Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nar-dokument:architektonicke_uloziste_a_nastroj [2020/05/18 08:24]
Tomáš Šedivec
nar-dokument:architektonicke_uloziste_a_nastroj [2020/05/18 09:25] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Struktura obsahu architektonického úložiště ===== ===== Struktura obsahu architektonického úložiště =====
  
-Popisy architektur v úřadu tvoří systém výstupů, kategorizovatelný z mnoha úhlů pohledu, například podle účelu a míry podrobnosti modelů, viz kapitola 3.+Popisy architektur v úřadu tvoří systém výstupů, kategorizovatelný z mnoha úhlů pohledu, například podle účelu a míry podrobnosti modelů, viz [[nar-dokument:​struktura_modelovanych_architektur|Struktura modelovaných architektur]].
  
-Architektonické úložiště,​ národní i lokální, popisované v následujících ​kapitolách ​slouží pro úroveň popisu „podniková architektura (Enterprise Architecture)“. V celkovém úložišti úřadu se však nachází společně s výstupy o všech dalších detailnějších úrovních popisu „architektura řešení“,​ „design (konstrukce) řešení“ a provozní dokumenty dodávky služeb. Optimálně jsou v cílové podobě všechny odpovídající a navazující dokumenty provázány odkazy.+Architektonické úložiště,​ národní i lokální, popisované v následujících ​částech ​slouží pro úroveň popisu „podniková architektura (Enterprise Architecture)“. V celkovém úložišti úřadu se však nachází společně s výstupy o všech dalších detailnějších úrovních popisu „architektura řešení“,​ „design (konstrukce) řešení“ a provozní dokumenty dodávky služeb. Optimálně jsou v cílové podobě všechny odpovídající a navazující dokumenty provázány odkazy.
  
-Součástí úložiště pro úroveň „architektura úřadu/​podniku“ musí být dle této metodiky NA VS ČR, s odkazem na standard TOGAF, prostředky pro ukládání výstupů (modelů, dokumentů) z následujících oblastí, jak je hrubě a podrobněji ukazuje Obrázek ​95:+Součástí úložiště pro úroveň „architektura úřadu/​podniku“ musí být dle této metodiky NA VS ČR, s odkazem na standard TOGAF, prostředky pro ukládání výstupů (modelů, dokumentů) z následujících oblastí, jak je hrubě a podrobněji ukazuje ​následující ​Obrázek:
  
   * **Architektonický rámec** (orig. Architecture metamodel) - definice (dokumentace) upraveného architektonického rámce NA VS ČR, včetně metodiky pro architektonický obsah (slovník pojmů, metamodel, definice úhlů pohledu, apod.) a metodiky tvorby a údržby architektury (procesů a postupů dle fází, rolí a zodpovědností apod.).   * **Architektonický rámec** (orig. Architecture metamodel) - definice (dokumentace) upraveného architektonického rámce NA VS ČR, včetně metodiky pro architektonický obsah (slovník pojmů, metamodel, definice úhlů pohledu, apod.) a metodiky tvorby a údržby architektury (procesů a postupů dle fází, rolí a zodpovědností apod.).
Řádek 56: Řádek 56:
 ==== Klasifikace podle druhů modelů ==== ==== Klasifikace podle druhů modelů ====
  
-Různé druhy modelů, lišící se podle účelu v procesu tvorby, údržby a užití modelů architektury veřejné správy, se budou lišit také svojí možností, potřebou a povinností klasifikace podle výše uvedených dimenzí prostoru architektur. V této ​kapitole ​jsou provedeny analýzy a návrhy výběru klasifikačních a segmentačních atributů podle druhů modelů, kterými jsou:+Různé druhy modelů, lišící se podle účelu v procesu tvorby, údržby a užití modelů architektury veřejné správy, se budou lišit také svojí možností, potřebou a povinností klasifikace podle výše uvedených dimenzí prostoru architektur. V této ​části ​jsou provedeny analýzy a návrhy výběru klasifikačních a segmentačních atributů podle druhů modelů, kterými jsou:
  
   * IM - Modely individuálních architektur úřadů   * IM - Modely individuálních architektur úřadů
Řádek 66: Řádek 66:
 Všechny druhy modelů mohou být označovány jedním společným řetězcem (Atribut1=hodnota;​Atribut2=hodnota;​…;​AtributN=hodnota),​ přičemž u některých druhů modelů bude řada atributů nabývat hodnoty „0 – prázdný“ Všechny druhy modelů mohou být označovány jedním společným řetězcem (Atribut1=hodnota;​Atribut2=hodnota;​…;​AtributN=hodnota),​ přičemž u některých druhů modelů bude řada atributů nabývat hodnoty „0 – prázdný“
  
-Příklady naplnění řetězce atributů hodnotami u různých druhů modelů a jejich vysvětlení obsahují následující ​kapitoly.+Příklady naplnění řetězce atributů hodnotami u různých druhů modelů a jejich vysvětlení obsahují následující ​části.
  
 ===== Struktura navigace a modelování v nástroji EAM  ===== ===== Struktura navigace a modelování v nástroji EAM  =====
Řádek 115: Řádek 115:
 ==== Modely individuálních architektur úřadů ​ ==== ==== Modely individuálních architektur úřadů ​ ====
  
-V této ​kapitole ​budou uvedeny příklady, jak by mohla/měla vypadat struktura repozitory ArchiMate modelů v lokálním EAM nástroji typických modelujících jednotek v hierarchii veřejné správy, nebo odpovídající výseky obsahu v centrálním repozitory, které, jak uvedeno níže, budou vzájemně synchronizovány. Existují první návrhy OHA, jak by struktura mohla vypadat, ale neproběhl žádný pilotní projekt, který by navrženou strukturu ověřil v reálném režimu sdíĺení modelů mezi lokálním a centrálním úložištěm.+V této ​části ​budou uvedeny příklady, jak by mohla/měla vypadat struktura repozitory ArchiMate modelů v lokálním EAM nástroji typických modelujících jednotek v hierarchii veřejné správy, nebo odpovídající výseky obsahu v centrálním repozitory, které, jak uvedeno níže, budou vzájemně synchronizovány. Existují první návrhy OHA, jak by struktura mohla vypadat, ale neproběhl žádný pilotní projekt, který by navrženou strukturu ověřil v reálném režimu sdíĺení modelů mezi lokálním a centrálním úložištěm.
  
 ===== Principy synchronizace centrálních a lokálních architektonických nástrojů ===== ===== Principy synchronizace centrálních a lokálních architektonických nástrojů =====
Řádek 162: Řádek 162:
 === Požadavky na nástroje centrální správy modelů NA VS ČR === === Požadavky na nástroje centrální správy modelů NA VS ČR ===
  
-Seznam požadavků pro výběr nástroje EAM v úřadu by měl umožnit vedoucímu ​architketovi ​úřadu posoudit, jaké jsou reálné potřeby jeho týmu vůči nástroji, přinejmenším v následujících kategoriích:​+Seznam požadavků pro výběr nástroje EAM v úřadu by měl umožnit vedoucímu ​architektovi ​úřadu posoudit, jaké jsou reálné potřeby jeho týmu vůči nástroji, přinejmenším v následujících kategoriích:​
  
 ^Kategorie požadavků ​                                             ^Typ požadavku ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ ^Kategorie požadavků ​                                             ^Typ požadavku ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^