Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:uplne_elektronicke_podani [2019/08/16 11:54]
Tomáš Šedivec
nap:uplne_elektronicke_podani [2021/04/30 10:41] (aktuální)
Tomáš Šedivec include změny
Řádek 1: Řádek 1:
-<​title>​Úplné elektronické podání</​title>​+======Úplné elektronické podání======
  
-<note important>​Konkrétní implementační kroky a způsoby zapracování do informační koncepce OVS jsou popsány v kapitole [[nap:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Uplne_elektronicke_podani|Pravidla pro funkční celky architektury jednotlivých úřadů]]</​note>​+===== Popis úplného elektronického podání =====
  
-Tzv. úplné ​elektronické podání (také jako "​ÚEP"​) je možné popsat tak, že klient/​občan,​ ale i zástupce právnické osoby, má možnost vyřídit všechnu svou potřebnou agendu životní situace, ​tj. dosáhnout oprávněných požitků (nároků) nebo splnit povinnosti (závazky) plynoucí mu na základě jeho životní události z jeho změněné situace ve vztahu k veřejné správě, a to prostřednictvím elektronické interakce samoobslužně kdykoli a odkudkoli či asistovaně z kteréhokoli [[:​univerzalni_kontaktni_misto|univerzálního kontaktního místa VS]], bez nutnosti osobní návštěvy na příslušných úřadech, a následně možnost mít přehled o stavu a vývoji všech svých řešených životních událostí.+Úplné ​elektronické podání (také jako "​ÚEP"​) je možné popsat tak, že klient/​občan,​ ale i zástupce právnické osoby, má možnost vyřídit všechnu svou potřebnou agendu životní situace, prostřednictvím elektronické interakce samoobslužně kdykoli a odkudkoli či asistovaně z kteréhokoli [[nap:​univerzalni_kontaktni_misto|univerzálního kontaktního místa VS]], bez nutnosti osobní návštěvy na příslušných úřadech, a následně možnost mít přehled o stavu a vývoji všech svých řešených životních událostí.
  
-Současně pojem Úplné elektronické podání ​představuje pokročilou variantu elektronického podání (elektronické formy úkonu klienta, občana a/nebo organizace vůči veřejné správě ČR), která splňuje sadu požadovaných vlastností,​ daných primárně tzv. architektonickými principy ​NAP (Národní architektonický plán), vycházejícími zejména z principů ​eGovernmentu ​EU a dále vlastnosti předpokládané pro podání vůči veřejné správě právními předpisy, zejm. správním řádem a agendovými zákony.+Současně pojem ÚEP představuje pokročilou variantu elektronického podání (elektronické formy úkonu klienta, občana a/nebo organizace vůči veřejné správě ČR), která splňuje sadu požadovaných vlastností,​ daných primárně tzv. [[:ikcr|architektonickými principy eGovernmentu]] a dále vlastnosti předpokládané pro podání vůči veřejné správě právními předpisy, zejm. správním řádem a agendovými zákony.
  
-Pro fungování elektronického podání, považovatelného za úplné, ​ je nutno zajistit pět klíčových aspektů: +Elektronické podání klienta vůči veřejné ​správě ​je považováno za úplné, pokud splňuje všechny [[:ikcr|architektonické principy eGovernmentu]] ​a další náležitosti, zejména pak:
-   - musí existovat rozhraní, přes které lze elektronické podání učinit (webová stránka, formulář nebo asistovaná služba),  +
-   - klient veřejné správy musí být elektronicky identifikovatelný,​  +
-   - musí být schopen snadno najít službu odpovídající jeho životní situaci,  +
-   - dílčí úplné elektronické podání musí být schopno společně s ostatními skutečně řešit životní situaci klienta a  +
-   - podání musí být možné přijmout a následně automatizovaně zpracovat (propojení s interními systémy státní správy).  +
-ÚEP je rovněž možné popsat z pohledu požadovaných funkcionalit,​ kdy klient, fyzická osoba (občan), ale i právnická osoba, má možnost vyřídit všechnu svou potřebnou agendu životní situace prostřednictvím elektronické interakce samoobslužně odkudkoli či asistovaně z kteréhokoli univerzálního kontaktního místa VS, bez nutnosti osobní návštěvy na příslušných úřadech, a následně možnost mít přehled o stavu a vývoji všech svých řešených životních událostí. Všechny obslužné kanály musí být vzájemně integrovány tak, aby mezi nimi bylo možno libovolně přecházet i v průběhu vyřizování a všechny informace byly zachovány, přenášely se. +
- +
-Všechny obslužné kanály veřejné správy musí být cílově vzájemně integrovány tak, aby mezi nimi bylo možno libovolně přecházet i v průběhu vyřizování podání a aby všechny informace byly zachovány, přenášely se do nich (mezi nimi). +
- +
-Elektronické podání klienta vůči veřejné je považováno za úplné, pokud splňuje všechny [[ikcr:dokument|architektonické principy eGovernmentu]],​ zejména pak:+
  
   * Podporuje princip Digital by Default tím, že je navrženo jako vnitřně plně digitální (nikdy se nemusí tisknout nebo osobně řešit), s tím, že ale podporuje asistovanými formami i tzv. elektronicky handicapované.   * Podporuje princip Digital by Default tím, že je navrženo jako vnitřně plně digitální (nikdy se nemusí tisknout nebo osobně řešit), s tím, že ale podporuje asistovanými formami i tzv. elektronicky handicapované.
-  * Podporuje princip Whole-of -Government tím, že je dostupné rovnocenným způsobem ve všech elektronických kanálech eGovernmentu (samoobslužných i asistovaných),​ s upřednostněním univerzálních kontaktních míst (CzechPOINT a PO v PVS).+  * Podporuje princip Whole-of-Government tím, že je dostupné rovnocenným způsobem ve všech elektronických kanálech eGovernmentu (samoobslužných i asistovaných),​ s upřednostněním univerzálních kontaktních míst (CzechPOINT a PO v PVS).
   * Podporuje princip Once only tím, že pro předvyplnění formuláře i pro navigaci a volbu služby jsou využity všechny údaje o klientovi, které veřejná správa má a ze zákona je v dané situaci smí použít.   * Podporuje princip Once only tím, že pro předvyplnění formuláře i pro navigaci a volbu služby jsou využity všechny údaje o klientovi, které veřejná správa má a ze zákona je v dané situaci smí použít.
   * Podporuje principy Interoperability by Default a Cross-border by default tím, že umožňuje elektronicky obsloužit všechny klienty, rezidenty ČR a EU, pro které je úkon relevantní,​ a to i vzdáleně ze zahraničí.   * Podporuje principy Interoperability by Default a Cross-border by default tím, že umožňuje elektronicky obsloužit všechny klienty, rezidenty ČR a EU, pro které je úkon relevantní,​ a to i vzdáleně ze zahraničí.
-  *   * je po podání automatizovaně strojově zpracováno,​ převedeno do transakčního záznamu agendového informačního systému. +  * je po podání automatizovaně strojově zpracováno,​ převedeno do transakčního záznamu agendového informačního systému. 
-  * je navrženo jako vnitřně plně digitální (nikdy se nemusí tisknout nebo osobně řešit, s tím, že ale podporuje asistovanými formami i tzv. elektronicky (nebo jinak) handicapované. Princip Digital by Default a princip Inclusion and  Accessibility+  * Podporuje princip Inclusion and  Accessibility ​tím, že podporuje asistovanými formami i tzv. elektronicky (nebo jinak) handicapované. 
-  * je dostupné rovnocenným způsobem ve všech elektronických kanálech eGovernmentu (samoobslužných i asistovaných),​ s upřednostněním univerzálních kontaktních míst (CzechPOINT a portál ​veřejné správy). Princip Whole-of -Government. +  * Využívá [[nap:​jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotný identitní prostor ​veřejné správy]] a [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci ​pro klienty ​veřejné správy]] ​
-  * pro předvyplnění formuláře i pro navigaci a volbu služby jsou využity všechny údaje o klientovi, které ​veřejná správa má, a ze zákona je v dané situaci smí použít. Princip Only once+  * Umožňuje ​klientům učinit podání skrze různá elektronická rozhraní (webová stránka, formulář nebo asistovaná služba) sledovat průběh vyřizování jejich podání skrze to samé rozhranípřes které ​bylo podání realizované nebo jiné klientem určené
-  * umožňuje ​elektronicky obsloužit všechny klienty, rezidenty ČR EUpro které ​je úkon relevantní,​ a to i ze zahraničí. Princip Interoperability by Default+ 
-  * služby agend a jejich IT aplikace ​musí být navrženy ​tak, aby služby ​bylo možno ​kombinovat ​při efektivním řešení životních událostí. +Všechny obslužné kanály veřejné správy ​musí být cílově vzájemně integrovány ​tak, aby mezi nimi bylo možno ​libovolně ​echázet ​průběhu vyřizování podání a aby všechny informace byly zachoványpřenášely se do nich (mezi nimi). 
-  * využívá jednotný identitní prostor (JIP) elektronickou identifikaci (přes NIA) klientů a úředníků (JIP/​KAAS). + 
-  * umožňuje klientům sledovat ​průběvyřizování ​jejich ​podání+ 
-  * další atributy z pohledu důvěryhodnostibezpečnosti,​ transparentnosti apod.+ 
 +===== Pravidla úplného elektronického podání =====
  
-Dále ÚEP z hlediska front-office ​klientů:+Úřad musí respektovat všechny návazné funkční celky jako např. propojený datový fond, portály veřejné správy či komunikační infrastrukturu veřejné správy ​procesně zajistit zpracování podání tak, aby probíhalo elektronicky po celou dobu jeho životního cyklu.
  
-  ​* Má služby agend v rámci ÚEP a jejich IT aplikace navrženy tak, aby služby bylo možno v obslužných kanálech kombinovat pro efektivním řešení životních událostí. +Úřad pro splnění požadavků kladených na úplné elektronické podání musí splnit svými obslužnými kanály (např. portál): 
-  * Využívá jednotný identitní prostor ​(JIP) klientů a úředníků (JIP/KAAS). +  * Využití [[nap:​jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotného identitního prostor veřejné správy]] pro úřední osoby a [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veřejné správy]]. 
-  * Umožňuje klientům sledovat průběh vyřizování jejich podání.+  * Předvyplnění podání všemi státu známými údaji klientovi po prokázání elektronickou identitou. Zajištění tohoto požadavku se splní čerpáním údajů z [[nap:​propojeny_datovy_fond|Propojeného datového fondu]]. 
 +  ​* Má služby ​svých ​agend v rámci ÚEP a jejich IT aplikace navrženy tak, aby služby bylo možno v obslužných kanálech kombinovat pro efektivním řešení životních událostí. 
 +  * Umožňuje klientům učinit podání skrze různá elektronická rozhraní ​(webová stránka, formulář nebo asistovaná službaa sledovat průběh vyřizování jejich podání skrze to samé rozhraní, přes které bylo podání realizované nebo jiné klientem určené. 
 +  * Postupně všechna existující práva a povinnosti ze vztahu k VS budou doprovázena transakční službou (nejenom popisem návodu) v [[nap:​portal_obcana|Portálu občana]], a to v těch všech případech,​ kdy elektronická transakční služba bude proveditelná a bude odpovídat oprávněným zájmům ​klientů a současně i úřadů
 +  * Elektronické podání formou ÚEP lze uskutečnit i papírově ​(off-line), tzn. půjde stáhnout předvyplněný formulář, ručně vyplnit, zaslat datovou schránkou nebo elektronicky podepsané doručit jakkoli jinak (i mailem, vložením do portálu), případně vložit do elektronické aplikace úřadu
 +  * V případě menší četnosti podání stačí jeden z obou kanálů (on-line nebo off-line), musí však umožňovat dobrou (personalizovanou) navigaci ke službě a k jejímu předvyplnění. 
 +  * Stejnou službu lze získat s pomocí služby úředníka na kterémkoli fyzickém kontaktním místě asistovanou formou. Pro typové a jednoduché podání pro řešení typových životních situací to takto bude možné na [[nap:​univerzalni_kontaktni_misto|Univerzálních asistovaných kontaktních místech]]. 
 +  * Zůstanou zachovány tradiční kanály pro příjem listinných podání osobně, diktátem do protokolu nebo poštou – úřední přepážky a podatelny. Jejich úkolem ale bude obdržené vstupy neprodleně plně digitalizovat,​ aby celé další následné zpracování bylo jednotně plně elektronické. 
 +  * Nedílnou součástí řady podání je splnění finanční povinnosti (poplatku, daně). Platební brána tedy musí být součástí obslužného rozhraní. Pro agendy v samostatné působnosti je platební brána plně v zodpovědnosti koncového úřadu, pro agendy v přenesené působnosti musí o způsobu rozhodnout správce agendy. 
 +  * Elektronické samoobslužné služby pro klienty/​občany i pro právnické osoby musí být doplněny interaktivním podpůrným a poradenským kanálem (service-desk,​ call-me-back,​ apod.). 
 +  * Podání nemusí vždy činit ta osoba, která je přihlášena [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|elektronickou identitou]],​ ale že se jednat o osobu zastupující jinou osobu. Úřad tedy musí zajisti [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Mandáty,​ role a práva v elektronické komunikaci|správu mandátů]]. 
 +  * Pro individuální přizpůsobení uživatelského rozhraní musí úřad využívat tzv. klientské profily. Každý jedinečný a jednoznačně identifikovaný klient má profil jenom jeden. V tomto profilu jsou uchovávány osobní i agendové údaje ve shodě se pravidly správy údajů [[nap:​pseudonymizace_subjektu_v_datovem_fondu|Právní aspekty pro pseudonymizaci]]. 
 +  * Podání zadané či zpracované v rámci řešení pro ÚeP musí být vždy přijímáno na podatelně a evidováno v systému [[nap:​system_spravy_dokumentu|eSSL]] nebo samostatné evidenci dokumentů v souladu se zákonem o archivnictví a spisové služ. Jejich přijetí musí být potvrzeno příslušnou odpovědní zprávou.
  
-Z toho pro byznys, případně následnou aplikační architekturu úřadu plynou následující pravidla a požadavky IKČR: +{{tag>​ÚEP "​Úplné ​elektronické podání" "​tematická oblast"​}}
-  - Postupně všechna existující práva a povinnosti ze vztahu k VS budou doprovázena transakční službou (nejenom popisem návodu) v autentizované části portálu veřejné správy (PVS), a to v těch všech případech,​ kdy elektronická transakční služba bude proveditelná a bude odpovídat oprávněným zájmům klientů a současně i úřadů. +
-  - Stejnou službu lze získat off-line, pro jednotlivá (elementární,​ atomická) podání k nároku (právu) nebo závazku (povinnosti),​ tj. půjde stáhnout předvyplněný formulář na cokoli, off-line vyplnit, zaslat datovou schránkou nebo elektronicky podepsané doručit jakkoli jinak (i mailem, vložením do portálu), případně vložit do elektronické ​aplikace úřadu. +
-  - V případě menší četnosti podání stačí jeden z obou kanálů (on-line nebo off-line), musí však umožňovat dobrou (personalizovanou) navigaci ke službě a k jejímu předvyplnění. +
-  - Stejnou službu lze získat s pomocí služby úředníka na kterémkoli fyzickém kontaktním místě asistovanou formou. Pro typové a jednoduché elementární služby a z nich seskupené konfigurovatelné produkty pro řešení typových životních situací to takto bude možné na Univerzálních asistovaných kontaktních místech, nyní CzechPOINT. +
-  - Stojíce již mimo front-office eGovernmentu,​ zůstanou existovat tradiční kanály pro příjem listinných podání osobně, diktátem do protokolu nebo poštou – úřední přepážky a podatelny. Jejich úkolem ale bude obdržené vstupy neprodleně plně digitalizovat (s maximem OCR), aby celé další (následné) zpracování bylo jednotně plně elektronické. +
-  - Podnikatelé a organizace, mající ze vztahu k VS periodické a velmi informačně objemné povinnosti (jako například KV DPH, hlášení na SSZ a ZP atd.) budou využívat jejich další (a hlavní) kanál obsluhy, tzv. embedded systémy(( +
-viz zpráva OECD o rozvoji daňových řešení +
-)) a A2A integrace jejich back-end a provozních systémů s API z AIS. +
-  - Nedílnou součástí řady podání je splnění finanční povinnosti (poplatku, daně) – IKČR předpokládá využívání elektronických platebních nástrojů, jejich postupnou centralizaci jako sdílené služby a vysokou míru automatizace návazných operací jakoje párování plateb a aktualizace stavu podání+
-  - Elektronické samoobslužné služby pro občany (interakce) i pro organizace (integrace) musí být doplněny interaktivním podpůrným a poradenským kanálem (service-desk,​ call-me-back,​ apod.), tedy multikanálovým kontaktním centrem, které bude pomocí hlasu, chatu, SMS, mailu apod. pomáhat řešit situace klientů v samoobslužném webovém rozhraní nebo v integračním kanálu. +
-  - Služby a prostředky eGovernmentu musí být navrhovány a realizovány tak, aby služby zprostředkované třetími stranami (Service Broker) byly rovnocenným obslužným kanálem veřejné správy a součástí eGovernmentu. Za tím účelem bude třeba přinejmenším efektivně pracovat s elektronickými plnými mocemi a poskytovat služby AIS jako tzv. „otevřená API“ tak, aby je ověření partneři mohli zahrnout do svých nadstavbových aplikací. +
-  - Pro zajištění obsahu a postupu řešení služeb pro životní situace (události),​ napříč agendami a resorty, rovnocenně ve všech samoobslužných a asistovaných univerzálních klientských centrech, musí existovat, nejlépe na MV nebo samostatně jako úřad, silné, kapacitně, znalostně a finančně dobře vybavené **Kompetenční centrum služeb veřejné správy.** To jediné dokáže naplnit služby pro ŽS obsahem napříč resorty, protože resorty samy to z legislativních i jiných důvodů udělat nemohou. +
-  - Pro individuální přizpůsobení (personalizaci) uživatelských rozhraní se budou využívat klientské profily. Cílově bude mít každý klient jenom jeden, celou veřejnou správou a všemi jejími obslužnými kanály sdílený osobní profil. Tento profil bude obsahovat výčet rolí, které již klient vůči veřejné správě hraje (v kterých agendách) a jaké údaje chce používat v jednotlivých rolí, nebo napříč všemi rolemi. Budou to údaje převzaté z propojeného datového fondu (jeho firmy, rodinní příslušníci,​ majetek apod.) a údaje doplněné klientem (preferovaný mail a telefon, preferovaný bankovní účet, apod.).+