoň okrajově na zřeteli.
Řádek 117: Řádek 117:
 ===== Praktické příklady architektonických angažmá ===== ===== Praktické příklady architektonických angažmá =====
  
-V této ​kapitole ​je vysvětleno,​ které fáze metodiky ADM se uplatní, v jakém rozsahu a jak přizpůsobené v konkrétních situacích, kde se již po úřadu vyžaduje, aby doložil své znalosti o architektuře úřadu a dílčí architektuře odpovídající připravovanému řešení. Aktuálně jsou to tyto typy architektonických angažmá:+V této ​části ​je vysvětleno,​ které fáze metodiky ADM se uplatní, v jakém rozsahu a jak přizpůsobené v konkrétních situacích, kde se již po úřadu vyžaduje, aby doložil své znalosti o architektuře úřadu a dílčí architektuře odpovídající připravovanému řešení. Aktuálně jsou to tyto typy architektonických angažmá:
  
   * Návrh architektonické vize úřadu   * Návrh architektonické vize úřadu
Řádek 125: Řádek 125:
   * Architektura řešení (SA)   * Architektura řešení (SA)
  
-Více v následujících ​podkapitolách.+Více v následujících ​částech.
  
 ==== Návrh architektonické vize úřadu ==== ==== Návrh architektonické vize úřadu ====
Řádek 145: Řádek 145:
 ===== Přizpůsobený obsah cyklu ADM pro NA VS ČR  ===== ===== Přizpůsobený obsah cyklu ADM pro NA VS ČR  =====
  
-V této ​kapitole ​budou do níže uvedené struktury postupně doplňována a zde vysvětlována přizpůsobení,​ rozšíření a úpravy cyklu tvorby, údržby a užití NA, podle TOGAF ADM.+V této ​části ​budou do níže uvedené struktury postupně doplňována a zde vysvětlována přizpůsobení,​ rozšíření a úpravy cyklu tvorby, údržby a užití NA, podle TOGAF ADM.
  
-Aktuálně jsou takto potřebám NA VS ČR přizpůsobeny formulář tzv. Požadavku na architektonickou práci, část přípravné fáze a Architektonické principy, jako součást a nástroj fáze A cyklu. Ostatní části ​této kapitoly ​zatím nesou prázdnou strukturu dle originálního TOGAF ADM.+Aktuálně jsou takto potřebám NA VS ČR přizpůsobeny formulář tzv. Požadavku na architektonickou práci, část přípravné fáze a Architektonické principy, jako součást a nástroj fáze A cyklu. Ostatní části zatím nesou prázdnou strukturu dle originálního TOGAF ADM.
  
 ==== Předběžná fáze ==== ==== Předběžná fáze ====
Řádek 179: Řádek 179:
 //​**Požadavek na architektonickou práci (PAP)**// //​**Požadavek na architektonickou práci (PAP)**//
  
-Po přípravě organizace a vybudování její schopnosti vytvářet architekturu přichází první architektonický úkol, tzv. angažmá, například sestavit architektonické podklady pro vyplnění žádosti o stanovisko OHA. Zahájení takových prací musí předcházet nalezení zadavatele (sponzora) a obdržení tzv. Požadavku na architektonickou práci architektonickým týmem. Více o Požadavku na architektonickou práci a o odpovědi na něj, tzv. Zadání pro architektonickou práci, ​v kapitole 4.1.1 a po ní následujících.+Po přípravě organizace a vybudování její schopnosti vytvářet architekturu přichází první architektonický úkol, tzv. angažmá, například sestavit architektonické podklady pro vyplnění žádosti o stanovisko OHA. Zahájení takových prací musí předcházet nalezení zadavatele (sponzora) a obdržení tzv. Požadavku na architektonickou práci architektonickým týmem. Více o Požadavku na architektonickou práci a o odpovědi na něj, tzv. Zadání pro architektonickou práci, ​v [[nar-dokument:​proces_tvorby_architektur|Proces tvorby architektur]] ​a po ní následujících.
  
 ==== Fáze A – Architektonická vize ==== ==== Fáze A – Architektonická vize ====
Řádek 231: Řádek 231:
 Všechny principy jsou vzájemně provázány,​ musí být uplatněny jako celá sada. Občas si jednotlivé principy konkurují a vytvářejí tvůrčí napětí (například mezi širokou dostupností a důvěryhodností údajů). Výsledná rozhodnutí musí vycházet z podrobného vysvětlení požadavků a musí být vyváženým kompromisem. Všechny principy jsou vzájemně provázány,​ musí být uplatněny jako celá sada. Občas si jednotlivé principy konkurují a vytvářejí tvůrčí napětí (například mezi širokou dostupností a důvěryhodností údajů). Výsledná rozhodnutí musí vycházet z podrobného vysvětlení požadavků a musí být vyváženým kompromisem.
  
-Více o architektonických principech ​v kapitole 7.2.2.+Více o architektonických principech ​v [[nar-dokument:​pokyny_a_techniky_pro_tvorbu_architektury|Pokyny a techniky pro tvorbu architektury]].
  
 //​**Analýza zainteresovaných**//​ //​**Analýza zainteresovaných**//​