Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap_dokument:sidebar [2021/03/11 09:24]
Tomáš Šedivec přidána struktura menu
nap_dokument:sidebar [2021/03/11 09:58] (aktuální)
Tomáš Šedivec nová struktura menu
Řádek 4: Řádek 4:
 **[[:​start|Národní architektura veřejné správy ČR]]**  ​ **[[:​start|Národní architektura veřejné správy ČR]]**  ​
  
-**[[:ikcr|1.Informační koncepce ČR]]**+**[[:uvod_dokumenty|1.Architektonické dokumenty]]**
  
-**[[:​metody_dokument|2.Metody řízení ICT VS ČR]]**+  ​*[[:​ikcr|Informační koncepce ČR]] 
 +  ​*[[:​metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]] 
 +  ​*[[:​slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]] 
 +  ​*[[:​nar_dokument|Národní architektonický rámec]] 
 +  *[[:​nap_dokument|Národní architektonický plán]] 
 +    * [[:​nap_dokument:​uvod|Úvod]] 
 +    * [[:​nap_dokument:​architektonicka_vize_e_governmentu_cr|Architektonická vize eGovernmentu ČR]] 
 +    * [[:​nap_dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu]] 
 +    * [[:​nap_dokument:​architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr| Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí]] 
 +    * [[:​nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí]] 
 +    * [[:​nap_dokument:​modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|Modely NAP v centrálním úložišti a v OVS]] 
 +  *[[:​znalostni_baze|Rozšiřující znalostní báze]]
  
-**[[:slovnik_egov|3.Slovník pojmů eGovernmentu]]**+**[[:uvod_klicove_oblasti|2.Klíčové oblasti architektury]]**
  
-**[[:​nar_dokument|4.Národní architektonický rámec]]** +**[[:​uvod_schvalovani|3.Schvalování projektů a záměrů ICT]]**
- +
-**[[:​nap_dokument|5.Národní architektonický plán]]** +
-  * [[nap_dokument:​uvod|Úvod]] +
-  * [[nap_dokument:​architektonicka_vize_e_governmentu_cr|Architektonická vize eGovernmentu ČR]] +
-  * [[nap_dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu]] +
-  * [[nap_dokument:​architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr| Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí]] +
-  * [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí]] +
-  * [[nap_dokument:​modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|Modely NAP v centrálním úložišti a v OVS]] +
- +
-**[[:​znalostni_baze|6.Rozšiřující znalostní báze]]** +
- +
-**[[:​uvod_klicove_oblasti|7.Klíčové oblasti architektury]]** +
- +
-**[[:​uvod_schvalovani|8.Schvalování projektů a záměrů ICT]]**+